Kdy se vyplatí smlouva o společném nájmu?

31.01.2020

Pokud se rozhodnete pronajmout byt více nájemcům najednou, rozhodně se vám vyplatí sjednat s nimi smlouvu o společném nájmu. Bude tak pro vás mnohem snazší řešit například dluhy na nájemném či případné škody, než kdybyste smlouvu uzavřeli pouze s jedním z nájemců.

Finanční poradnu kontaktoval čtenář, který se dostal do problému s neuhrazeným nájemným. Svůj byt už několik let pronajímá studentům z místní univerzity, kteří si vždy určí svého zástupce, se kterým pak majitel bytu uzavře nájemní smlouvu.

"Vše probíhalo bez problémů až do doby, kdy student, který se mnou smlouvu podepsal a který mně platil nájemné, odjel na zahraniční stáž a ostatní se k placení neměli, a tak mně dalo hodně práce z nich dlužné nájemné dostat," uvedl pronajímatel.

Společný nájem řeší občanský zákoník

S dotazem, zda je možné takovou situaci nějakým způsobem ošetřit, aby už podobné problémy nenastaly, redakce kontaktovala právníka Jana Dubenského.

"V podobném případě je nepraktické uzavírat nájemní smlouvu s jedním z pronajímatelů, když je majitel bytu srozuměn s tím, že byt bude užívat skupina studentů. Může s nimi uzavřít smlouvu o společném nájmu podle § 2270 občanského zákoníku," uvedl pro Právo Jan Dubenský.

Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti jako jeden nájemce a jsou zavázáni užívat byt řádně a v souladu s obsahem nájemní smlouvy. Ve smlouvě máte společné nájemce zafixovány a jsou společně zavázáni k úhradě nájmu a ostatních poplatků.

"Vzhledem k tomu, že občanský zákoník preferuje odpovědnost za dluhy - v tomto případě za závazky z nájemní smlouvy - společně a nerozdílně, což znamená, že když nezaplatí dohodnutou částku za nájem určená osoba, může ji pronajímatel celou požadovat po kterémkoliv ze společných pronajímatelů a je na něm, jak si úhradu za jejich podíl na nájmu s ostatními vyřídí. Z titulu společného nájmu pak může vymáhat i případnou škodu, kterou nájemci v bytě způsobí," dodal Dubenský.