Kde platí povinné ručení a kde havarijní pojištění?

30.11.2020

Téma, které bylo, je a bude stále aktuální. Kdy a jak uplatnit povinné ručení a kdy je třeba řešit kolizi v rámci havarijního pojištění.

1) Povinné ručení
Tzv. povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je, jak název napovídá, pojištění, které kryje odpovědnost spojenou s provozem vozidla, tzn. kryje škodu vyvolanou zvláštní povahou takového provozu (jak výslovně uvádí zákon).

Pokud se podíváte do zákona č. 168/1999 Sb., zjistíte, že toto pojištění musí mít každý, kdo provozuje své vozidlo na pozemních komunikacích. Z toho současně plyne, že pokud máte vozidlo, které na pozemních komunikacích (s výjimkou účelové komunikace, která není veřejná přístupná) neprovozujete, pak takové vozidlo povinnosti pojistit nepodléhá. Z toho se pak někdy mylně dovozuje, že když ke škodě dojde mimo pozemní komunikace, tak že se na vzniklou škodu takové pojištění nevztahuje. Tak tomu ale není.

Pojištění odpovědnosti totiž z hlediska své územní platnosti, platí všude, resp. platí všude na území těch států, které jsou stanoveny prováděcím předpisem a mimo ně, pouze v případě, kdy je tak v pojistné smlouvě výslovně stanoveno. Problém nicméně obecně nevzniká ohledně toho, ve které zemi pojištění platí, ale v tom, jestli kryje i škodu, ke které došlo mimo pozemní komunikace.

Odpověď je jednoznačně kladná, protože ze zákona toto pojištění není omezeno pouze na škodu vzniklou provozem vozidla na pozemních komunikacích, ale kryje obecně škodu způsobenou provozem vozidla.

Pokud jste tedy svým pojištěným vozidlem způsobili škodu mimo pozemní komunikace (třeba v podzemní garáži, na poli, na letišti nebo jste rozbili 20 metrů svodidel na Nordschleife apod.), nijak to nesnižuje právo poškozeného uplatnit takový nárok vůči vaší pojišťovně a tedy ani vaše právo na to, aby vaše pojišťovna takovou škodu uhradila tak, abyste ji nemuseli hradit ze svého.

2) Havarijní pojištění
U havarijního pojištění je ale situace podstatně jiná. Toto pojištění je sjednáváno na čistě smluvní bázi, takže rozsah podmínek pojistného krytí je na dohodě mezi pojišťovnou a pojištěným a dohodnout si lze prakticky cokoliv.

Co přesně pojištění kryje, na jaké případy věcně nebo místně se vztahuje, to vše je upraveno v pojistných podmínkách. Kladete-li si otázku, jestli Vaše pojišťovna, u které máte sjednané havarijní pojištění, zaplatí Vaše rozbité auto, které jste v Mostě nebo na Nordschleife nabourali, musíte se podívat do pojistných podmínek. Ze zkušenosti plyne, že některé pojišťovny takové události z krytí mají vyloučené, jiné naopak.

Neexistuje ale obecná odpověď a vždy je nutné konzultovat pojistné podmínky, a to nejlépe dopředu, než se něco stane, protože je to na smluvní dohodě mezi vámi a pojišťovnou, jaké podmínky si sjednáte.