Jaká je maximální výše hypotéky a co vše berou banky v potaz?

22.05.2020

Maximální výše hypotéky je v první řadě omezena maximální možnou částkou, kterou je banka ochotna půjčit. U velkých hypotečních bank typu Česká spořitelna, Hypoteční banka Komerční banka na tento limit nenarazíte, u zbytku trhu se můžete setkat s pevně danou maximální výši hypotéky cca 12 000 000 - 20 000 000 Kč.

Druhým faktorem ovlivňujícím maximální výši hypotéky je hodnota nemovitosti stanovená smluvním znalcem banky. Často se tzv. zástavní hodnota nemovitosti shoduje s kupní cenou, náklady na výstavbu apod., může však dojít k situaci, kdy smluvní znalec banky stanoví zástavní hodnotu nemovitosti níže.

Platí, že hypoteční banky poskytují hypotéku na max. 90 % zástavní hodnoty nemovitostí. Množné číslo je zde uvedeno záměrně, bance lze ručit více než jednou nemovitostí a maximální výše úvěru se počítá ze součtu jejich zástavních hodnot.

Nejčastější důvody stanovení nižší zástavní hodnoty jsou:

- špatný technický stav nemovitosti,

- atypické dispozice nemovitosti,

- omezení vlastnických práv či práv přístupu k nemovitosti.

Třetím faktorem určujícím maximální výši hypotéky je finanční situace klienta, kdy banka kromě příjmů zkoumá i výdaje a to:

V případě příjmů:

- zdroj (podnikání, zaměstnání, pronájem apod.),

- výši,

- stabilitu (problém může být např. pracovní smlouva na dobu určitou, zvýšení příjmů skrz jednorázové bonusy apod.).

V případě výdajů:

- nesplacenou částku aktuálně splácených úvěrů,

- výši měsíčních splátek,

- platební morálku, tj. jestli žadatel o hypotéku splácí své stávající závazky řádně a včas.

Pokud jsou příjmy žadatele nízké, banka odmítne žádost o hypotéku bez ohledu na to, na jakou část zástavní hodnoty nemovitosti žádá úvěr. Stejně tak, "stopku" představují opakované opožděné splátky stávajících závazků.

Od června 2018 rovněž platí, že banka nemůže hypotéku poskytnout žadateli, v případě, že:

- dluh žadatele by překročil devítinásobek jeho čistého ročního příjmu,

- žadatel by na splátku dluhu vynaložil více než 45 % svého čistého měsíčního příjmu.

Opět, výše uvedená omezení platí bez ohledu na zástavní hodnotu nemovitosti.