Jaké příjmy Vám banka započítá při žádosti o hypotéku?

09.09.2022

Vypadá to, že hypoteční sazby zatím přestaly růst, a také, že se realitní trh uklidnil, přestaly růst ceny nemovitostí a možná ty ceny brzy začnou i klesat. Úplně ideální čas pro pořizování hypotéky a nového bydlení sice ještě nenastal, ale pojďme si zopakovat, jaké podmínky budete muset splňovat při žádosti o hypotéku. A jaké příjmy byste ideálně měli mít.

Podmínky pro poskytnutí hypotečního úvěru

Každá banka si žádosti o hypoteční úvěry prověřuje a schvaluje interně sama. A jednotlivá pravidla, polehčující i ztěžující okolnosti se můžou lišit. Jaké jsou ty všeobecné podmínky, které budete muset splnit všude?

  • Nemovitost na území ČR. A také pobyt v ČR. Banka vám může poskytnout hypotéku, i když nejste občan České republiky, pokud si kupujete nemovitost na českém území. Naopak i jako občanu ČR vám většina českých bank tradiční hypotéku neposkytne, pokud si kupujete nemovitost v zahraničí.
  • Starší 18 let. Při žádosti o hypotéku byste měli být plnoletí. Důležitá je ale také horní hranice pro poskytnutí hypotéky.Většina bank upřednostní poskytnout hypotéku osobě v produktivním věku. Stejně tak je lepší, když během produktivního věku tuto hypotéku splatíte. Žádat o hypotéku ve starobním důchodu není sice beznadějné, ale ani jednoduché a obvyklé.
  • 20 % hotovosti z ceny nemovitosti. I když je možné žádat i o 90% hypotéku (pokud vám ještě nebylo 36 let), v současné době platí, že banky půjčují zpravidla 80 % z nákupní ceny nemovitosti. Zbytek musí žadatel hradit z vlastních zdrojů. Toto vychází z oficiálních pravidel ČNB pro poskytování hypoték.
  • Polovina příjmu na splátky. Dalším pravidlem ČNB pro stabilitu hypotečního trhu bylo stanoveno pro výši měsíčních splátek hypotéky. Ty by neměly přesáhnout 45 % čistého měsíčního příjmu žadatele. 50 % u žadatele mladšího 36 let.
  • Bez záznamu v registru dlužníků, bankovním i nebankovním. Pokud máte jen menší prohřešek, možná vám hypotéku v bance schválí, s větším na hypotéku raději rovnou zapomeňte. Prověřují se zápisy za až 5 let.
  • Vysoká bonita. Banka si také prověří vaši bonitu, tedy schopnost splácet úvěr.

Jaké příjmy vám banka uzná?

Na výši vašich příjmů záleží především vaše celková bonita a také to, jak velký úvěr vám banka může nakonec poskytnout. Ať už s ohledem na oficiální pravidla ČNB pro regulaci hypotečního trhu, tak s ohledem na to, jak posoudí vaši schopnost hypoteční úvěr řádně splácet. Záleží přitom nejen na výši vašich příjmů, ale také na tom, odkud tyto příjmy pochází.

Tradičně je nejlépe hodnocen příjem ze zaměstnání a to na hlavní pracovní úvazek a s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Hůře jsou pak hodnoceny další příjmy, jako například práce na dohodu, samostatná výdělečná činnost nebo příjem z investic. Pro účely výpočtu bonitu jsou často uznány i sociální dávky jako jeden z příjmů, vždy ale záleží nejen na tom, jaká je to sociální dávka, ale také na interních pravidlech banky, kde žádáte o hypotéku.

Jednoduše a zjednodušeně je možné příjmy rozdělit do následujících kategorií.

Hlavní posuzované příjmy

Mezi tyto příjmy se zařadí každoměsíční výplata, výdělek jako OSVČ, dále pak pravidelné příjmy z pronájmu. Mezi těmito příjmy jsou ale rozdíly a každý z nich je posuzován s jinou důležitostí. K hlavním příjmům se pak přidávají i některé sociální dávky, především ty, které jsou vypláceny trvale. Jako například invalidní důchod 3. stupně, starobní důchod, mateřská nebo rodičovský příspěvek.

Doplňkové posuzované příjmy

K vedlejším posuzovaným příjmům se započítají především další sociální dávky, jako například invalidní důchod 1. a 2. stupně. K těmto příjmům patří také přiznané výživné na děti, příjmy z kapitálu a z investic, příjmy z brigád na DPP a DPČ. Rozdělení na hlavní a doplňkové příjmy je ale spíše jen orientační, záleží také na tom, jaký přístup zaujímá banka, u které o hypotéku žádáte.

Příjmy, ke kterým se většinou nepřihlíží

Mezi příjmy, které vám banka nezapočítá, pak většinou patří sociální dávky spíš jednorázového charakteru nebo ty, na které se neustále prokazuje nárok. Jako je například příspěvek na bydlení, příspěvek na péči, příspěvek v hmotné nouzi, dále pak třeba porodné.