Kdy a jak upravit pojistnou smlouvu na dům či byt, abyste netratili?

27.04.2020

Mnoho majitelů realit platí pojistné smlouvy, v nichž mají uvedeny pojistné částky na rodinný dům či byt v době jeho pořízení. V praxi se to projevuje tak, že například za dům v hodnotě sedm milionů korun pojišťovna při totální škodě vyplatí 3,5 milionu korun. Předejít tomu lze aktualizací pojistné smlouvy. Jak to udělat?

Upravit pojistnou smlouvu tak, aby bylo vyloučeno riziko podpojištění nemovitosti není nic složitého a jde provést kdykoli. Úprava není vázána žádným výročím smlouvy ani výpovědní dobou, stačí se spojit s pojišťovnou nebo jejím zprostředkovatelem.

Pokud majitel nemovitosti neupravoval smlouvu například v posledních deseti letech ani jednou, je celkem jisté, že je jeho nemovitost podpojištěna. A to většinou až o jednu třetinu pojistné částky.

Výsledkem je hrozící nebezpečí, že při pojistné události si majitel svou nemovitost z pojistky ani neopraví, nebo ani nekoupí jinou.

Co dělat?

Při uzavírání nebo úpravě pojistné smlouvy musí být klienti důslední. Ve smlouvě se musí zaměřit na výši sjednávané pojistné částky, na podmínky jejího plnění, na krytí rizik a na výluky. Zároveň nesmí snižovat výši pojistného tím, že svou nemovitost podpojistí - stanoví záměrně její nižší hodnotu. Takové pojištění je slepé, což zjistí vlastník nemovitosti až při vzniku pojistné události.

Stejně důležité je průběžně svou smlouvu aktualizovat s ohledem na ekonomický vývoj a vlastní investice do majetku.

Důvodů, proč aktualizovat pojistné smlouvy u reality, je i raketový růst jejich cen z posledních let. Vzrostly ceny stavebních materiálů, příslušenství k domu, ale i stavebních prací, dopravy, energií. Stouply i ceny pozemků.

Pokud jde pouze o změnu pojistné částky, může klient jednoduše poslat žádost o změnu pojistné částky.

A dodává, že u starších smluv však nemusí být problém jen nízká pojistná částka a riziko podpojištění, ale i nedostačující rozsah pojistného krytí.

Stanovení ceny

Před úpravou pojistné částky nebo jiných úprav v pojistné smlouvě (ale i při zakládání nové smlouvy) musí klient určit cenu pojišťované nemovitosti. Tu stanoví ve spolupráci se zprostředkovatelem nebo pojišťovnou. Při určování ceny vycházejí odborníci z parametrů jako je lokalita, stáří, zastavěná plocha, počet podlaží, typ střechy, sklep, dopravní infrastruktura, dostupné instituce apod.

Systém navrhne částku, na kterou by měla být stavba pojištěna. Důležité tedy je sdělit správné a pravdivé informace. Ve většině případů klienti dokládají také znalecké posudky, kde je uvedena stavební hodnota dané budovy.

Mnoho pojišťoven rozšiřuje nabídku rizik a nebezpečí, která se například před pěti lety vůbec nenabízela a pro pojištěnce mohou být užitečné. Například služby ke zmírnění následků pojistné události, respektive zajištění řemeslníků do domu.

Indexace

Obecně se doporučuje aktualizovat pojistnou smlouvu každé tři roky. Výjimkou jsou smlouvy, které pracují s takzvanou automatickou indexací ve smlouvě.

Indexace je postupné navýšení pojistné částky o inflaci. Indexací se sice zvyšuje pojistná částka u pojištění a majetek je lépe chráněn pro případ pojistné události. Tedy je pojištěn na částky, které odpovídají současnému trhu.

Využívání automatické indexace potvrzuje i Ikráthová: "Ano, klienti u pojištění budov indexaci využívají. Podpojištění řešíme výjimečně. Klienti si v dnešní době uvědomují, že ušetřením několika korun na pojistném můžou v případě závažné škody přijít o statisíce."

Jak ukončit smlouvu

Pojistná smlouva na pojištění nemovitosti nebo domácnosti se ukončuje ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena písemně minimálně šest týdnů před výročím pojistné smlouvy.

Pojištěnci mají právo vypovědět smlouvu do dvou měsíců od jejího uzavření, kdy pojišťovna přeplatek vrací na uvedený bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Smlouvu by měla pojišťovna ukončit do osmi dnů od doručení výpovědi.

Výpověď se podává vždy písemně, nejlépe doporučeně, na adresu nebo pobočku pojišťovny nebo oskenovaná elektronicky. Pojištěnci už využívají i on-line verzi výpovědi na webových stránkách pojišťovny, pak je ale nutné si přijetí výpovědi nechat potvrdit.