Další hromadná žaloba na Českou pojišťovnu.

03.06.2019

Spolek podává "hromadnou" žalobu na Českou pojišťovnu. Jeden z klientů zároveň prostřednictvím právního zástupce podává trestní oznámení na Českou národní banku.

Spolku vadí, že smlouvy na životní pojištění, které jeho členové podepsali, jsou podle něj neplatné. "Chceme, aby se pojišťovna zdržela protiprávního jednání. Tedy aby přestala účtovat pojistné a náklady ze smluv, které jsou neplatné," říká mluvčí spolku Jiří Chvojka.

O neplatnosti některých smluv investičního životního pojištění již rozhodl arbitr i soud, důvodem rozhodnutí je nedostatečné informování klienta o nákladech a poplatcích či chybějící pojistná částka. Finanční arbitr již dříve rozhodl, že některé smlouvy na investiční životní pojištění jsou neplatné a že pojišťovny mají klientům vrátit všechny peníze, které jim klienti v průběhu let zaplatili.

Zároveň nicméně existují rozsudky, které platnost takových smluv naopak potvrdily.

"Všechny smlouvy životního pojištění v portfoliu ČP byly vždy sjednány dle platné legislativy a v souladu s požadavky klientů," reagovala mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková. Konstrukce těchto produktů byla podle ní předmětem posouzení a kontrol dohledových orgánů, a to bez jakýchkoliv výzev k nápravě. Smlouvy životního pojištění jsou tedy platné a klientům jsou z nich řádně vyplácena pojistná plnění, dodala.

Právní kroky jsou podle člena výboru spolku Chvojky důsledkem nečinnosti státní správy, zejména orgánu dohledu nad činností pojišťoven, kterým je Česká národní banka, a rovněž ignorováním nálezů finančního arbitra i rozsudku soudu ze strany většiny z dotčených pojišťoven.

České právo institut hromadné žaloby nezná, což Chvojka ví. Podle něj má ale žaloba podaná spolkem velmi podobný efekt. "Rozsudek bude mít obecnou platnost a bude se týkat všech neplatných smluv. Každý klient se ale bude muset o svou kompenzaci přihlásit individuálně," dodal.

"Jde vlastně o substituci hromadné žaloby. Spolek může v rámci jediné takové žaloby jednat jménem neomezeného počtu spotřebitelů. Není tedy vázán na jednu kauzu, ale může se domáhat, aby se pojišťovny zdržely svého jednání vůči všem, kteří disponují předmětnými pojistnými smlouvami," uvedl právní zástupce spolku Viktor Rossmann.

Kroky spolku jsou podle Chvojky součástí snahy o narovnání podmínek na trhu s investičním životním pojištěním. Dodal, že pravomocná rozhodnutí se mohou týkat dvou milionů klientů.

"Existuje tady problém týkající se možná několika milionů lidí s neplatnými pojistnými smlouvami, jejichž peníze jsou v ohrožení. Jsou zde jasná rozhodnutí finančního arbitra či soudu o neplatnosti klíčových ujednání v typových pojistných podmínkách, respektive o neplatnosti pojistných smluv jako celku. Přesto odpovědné instituce na problém kašlou a pojišťovny se tváří, že se nic neděje," uvedl Chvojka.

"Na Českou pojišťovnu spolek podává žalobu proto, že ta navzdory ustálené judikatuře finančního arbitra svým protiprávním jednáním nadále poškozuje klienty s dotčenými pojistnými smlouvami, například snižováním nároků z pojištění kvůli účtování nesjednaných nákladů a poplatků," dodal Chvojka. Zdůraznil, že klientům i státu vznikají obří škody.

Česká asociace pojišťoven považuje zpětné zpochybňování právoplatně uzavřených smluv za účelové.

"Většina expertů vidí ve snahách o zneplatnění smluv investičního životního pojištění riziko zejména z pohledu dopadů na klienty. Jednání spolku Podvedení klienti může způsobit klientům pojišťoven zbytečné problémy a mám velkou obavu, aby se z nich nestal spíše spolek Poškozených klientů, tak jako jsme toho byli svědky u iniciativy PoplatkyZpet.cz," řekl ředitel asociace Jan Matoušek. Iniciativa ohledně poplatků klientům slibovala vyhrané soudní spory, výsledkem byl opak.

Jedním z důležitých kroků je podle advokáta Miroslava Němce podání trestního oznámení na Českou národní banku. "ČNB navzdory svým zákonným povinnostem i rozsáhlým pravomocím nezakázala České pojišťovně pokračovat v protiprávním jednání poškozujícím spotřebitele, jako je například účtování nesjednaných nákladů a poplatků na smlouvách životního pojištění. Tím se ČNB mohla dopustit trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti," doplnil.

ČNB již dříve sdělila, že jedná v rámci své činnosti v mezích svých zákonných pravomocí, do kterých nespadá posuzování platnosti smluvního ujednání mezi pojišťovnami a jednotlivými klienty.