Kdy dostanete za špatné parkování několik pokut a kdy jen jednu?

18.01.2023

Když budete stát týden třeba na modré zóně, kolik je to přestupků a kolik dostanete pokut? A když jich dostanete víc, můžete nějak požádat o jejich odpuštění, sloučení nebo snížení?

V řadě českých měst jsou v určitých částech města placené parkovací zóny. To znamená, že buď máte zaplacenou kartu dlouhodobého stání, nebo si musíte zaplatit za to, že na místě budete krátkodobě stát.

Někdy ale bývají například na víkendy a státní svátky povoleny výjimky. V tom případě se za tyto dny parkovné nemusí platit vůbec. Problém ale je, když pak auto na místě necháte a zapomenete přeparkovat.

Kde to vlastně parkuji?

Paní Anna bydlí v centru města, ale možnost stát v placených parkovacích zónách zaplacenou nemá. Situaci řeší jednoduše, parkuje o pár ulic dál, kde už zóny na parkování nejsou a může tam parkovat kdokoli. Procházka k autu jí zabere zhruba 10 minut, což pro ni není problém.

Během velikonočních svátků využila toho, že zóny se nemusí platit, a zaparkovala kousek od domu na modré zóně, aby si mohla pohodlně dovézt nákup a nějaké další těžší věci. V jednu chvíli ale měla plnou hlavu starostí a úplně zapomněla, že auto musí přeparkovat před koncem státních svátků opět do místa, kde se může parkovat bezplatně.

Celá situace jí došla až o týden později, když chtěla autem opět někam vyrazit, ale na obvyklém místě ho stát neviděla. Teprve tehdy si vzpomněla, že zaparkovala na modré zóně, ale už nepřeparkovala.

Celý pracovní týden tedy stála na placené parkovací zóně, ale bez toho, aby měla parkování zaplacené.

Kolik přijde pokut?

V paní Anně hrklo a následně očekávala smršť pokut. Týden je přece jen dlouhá doba a monitoring ulic probíhá pravidelně. Paní Anna byla z celé situace nešťastná a jen čekala, kolik pokut za její zapomnětlivost přijde.

Takto to ale standardně nefunguje. Záleží totiž na tom, jestli jde o jeden přestupek, nebo o více přestupků. A podle toho se rozhoduje i počet pokut. Pokud jde o takové špatné parkování, kdy bude stát vozidlo po celý týden na stejném parkovacím místě, jde o jeden dlouhotrvající přestupek a ukládá se jedna pokuta.

Pokud tedy paní Anna zapomněla, že své auto parkuje na placené zóně, a došlo jí to až po týdnu, nepřijde jí několik pokut, ale jen jedna, protože spáchala jeden přestupek.

Pokud by ale takto zaparkovala opakovaně, jde už o více přestupků. V případě, že řidič vozidlo pokaždé zaparkuje na jiné místo bez placení, jedná se již o více samostatných přestupků, a tedy i o více pokut.

Na kolik to vyjde?

Výše pokuty, kterou za špatné parkování můžete dostat, se liší podle toho, jestli dostanete blokovou pokutu na místě, tedy přímo od policisty, nebo zda se bude celá věc projednávat ve správním řízení.

Za jedno nesprávné parkování v modré zóně vám může policista na místě uložit blokovou pokutu ve výši 500 Kč. To ale není případ paní Anny, ta se s žádným policistou nepotkala. Po zaevidování jejího přestupku jí přijde k úhradě jen jedna pokuta, v maximální výši 2500 Kč.

Co dělat, když je pokut více?

Pokud ale na modré zóně parkujete bez zaplacení opakovaně, například kvůli neznalosti, jedná se už o více přestupků. Neznalost zákona neomlouvá, a tak nakonec budete muset pokuty uhradit. Neznamená to ale, že nemůžete dělat nic.

Můžete požádat o sloučení pokut ve správním řízení. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich k tomu říká toto:

§ 88 odst. 1
Pokud se podezřelý dopustil více přestupků, jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy, a k jejich projednání je příslušný týž správní orgán, projednají se ve společném řízení.

Pokud tedy zaparkujete několikrát na modré zóně, která ale spadá pod jeden dopravní odbor, můžete o sloučení požádat. Možná k němu ale dojde automaticky. Úředník má povinnost pokuty sloučit do jednoho řízení před zahájením správního řízení, pokud mají spáchané přestupky stejnou skutkovou podstatu, dopustila se jich tatáž osoba a k jejich projednání je příslušný stejný správní orgán.

Sloučením k nižší pokutě?

Sloučením přestupků dosáhnete také nižší pokuty.

§ 41

Za dva nebo více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější.

Jsou-li společně projednávány dva nebo více přestupků, správní orgán může uložit pokutu ve vyšší sazbě, a to tak, že horní hranice sazby pokuty za přestupek nejpřísněji trestný se zvyšuje až o polovinu, nejvýše však do částky, která je součtem horních hranic sazeb pokut za jednotlivé společně projednávané přestupky.

Po sloučení pokut totiž dostanete pouze jednu pokutu, a to za přestupek, který má nejvyšší trest. A pokud by horní hranice pokut byla stejná, tak dostanete pokutu za nejzávažnější přestupek. Horní hranice pro pokutu za špatné parkování je 2500 Kč. Tato částka se poté navýší o 50 %, což je plus 1250 Kč, dodává Martina Čejková. A dále se k pokutě připočte 1000 Kč jakožto poplatek za správní řízení.

Celkem tedy může správní orgán udělit pokutu (včetně správního poplatku) za nesprávné parkování ve výši 4750 Kč. To je ovšem maximální hranice, kterou úředník nemusí požadovat. Po zohlednění polehčujících okolností může řidič odejít jen se symbolickou pokutou, uzavírá Martina Čejková. Mezi polehčující okolnosti může patřit třeba vaše doznání, ale i vyjádřená lítost či omluva. A také ujištění, že se nejednalo o úmysl. Například proto, že jste si nevšimli, že tam je modrá zóna a musíte si tam parkování zaplatit.