Kdy se vám (ne)vyplatí přepojišťovat pojistnou smlouvu?

20.12.2021

V některých situacích může být přepojišťování výhodou i pro Vás. Jindy tím ale spíše trpíte. Jak poznat rozdíl a kdy se přepojištění smlouvy vyhnout? Jaké jsou důvody, proč přepojišťovat? Jaké jsou možnosti při potřebě změnit smlouvu?

Přepojišťováním se často myslí především ukončení předchozí pojistky (výpověď z vaší strany typicky nejméně 6 týdnů před výročím smlouvy) a založení nové pojistky navazující na předchozí. Ta nová pojistka může být u jiné, ale i stejné pojišťovny. Z nové pojistky pojišťovna poradci zaplatí získatelskou provizi a pak ročně následnou provizi. U životního pojištění často během 5 let zaplatí provizi za celou dobu trvání smlouvy a pak následná provize je často jen symbolická. U neživotního pojištění je následná každý rok stejná, někdy i získatelská je stejná jako následná.

Náhrada pojistné smlouvy

Pokud je nová pojistná smlouva u stejné pojišťovny, kromě výpovědi a založení nové pojistky obvykle existuje možnost tzv. náhrady pojistné smlouvy. Náhrada pojistné smlouvy může být dobrým klientským řešením u pojistek životního pojištění, ale i u neživotního pojištění, nicméně ne vždy. Dle podmínek pojišťovny takto lze převést aktiva předchozí pojistné smlouvy nebo např. bezeškodný průběh na novou smlouvu. Stejně jako u založení nové pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky nové, nicméně často za náhradu dá pojišťovna nižší provizi než za novou pojistnou smlouvu. Náhradu lze udělat kdykoliv, u některých pojišťoven jen k výročí smlouvy.

Kromě tohoto existují změny pojistné smlouvy. Zjednodušeně ty, co nemají vliv na pojistné (např. změna adresy, změna oprávněné osoby), a ty, co mají vliv na pojistné (změna pojistné částky, limitu, přidání/odebrání pojistného rizika). Většinu změn lze dělat kdykoliv, dle mě patří k servisu poradců klientům, i když mnohé z těchto změn nejsou pojišťovnou honorovány, resp. jsou zahrnuty v tzv. následné provizi.

Z praktického pohledu je snadnější udělat změnu rizik (ať už změnou, nebo náhradou)k výročí než měnit smlouvu v průběhu, protože poradce je schopen vám zjistit cenu po změně okamžitě, neřeší se necelé roky apod. Na druhou stranu je tu vždy riziko, že se pojistná událost stane před účinností změny.

Kdy se vám přepojištění vyplatí?

Samozřejmě ne vždy je přepojišťování (ať už výpovědí, či náhradou) negativní. Pojistka není jen o ceně, naopak je mnohem více o pojistných podmínkách, o výlukách, o pojištěných rizicích. Pokud k vám "finanční poradce" dojde, aby vám nabídl novou pojistku za účelem získání své provize, je to špatně (ale špatně dokazatelné). Pokud tak navíc chodí pravidelně za svými klienty, po dvou letech, nyní po 5 letech, aby je přesvědčil, aby svou pojistku přepojistili, je to ještě horší.

Na druhou stranu u životních pojistek se najde důvod zrušit a založit novou smlouvu. Např. jsou to tyto případy:

  • Uzavřeli jste životní pojištění na "spoření". Prvním řešením je u smlouvy změnit pojistná rizika, zrušit "spoření" a zavést rizika, která potřebujete. Ať už změnou smlouvy, nebo náhradou. Pokud nechcete mít žádná rizika pojištěna(např. zaměstnaný jednotlivec, kterému bude stačit invalidní důchod), zrušit pojistku je možné řešení. Pokud chcete být pojištěni, ale pojišťovna nenabízí vhodná rizika, má např. nehezké výluky, pak zbývá přepojištění k jiné pojišťovně.
  • Již máte nějaká rizika a chcete nějaká přidat. Prvním možným řešením je rizika přidat na současnou smlouvu. Někdy ale jiná pojišťovna má tato rizika lépe pojištěná, levněji, nebo je třeba současná vůbec nemá. Pak se nabízí v prvé řadě vytvořit novou další smlouvu jinde. Navíc pojistit např. invaliditu u jiné pojišťovny(i u jiné finanční skupiny) sníží riziko výpovědi pojistky ze strany pojišťovny. Ale to s sebou nese často další poplatky nebo potřebu si hlídat vícero smluv, což obé může být legitimním důvodem pro zrušení stávající smlouvy a založení nové jinde se všemi nyní chtěnými riziky.

Na tohle přepojišťování si dávejte obzvláště pozor. Nejde jen o peníze, ale také o čekací doby (doba, kterou si pojišťovna vyhradila po počátku smlouvy neplnit, např. 6 měsíců).

Čekací dobu jen výjimečně nová pojišťovna uzná z předchozí. Dále jde např. i o výluku před počátkem pojištění, některé pojišťovny např. po 5 letech trvání smlouvy plní i rizika před počátkem smlouvy, přepojištěním o tuto vlastnost pojistky přijdete.

Přepojištění u neživotních pojistek

U neživotních pojistek zdánlivě není s přepojišťováním problém. Provize je téměř rovnoměrně rozložená, většinou nové pojistné podmínky jsou výhodnější. Důvodem k přepojištění bývá přidání rizika, které stávající pojišťovna nekryje (např. u pojištění domácnosti připojistit solární či termální kolektory nebo přidat pojištění elektrospotřebičů, vyšší pojistný limit u pojištění občanské odpovědnosti, pojištění odpovědnosti nájemce na smlouvě pronajímatele), nebo prostě cena. Vždy je tu možnost mít vícero pojištění domácnosti.

Nicméně i nové pojistné podmínky nebo cena u neživotního pojištění nemusí být vždy jen k lepšímu. V současné době se špatně shání pojištění občanské odpovědnosti bez spoluúčasti, zvláště za nejnižší možnou cenu. Nebo jednou za čas některá pojišťovna podpoří prodej výjimečnou slevou.

Pak ale můžete narazit, pokud chcete, aby vaši smlouvu spravoval stále stejný poradce, který vám kdysi tu smlouvu uzavřel a který mezitím změnil makléře.

Obdrželi jsme žádost o převod Vaší pojistné smlouvy č. X do správy Vámi určeného nového pojišťovacího zprostředkovatele. Podle ustanovení § 6 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, je pojišťovna povinna jednat s odbornou péči.

Česka podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, věnuje velkou pozornost klientovi a jeho spokojenosti. Důsledně dbáme, aby pojišťovací zprostředkovatelé, kteří jednají jménem naší pojišťovny, klientovi nabízeli pojistné produkty s odbornou péčí a rovněž během trvání pojištění poskytovali klientovi kvalitní servis.

Rozhodnutí o změně pojišťovacího zprostředkovatele je věcí posouzení České podnikatelské pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, neboť uvedená smlouva je součástí jejího pojistného kmene.

Převod výše uvedené pojistné smlouvy doporučujeme provést prostřednictvím Vámi

určeného nového správce, a to uzavřením nové pojistné smlouvy, která stávající pojistnou smlouvu nahradí, a to včetně nového posouzení rizik.

Pokud nechcete dbát na "doporučení" pojišťovny a chcete převést smlouvu bez použití náhrady, tedy se zachováním současných pojistných podmínek a ceny, dostane jen stručnou odpověď "kolovrátku": Jak jsme Vás již informovali, převod pojistné smlouvy č. X doporučujeme provést prostřednictvím Vámi určeného nového správce, a to uzavřením nové pojistné smlouvy, která stávající pojistnou smlouvu nahradí, a to včetně nového posouzení rizik.

Jak situaci řešit?

Jak se stane, že smlouva je vedena na někoho jiného než na poradce, který smlouvu uzavřel? Bohužel smlouvy jsou sice evidovány na konkrétní poradce, ale také, a to především na společnosti, které je zastřešují. Pokud taková zastřešující společnost dá poradci výpověď smlouvy (což může kdykoliv z jakéhokoliv důvodu, např. z důvodu nákladů na GDPR), nebo pokud si taková zastřešující společnost prostě ukončí licenci pro pojištění a kmen pojistek převede na jinou společnost, poradce ztratí přehled o pojistkách svých klientů, tím se mu často zkomplikuje práce s takovou pojistkou a v neposlední řadě ztratí nárok na následné provize z této pojistky.