Kdy se vyplatí stavebko na spoření?

24.11.2021

Narážel jsem na oblast spoření versus investice. Investice do každé rodiny ano, ale co stavební spoření, má to stále cenu? Za jakých okolností ano a kdy už je to český zlozvyk? Chceš si spořit, udělej si stavebko. Zkusme si tedy shrnout to důležité ze stavebního spoření a propočítat, kdy se stavební spoření vyplatí.

Jak stavební spoření funguje?

Stavební spoření je státem podporovaný produkt, prakticky je u všech stavebních spořitelen totožný (liší se pouze výší úroku a poplatky). Stát na něj přispívá formou státních příspěvků, které fakticky rozhodují o tom, kdy a jestli se vůbec vyplatí. Bez nich by spoření nemělo moc velký význam. Jak to tedy funguje?

Poplatky, daně a inflace

Vstupní poplatky. Standardně 1 % z cílové částky. Pokud si tedy nastavíte cílovou částku na 200.000 Kč, vstupní poplatek bude 2000 Kč. Cílová částka je celková částka, kterou plánujete naspořit (nebo vzít úvěr, ale to bych při vstupu do "stavebka" vůbec neuvažoval, protože cílovou částku můžete kdykoliv navýšit).

Zde bych upozornil na občasný nešvar. Jednou za čas narazím na klienta, který ukládá 2000 Kč / měsíčně NA SPOŘENÍ a v úvodu smlouvy nastavil zbytečně vysokou cílovou částku kvůli "možná" budoucímu úvěru ze stavebního spoření (například 1.500.000 Kč) a s tím uhradil souvisejících 15.000 Kč vstupní poplatek. To nedoporučuji.

Pravidelné poplatky. O těch už se moc nemluví a často nejsou zahrnuty do případných propočtů výnosnosti. Většinou se pohybují v rozmezí 300 - 400 Kč / ročně (záleží na konkrétní stavební spořitelně). Za 6 let programu tak zaplatíte dalších cca 2100 Kč (při poplatku 350 Kč / ročně).

Daně. Stavební spoření podléhá 15% dani z výnosu, to znamená, že výnos z vkladů a státních příspěvků bude ještě zdaněn 15 %. Při úrokovém výnosu 10.000 Kč, vám tak ještě bude strženo dalších 1500,-Kč.

Inflace. Stavební spoření se dnes úročí pod inflačním úrokem. Pokud je inflace 2 % p. a. a úroková sazba z vkladů na stavebním spoření 1 % p. a., tak v reálném vyjádření vklady úročíte mínus 1 % p. a.

Výnosy, státní příspěvky

Úročení. Stavební spoření je úročené úrokovou sazbou, ta se v dnešní době pohybuje kolem 1 % p. a. Úroková sazba se v různém období může lišit. Za poslední léta se však pohybuje pod inflací. V reálném vyjádření je tak úrok ztrátový.

Státní příspěvky. Státní příspěvky jsou ve výši 10 % z vkladů, maximálně však 2000 Kč / rok. To znamená, že nemá moc smysl vkládat na jedno stavební spoření více jak 20.000 Kč / ročně (protože nad tuto částku již není připisován žádný státní příspěvek).

Nyní, když za sebou máme starý známý přehled "české Škodovky mezi spořícími produkty", můžeme se podívat na propočet. Jak to s ním tedy vypadá v reálném vyjádření (po započtení inflace).

Příklad

V příkladu si ukážeme různou výší vkladů, a to 500 Kč, 1000 Kč, 1500 Kč, 1700 Kč a 2000 Kč na různé horizonty - 6 let, 10 let, 15 let a 20 let. Budeme počítat se současnou nejčastější úrokovou sazbou, tedy 1 % p. a. a inflací ve výši 2 % p. a. Úrok tedy bude v REÁLU mínus 1 % p. a. Poplatek za uzavření vždy ten nejnižší možný (tedy 1 % z koncové hodnoty vkladu, minimálně však 1000 Kč). A roční poplatek za vedení účtu ve výši 350 Kč. Do propočtu pro zjednodušení a lepší přehled nezahrnuji ještě 15% daň z výnosu, která by se ještě odečítala z úrokových výnosů.

Stavebko" na 6 let

Za 6 let vyjde ztrátově pouze stavební spoření s měsíčním vkladem 500 Kč. Nejlepší efekt pak budeme mít v případě vkladu 1700 Kč, protože vytěžíte státní příspěvky na maximum. Vidíte, že s vyšším vkladem (v našem případě 2000 Kč) nám výsledný výnos klesá (protože ke vkladu nad 20.000 Kč / ročně nejsou další státní příspěvky).

Stavebko" na 10 let

a 10 let opět vyjde záporně vklad 500 Kč. Vidíte, že na delším období téměř neroste reálný výnos. S delším obdobím spoření klesá jeho výnosnost.

Stavebko" na 15 let

Za 15 let vidíte stále více se snižující význam státních příspěvků a zvyšující se význam nízkého úročení stavebního spoření. Proto máte v reálné hodnotě ztrátové již vklady 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč.

Stavebko" na 20 let

Za 20 let jste již na všech vkladech ve ztrátě. Reálně záporný úrok v plné míře poráží státní příspěvky.

Jak škodovka mezi spořením - "stavebko" tedy dopadlo?

  • Stavební spoření na 500 Kč se nevyplatí.
  • Stavební spoření na kratší dobu než 6 let se nevyplatí. Protože pokud nesplníte dobu trvání 6 let, ztrácíte nárok na státní příspěvky a dostanete se do garantované ztráty.
  • Nejefektivnější úložka na stavební spoření je 1700 Kč / měsíčně na 6 let (20.000 Kč / ročně přesněji).
  • Na delším období se ztrácí efekt státních příspěvků a vítězí efekt nízkého / záporného REÁLNÉHO úročení "stavebka" a tím fakticky ztrácí smysl ho mít.

Stavební spoření na "start do života" pro děti se nevyplatí. Pokud založíte stavební spoření malým dětem a chcete jim spořit na studia nebo "start do života" do věku 18 - 26 let, na stavebním spoření v reálném vyjádření nejspíše proděláte.

Pokud stát zruší státní příspěvky, "stavebko" ztrácí smysl. Bohužel i to se může stát, již několikrát se podmínky měnily. Bez státních příspěvků by bylo ztrátové.

Závěrem

Stavební spoření stále najde své uplatnění, a to na dobu 6 let při vkladu pro maximalizaci státních příspěvků (tedy zmíněných 20.000 Kč / ročně). Není to však už dávno produkt univerzálně výhodný pro všechny a na všechno - jak je někdy chybně vnímáno. Při nižších úložkách a delší době spoření může vycházet záporně. To je potřeba vždy zvážit. Stavební spoření už dávno není to, co bývalo. Uvidíme, jak to s ním bude dále.