Jak získat odškodnění za zranění při dopravní nehodě?

23.02.2022

V Česku průměrně dojde k dopravní nehodě zhruba každých pět minut. Realitou tak je, že se k nehodě na silnici často připletete, ani nevíte jak. Pokud vše skončí pouze pomačkanými plechy, není to samozřejmě příjemné, ale pořád je to jenom auto. Co když ale dojde ke zranění? Víte, jak postupovat při dopravní nehodě se zraněním?

Nezaviněná dopravní nehoda

Pokud poškozený utrpí autonehodu se zraněním, kterou výlučně nezavinil, pak má zpravidla právo na odškodnění újmy na zdraví. Pokud je dopravní nehoda sporná z hlediska zavinění, pak je zásadní šetření policií a následné rozhodnutí o určení viníka nehody.

Poškozeným lze tedy doporučit nepodceňovat probíhající trestní nebo přestupkové řízení a aktivně se zajímat o jeho stav. Výsledek trestního nebo přestupkového řízení může zásadně ovlivnit právo na odškodnění.

Zranění při dopravní nehodě

Právo na odškodnění za zranění při dopravní nehodě vzniká v případech drobných zranění (pohmožděniny, poranění krční páteře), středních zranění (zlomeniny) až po nejzávažnější zranění.

Poškození jsou často přesvědčeni, že nemají právo například na bolestné, když utrpěli pouze pohmožděniny a nenastala u nich pracovní neschopnost . Opak je však pravdou a jsou obvykle oprávněni žádat odškodnění za tato zranění.

Jaké odškodnění lze žádat?

Jaké konkrétní náhrady lze žádat k odškodnění je nutné posuzovat u každého případu individuálně. Obecně je okruh náhrad za zranění při autonehodě následující:

  1. Bolestné;
  2. Ušlý výdělek (zaměstnance anebo OSVČ);
  3. Náklady léčení;
  4. Cestovné do zdrav. zařízení;
  5. Náklady péče o nesoběstačného poškozeného;
  6. Trvalé zdravotní následky (ztížení společenského uplatnění);
  7. Případná další nemajetková újma.

Kde uplatnit odškodnění?

Poškození jsou také často přesvědčeni, že musí odškodnění uplatnit přímo u viníka nehody, což nemusí být komfortní pro oběť autonehody. Odškodnění za zranění při dopravní nehodě lze uplatnit přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení a není nutné odškodnění řešit s viníkem nehody. Tento postup umožňuje přímo zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Pozor při odškodnění bolestného

Nejčastěji uplatňovanou náhradou při řešení zranění po autonehodě je náhrada bolestného. Hodnocení bolesti obvykle provádí ošetřující lékař poškozeného na základě zdravotnické dokumentace, a to na formulář pojišťovny vozidla viníka nehody, který poškozený obdržel od pojišťovny.

V praxi se setkáváme s chybami ve výpočtech na těchto formulářích:

  1. opomenutí bodů bolestného za některá zranění při autonehodě;
  2. neuvedení bodů za operační zákroky;
  3. nenavýšení základního hodnocení bolestného, když jsou splněny podmínky pro jeho zvýšení.

Lze tak doporučit přenechat výpočet náhrady bolesti specializovanému znalci, který řádně a správně určí bodové hodnocení bolesti.