Jaké opravy a údržby platí nájemce a co pronajímatel?

13.03.2020

Povinností pronajímatele je udržovat po dobu nájmu byt v dobrém stavu, aby byl vhodný k bydlení. Je tedy povinen postarat se o odstranění závad, které by tomu bránily. Na druhou stranu nájemce si musí sám zajistit a zaplatit drobné opravy a běžnou údržbu v pronajatém bytě.

"Zákon ani jiný právní předpis nedefinuje, co se považuje za běžnou údržbu a drobné opravy. Pronajímatel a nájemce si to však mohou sami vymezit v nájemní smlouvě, například podle druhu činnosti či výše vynaložených nákladů," poukázal Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Drobné opravy jsou na nájemci

Za drobné opravy se považují například:

  • opravy podlahových krytin a prahů,
  • opravy částí oken a dveří,
  • výměny zámků, rolet a žaluzií,
  • výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí či signálů televizního vysílání,
  • opravy vodovodních výtoků, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, výlevek, splachovačů, kuchyňských sporáků, infrazářičů, kuchyňských linek či vestavěných skříní.

U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení.

Nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.

Na závadu vždy upozorněte pronajímatele

V případě, že v pronajatém bytě zjistíte jinou než drobnou závadu, kterou je třeba okamžitě odstranit, je vaší povinností na ni ihned upozornit pronajímatele.

"Pokud tedy například v nočních hodinách praskne stoupačka, je nájemce povinen ihned zastavit přívod vody, případně přivolat havarijní službu. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu způsobenou vytékající vodou," upozornil Zelený.

Jestliže za zajištění havarijní opravy něco zaplatíte, můžete úhradu nákladů požadovat po pronajímateli.

Pokud v bytě zjistíte jinou než drobnou závadu bránící obvyklému bydlení, kterou ale není zapotřebí neprodleně řešit, je opět vaší povinností na ni pronajímatele bez zbytečného odkladu upozornit. Například se může jednat o opravu střechy domu, pokud při deštích dochází k mírným průsakům do interiéru bytu apod.

Můžete získat i slevu z nájemného

Jakmile pronajímateli nahlásíte závadu, je jeho povinností v přiměřené době zajistit nápravu. Pokud tak neučiní, můžete závadu odstranit sami a pronajímatel vám pak musí proplatit důvodně vynaložené náklady.

"Pokud není závada tak podstatná, že by nájemce musel nutně sám zajišťovat její nápravu a kvůli nečinnosti pronajímatele dochází ke snížení komfortu bydlení, má nájemce právo požadovat po pronajímateli slevu z nájemného," doplnil Zelený.