Jak změnit pojišťovnu na povinné ručení?

04.10.2021

Změna pojišťovny v případě povinného ručení je dnes běžnou praxí a nejedná se o nic složitého. Vzhledem k tomu, že ceny povinného ručení se neustále mění a pojišťovny nabízejí velké množství výhod za různé ceny, je dobré si jednou za čas ověřit, zda nemůžu získat výhodnější smlouvu. Při změně pojišťovny neztrácím žádné bonusy ani neplatím penále, vše vyřeším během několika minut klidně z pohodlí domova na internetu. Nicméně je nutné dodržet jisté náležitosti a pohlídat si, kdy můžu smlouvu vypovědět a seznámit se všemi pravidly a překážkami, které mohou při změně pojišťovny nastat.

Výpověď povinného ručení

Pokud se rozhodnu pro výběr jiné pojišťovny, musím nejprve vypovědět starou smlouvu u pojišťovny původní. Učinit tak musím písemně a tento vlastnoručně podepsaný tiskopis je nutné zaslat na doručovací adresu dané pojišťovny nebo na její pobočku. Smlouvu o povinném ručení můžu dle zákona vypovědět ze dne na den, a to bezplatně. Má to však svá pravidla.

Po vypovězení smlouvy doporučuji nechat si vystavit jakýkoliv doklad o tom, že byla výpověď předána pojišťovně pro případ, že by náhodou smlouva dále běžela a bylo by třeba doplácet za něco, co už má být dávno zrušené. Pokud tedy posílám výpověď poštou, posílám ji doporučeně a nechám si zaslat potvrzení o převzetí zásilky. Pojišťovna by mi měla následně zaslat písemné vyrozumění o ukončení smlouvy. To je dobré si taktéž uschovat. V případě výpovědi na pobočce si výpověď vyhotovím ve dvou kopiích. Jednu si samozřejmě nechává pojišťovna, druhou si nechám potvrdit přímo na přepážce a opět uschovávám. Doporučuji si dokumenty ponechat klidně i pár let.

Písemná výpověď by měla obsahovat následující informace:

 • číslo pojistné smlouvy
 • jméno pojistníka
 • důvod výpovědi
 • rodné číslo nebo IČO pojistníka
 • adresa a kontakt pojistníka
 • údaje o vozidle: typ vozidla, tovární značka a model vozidla, VIN vozidla
 • datum podpisu a vlastnoruční podpis pojistníka

Změna povinného ručení

Pokud se tedy rozhodnu z jakéhokoliv důvodu změnit pojišťovnu, musím se držet určitých pravidel. Povinné ručení se dá bez problémů zrušit v několika případech, je třeba si ale ohlídat lhůty pro podání výpovědi. Pokud ani jednu z níže uvedených lhůt nedodržím, musím podat výpověď dohodou a spoléhat se na to, že mě pojišťovna "pustí" jinam.

 • Nejčastějším obdobím pro změnu pojišťovny kvůli výhodnějším podmínkám je výročí smlouvy. Jedná se o den počátku smlouvy. V případě, že se rozhodnu změnit pojišťovnu v tomto období, musím tak učinit nejméně 6 týdnů před samotným výročím pojistné smlouvy.
 • Smlouvu lze ukončit také do dvou měsíců od jejího uzavření, pokud nejsem s pojištěním spokojen. V tomto případě musí být výpověď doručena přesně do dvou měsíců od počátku a pojišťovna ji vypoví do osmi dnů.
 • S pojišťovnou se na výpovědi lze dohodnout také na jiný termín výpovědi, takzvaně dohodou. V tomto případě musí však s výpovědí souhlasit pojišťovna a je nutné do dokumentu uvést pádné důvody pro ukončení smlouvy. Mezi ty patří třeba nespokojenost při řešení pojistné události, nikoliv nabídka nižší ceny.
 • Ukončit smlouvu lze také do 3 měsíců od pojistné události.
 • Dalším důvodem pro změnu pojišťovny je prodej a následně koupě nového vozu. V tomto případě je to jednoduché, při prodeji vozu jednoduše dodám pojišťovně výpověď společně s kupní smlouvou a pojištění je ihned ke dni oznámení ukončeno.

Zrušení povinného ručení

 1. V prvním kroku si zjistím, zda splňuji některou z podmínek pro výpověď smlouvy a zda můžu podat výpověď tak, aby byla pojišťovně doručena ve stanovené lhůtě.
 2. Dále musím sepsat výpověď pojistně smlouvy a uvést všechny potřebné náležitosti. V případě potřeby lze využít jeden z mnoha vzorů dostupných na internetu.
 3. Dokument musím vlastnoručně podepsat, ověření podpisu však není v tomto případě potřeba.
 4. Výpověď musím doručit pojišťovně. Jak již bylo uvedeno výše, mohu tak učinit buďto prostřednictvím pošty nebo ji můžu podat osobně na pobočce dané pojišťovny.
 5. Po doručení výpovědi si uschovám potvrzení o doručení dopisu pojišťovně, případně dokument o předání výpovědi v pojišťovně.

Nové povinné ručení

 • Před sjednáním nového pojištění si v první řadě vybírám novou pojišťovnu. Se srovnáním nabídek mi pomohou srovnávače a kalkulačky pojištění dostupné na internetu.
 • Následně si vybírám s pojišťoven, které mi kalkulačka nabízí. Pokud chci pojištění za co nejnižší cenu, mám vybráno během vteřinky. Pokud mám vyšší nároky, nabízí kalkulačka také srovnání různých aspektů a složek povinného ručení.
 • Když mám vybráno, je na řadě vyplňování údajů, což je pravděpodobně nejdelší krok. Připravím si velký technický průkaz, případě své osobní doklady a do kolonek vepíšu údaje o pojistníkovi, pojištěném a údaje o voze. Tyto skutečnosti je nutné uvést všechny a přesně tak, jak to v dokladech stojí. Pokud uvedu nesprávné údaje, můžu si zadělat na pozdější problémy v případě plnění pojistných událostí nebo obdržím zelenou kartu s chybnými informacemi, což zase znepříjemní silniční kontrolu.
 • Zvolím si datum počátku povinného ručení. Smlouva nabývá účinnosti v první minutě dne, který si jako počátek zvolíte. Po zpracování požadavku je zpravidla doručena elektronická zelená karta. Tu stačí prozatím vytisknout.
 • Originál zelené karty bývá doručován poštou, u některých pojišťoven je nutné si jej osobně vyzvednout na pobočce.
 • Nakonec nesmím zapomenout uhradit první pojistné!

Změna pojistníka u stávajícího povinného ručení

Pojistníkem je osoba, která uzavírá smlouvu s pojišťovnou. I když je to ve světě pojištění nezvyklé, v případě vozidla a povinného ručení může být pojistníkem kdokoliv, nemusí být majitelem auta ani auto využívat. Tuto možnost využívají zejména mladí lidé, kteří nemají nasbírané bonusy, a pojištění pro ně bývá zpravidla výrazně dražší. Toto řešení má však jak své klady, tak i zápory.

Mezi klady samozřejmě patří nižší cena pro mladé lidi bez bonusů. Nevýhodou pak je, že mladý řidič si vlastní bonus nesbírá a nemůže sám smlouvu měnit ani vypovědět. Další nevýhody se týkají zejména pojistníka, kterému se pak připisují případné nehody. Když si pojistník rozmyslí, že mu tento stav nevyhovuje, nelze tuto stávající smlouvu převést na jinou osobu!

Když tedy povinné ručení uzavírám a chci využít výhody jiného pojistníka, dobře si rozmyslím, kdo to bude. Pojišťovna pravděpodobně nebude souhlasit s výpovědí smlouvy kvůli tomu, že se rozejdu s partnerem a už mu nechci dělat pojistníka.

Jediné řešení je zrušení stávající smlouvy a vytvoření nové na vlastní jméno. Tento krok se opět drží výše uvedených postupů. A pozor, staré pojištění může zrušit pouze pojistník, nikoliv majitel vozidla.