Jak zažádat a získat odškodnění za zranění při autonehodě?

20.04.2022

Až 40 procent lidí, kteří se stanou účastníky dopravní nehody, ale nezaviní ji, neví, jakým způsobem řešit odškodnění. Vyplývá to alespoň z průzkumu agentury STEM/MARK. Účastníci nehody navíc mnohdy ani neví, jak mají odškodnění vymáhat.

Veškeré náklady na škody a újmu na zdraví hradí poškozeným z autonehody viník nehody ze svého povinného ručení. "Pokud byl viník nepojištěný, úhradu újmy kryje Česká kancelář pojistitelů z Garančního fondu.

Jenomže to, že se škoda hradí z povinného ručení viníka, řada lidí neví, jak vyplývá ze zmíněného průzkumu.

Setkáváme se s tím, že se lidé domnívají, že budou odškodnění vymáhat přímo od viníka nehody. Průzkum to potvrzuje, takto se spletla více než polovina respondentů.

Z povinného ručení se hradí škoda na majetku, újma na zdraví, případné trvalé následky, duševní újma poškozeného nebo i jeho blízkého člověka a další.

Nárok na odškodnění z povinného ručení viníka má rovněž spolujezdec, pokud u něj dojde při nehodě ke zdravotní újmě. Je jedno, zda nehodu zavinil řidič vozidla, ve kterém seděl spolujezdec, nebo řidič jiného vozidla. Nicméně pokud člověk dobrovolně sedne do auta k řidiči, který je například pod vlivem alkoholu, případně nepoužil pásy, minimálně o část odškodnění přijde.

Jak už bylo zmíněno v úvodu, až 40 procent respondentů (průzkumu se zúčastnilo loni v listopadu tisíc lidí ve věku 18 až 59 let) neví, jakým způsobem mají odškodnění u nezaviněné dopravní nehody řešit.

Po nehodě je potřeba vyhodnotit, zda účastníci jen sepíší formulář Záznam o dopravní nehodě. To v případech, kdy je škoda na majetku do 100 tisíc korun, nehoda je bez zranění a účastníci se domluví. Pokud je škoda vyšší, je u nehody zranění nebo se účastníci nemohou dohodnout, musí zavolat policii, která sepíše protokol.

Po vyhodnocení toho, jestli je nebo není potřeba účast policie (pro připomenutí - ve chvíli, kdy je některý z účastníků nehody zraněný, policie se volat musí), se oba řidiči obrací na pojišťovnu, přičemž, jak už bylo řečeno, pojišťovna viníka hradí škodu z povinného ručení.

Některé pojišťovny případně nabízí možnost rozšířené asistenční služby, kdy pak poškozený vyřeší pojistné plnění se svou vlastní pojišťovnou, a ta pak částku získává prostřednictvím regresu od pojišťovny viníka z jeho povinného ručení.

VAž tři čtvrtiny lidí zapomínají další části odškodnění. Tam patří například cestovné, opatrovnictví, léčebné náklady a hlavně ztížení společenského uplatnění.

Výška odškodnění za zranění, která se tedy vyplácí z povinného ručení, se různí. Vychází přitom z toho, na kolik bodů posudkový lékař či soudní znalec vyhodnotí závažnost zranění. Platí přitom úměra, že čím více bodů, tím vyšší odškodnění poškozený dostane. Výše hodnoty bodu se vypočítává z Metodiky Nejvyššího soudu k odškodňování nemajetkových újem.

Stanovena je na jedno procento průměrné měsíční hrubé mzdy za rok, který předcházel roku nehody. Jinými slovy, pokud bude výška hodnoty bodu počítána letos, bude mít hodnotu 341,25 koruny. To proto, že průměrná hrubá mzda byla za rok 2019 podle Českého statistického úřadu 34 125 korun.

V průměru přitom podle společnosti Vindicia může poškozený, v případě, že se rozhodne o odškodnění zažádat, získat kolem 800 tisíc korun.