Jaké existují druhy hypotečních úvěrů?

03.12.2021

Banky dnes nabízejí u hypoték řadu modifikací, které Vám mohou pomoci vyřešit situace, které byste dřív s úvěrem na bydlení od banky nepokryli. S čím vším umí hypotéka pomoci?Hypotéku na koupi bytu či domu netřeba představovat. Tento úvěr si ale můžete pořídit na řadu dalších věcí. Co všechno můžete zafinancovat hypotečním úvěrem?

Hypotéka na koupi bytu z developerského projektu

Air Bank v současnosti připravuje její spuštění. Konkrétní termín banka zatím uvádět nechce, odhadem by novou hypotéku ale mohla nabídnout nejdříve na začátku příštího roku. Produkt už v současnosti nabízí také Komerční banka a Fio banka, která vyřeší financování s developerem za vás.

Hypotéka na vypořádání spoluvlastnických podílů, daru a dědických nároků

Je běžně poskytována jako účelová hypotéka na majetkové vypořádání spoluvlastnictví, daru nebo například dědického nároku. Schvaluje se na základě předložení dokumentů mezi stranami, které se vypořádávají. Může to být tedy např. na základě dohody o vypořádání, notářského zápisu, usnesení o dědictví apod.

Poskytují ji všechny banky, co mají v nabídce hypoteční úvěry, kromě Air Bank.

Hypotéka na předplacení nájemného

Poskytuje ji jen Komerční banka. Je poskytována na profinancování celkové částky nájemného obecního nebo městského bytu, která odpovídá sjednané budoucí kupní ceně této bytové jednotky. Využívá se v případech, kdy nájemce má zájem převést byt do osobního vlastnictví, ale podmínky obce/města to zatím neumožňují, vysvětlil serveru mluvčí Michal Teubner s tím, že převod bytu do vlastnictví klienta se uskuteční po uplynutí dohodnuté lhůty, která nemusí korespondovat s lhůtou splatnosti úvěru. Klient s městem uzavírá smlouvu o budoucí smlouvě kupní, která obsahuje závazek klienta předem uhradit kupní cenu bytu formou předplaceného nájemného a závazek města do určité doby převést byt do vlastnictví klienta. Úvěr je nutné zajistit jinou nemovitostí.

Hypotéka zpětně (zpětné proplacení)

V tomto případě banka hypotékou zpětně proplácí investici do bydlení. Účelem je tedy refundace nákladů na pořízení, výstavbu či rekonstrukci nemovitosti. Pro její čerpání musíte doložit, že jste investici platili z vlastních zdrojů. U jednotlivých bank se liší doba od data pořízení nemovitosti, po které jsou ještě ochotné úvěr poskytnout.

Banka Creditas, Česká spořitelna, Equa bank, Fio banka, Oberbank a Raiffeisenbank ji poskytují, pokud od data úhrady investice do nemovitosti do data podání žádosti o hypoteční úvěr neuplynulo víc než 12 měsíců. U UniCredit bank je lhůta do 24 měsíců.

U ČSOB, Komerční banky, mBank a Moneta Money Bank a Sberbank můžete požádat o proplacení vlastních investovaných zdrojů až 36 měsíců zpětně. U mBank tato lhůta neplatí pro zpětné proplacení nákladů na výstavbu, kde je lhůta max. 18 měsíců.

Hypotéka dopředu

Některé banky s vámi umí sjednat hypotéku ještě před tím, než si najdete konkrétní nemovitost ke koupi. Smlouvu o úvěru banka uzavře na základě předložení dokumentů o vaší bonitě. Vy pak můžete shánět nemovitosti s tím že víte, kolik na mi máte k dispozici. Opět se může lišit doba, kterou dostanete na nalezení nemovitosti.

Tuto možnost nabízí Česká spořitelna prostřednictvím své Buřinky pod názvem Hypoúvěr od Buřinky GARANT, která vám dá čas 24 měsíců.

ČSOB nabízí Hypotéku na dosah, kdy klient získává předběžné posouzení hypotéky a má 60 dnů na to najít nemovitost a předložit podklady. mBank a Sberbank klientům dává klientům lhůtu 3 měsíce, Raiffeisenbank pak 12 měsíců.

Komerční banka ji nabízí formou Hypotéky bez nemovitosti se lhůtou čerpání max. do 36 měsíců.

Předhypoteční úvěr

Předhypoteční úvěr umožňuje financovat koupi nemovitosti na bydlení, kterou dočasně nelze zatížit zástavním právem. Typicky to bývá koupě družstevního bytu. Poté, co je možné zástavní právo zřídit (u družstevního bytu tedy po převodu do osobního vlastnictví), je tento úvěr splacen klasickou hypotékou, kterou jste si dojednali současně s předhypotečním úvěrem. Úroková sazba u předhypotečního úvěru bývá vyšší než u klasické hypotéky.

Předhypoteční úvěr poskytuje Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Sberbank a Raiffeisenbank.

Hypotéka na nákup podílu v bytovém družstvu

mBank nabízí hypotéku na nákup podílu v bytovém družstvu. Nejedná se o převod vlastnictví k bytu, ale o převod podílu v bytovém družstvu s právem užívání určitého bytu. mBank neakceptuje družstevní byt jako zajištění hypotečního úvěru, vysvětlila nám Kristýna Dolejšová s tím, že předmětem zajištění musí být vždy jiná nemovitost.

Překlenovací úvěr

Tento úvěr nejčastěji slouží k překonání doby mezi okamžikem uzavření smlouvy o stavebním spoření a získáním nároku na poskytnutí úvěru ze stavebka.

Umožňuje pořídit nové bydlení například i těm, kteří sice mají vlastní nemovitost, ale prodají ji až po pořízení nebo výstavbě jiné nemovitosti. Úroková sazba bývá vyšší než u klasické hypotéky.

Překlenovací financování banky poskytují prostřednictvím svých stavebních spořitelen. Nabídku překlenovacího úvěru najdete u každé stavební spořitelny na trhu.

Hypotéka s delší dobou splatnosti

Růst cen nemovitostí přivádí některé banky na myšlenku, zda by bylo možné poskytovat hypoteční úvěry s delší dobou splatnosti. Klidně tak, aby úvěr po rodičích v budoucnu převzali rodiče. V současnosti banky mohou poskytovat hypoteční úvěry se splatností nejdéle na 30 let. Pokud by chtěly poskytnout úvěr na delší dobu, musí jim ho odsouhlasit Česká národní banka.

Do budoucna by se touto cestou ráda vydala Česká spořitelna: Rádi bychom do budoucna diskusi o možnosti splácet hypotéku déle než 30 let otevřeli, potvrdil nám Marian Holub, specialista na hypoteční úvěry v České spořitelně.

Už nyní hypotéku s maximální dobou splatnosti do 40 let nabízí mBank, která zároveň splatnost limituje věkovou hranicí 70 let pro nejstaršího žadatele ke dni úplného splacení hypotéky.

Štafetová hypotéka

Komerční banka nabízí tzv. Štafetovou hypotékou, která počítá s převedením splácení z rodičů na děti. Umožňuje nastavit poměr příspěvku na splátky hypotečního úvěru podle aktuálních možností rodičů a dětí. Pokud děti ještě studují a nemají příjmy na splácení úvěru a rodiče přitom chtějí investovat do jejich bydlení, mohou si vzít hypotéku a začít ji splácet ze svých příjmů. Jakmile se děti osamostatní a mají dostatečné příjmy, převezmou od rodičů hypotéku a splácí ji sami, vysvětlil Teubner a dodal, že rodiče i děti mohou přispívat na splátku rovným dílem a po několika letech mohou rodiče převést závazek splácení na děti v plném rozsahu.

Zelená hypotéka

Banka Creditas v současnosti připravuje tzv. "Zelenou hypotéku", určenou k financování zařízení podporující zelenou energii. Zafinancovat byste s ní mohli například na tepelná čerpadla, fotovoltaiku, rekuperační jednotky, atp. U Creditas půjde o úvěr na rekonstrukci, kde aspoň polovina úvěru půjde na financování nějaké zelené technologie. Oproti standardní hypotéce na rekonstrukci bude zjednodušena tak, že lze vycházet jen ze současné hodnoty nemovitosti, nebude tedy potřeba odhad nemovitosti na cenu budoucí, vysvětlila Lucie Brunclíková z Banky Creditas.

ČSOB zase nabízí zvýhodnění pro energeticky úsporné domy se štítkem s energetickou třídou A nebo B. Banka poskytuje takové úvěry se slevou na sazbě ve výši 0,2 %, bez poplatku za odhad nemovitosti a bez poplatku katastru a se 30% slevou na zhotovení energetického štítku.

Hypotéka na výstavbu

Hypotéka na výstavbu, neboli hypotéka se zálohovým čerpáním, je standardní součástí nabídky. Výjimkou je Air Bank, která v současnosti připravuje její spuštění. Konkrétní termín banka zatím uvádět nechce, odhadem by novou hypotéku ale mohla nabídnout nejdříve na začátku příštího roku.

Americká hypotéka

Další druh hypotéky, který patří do standardní výbavy bank. Obecně se americkou hypotékou nazývají neúčelové hypotéky vázané zástavou, které mívají vyšší úrokové sazby než klasická hypotéka, ale nižší než spotřebitelský úvěr. Poskytují ji všechny banky, které mají hypotéky v nabídce, s výjimkou Air Bank.

Co se nikam nevešlo

ČSOB také umí financovat mobilní domy bez čísla evidenčního a popisného, což obvykle banky vyžadují.

Equa bank zase nabízí Hypotéku Plus, kterou je možné financovat nemovitost až do 100 % její hodnoty, pokud rodiče nebo blízké osoby žadatele poskytnou k dozajištění další nemovitost. Po splacení části hypotéky se tato nemovitost vyváže.

Oberbank nabízí zase Hypotéku bez hranic na pořízení nemovitosti v zahraničí (AT, DE, SK) se zajištěním zástavou financované nemovitosti v zahraničí. Dále má v nabídce také Investiční hypotéku, která je určená pro pořízení nemovitosti určené k dalšímu pronájmu, a to jak u bytové tak u nebytové nemovitosti.

Raiffeisenbank nabízí čistokrevnou offsetovou hypotéku bez omezení. Pokud má klient u banky vedle hypotéky také spořicí účet, jeho zůstatek se započítává proti zůstatku hypotéky a z této částky neplatí klient úrok. Raiffeisenbank jako jediná neomezuje započítávanou částku, takže teoreticky si zde můžete půjčit i bez úroku přes peníze na svém spořáku. Podobnou službu nabízí například i Air Bank nebo Fio banka.

UniCredit Bank má v nabídce Cizoměnovou hypotéku pro situace, kdy má alespoň jeden z žadatelů příjem v cizí měně, nebo bydliště mimo ČR. Úvěr je nabízen v korunách.