Krátkodobé problémy s úhradou závazků se v registrech neobjeví.

15.05.2020

Sdružení SOLUS upozornilo, že klientům, kteří se se svým věřitelem dohodnou na odkladu úhrady splatných závazků v souvislosti s koronavirovou epidemií, nehrozí zápis do negativních registrů. Zároveň však doporučilo, aby klienti při řešení své situace aktivně komunikovali.

"Členové sdružení SOLUS vždy mají zájem aktivně se svými klienty řešit případné potíže s úhradou závazků, které vyplývají z uzavřených smluv. S ohledem na aktuální situaci přicházejí s dalšími vstřícnými návrhy. Je však nezbytné, aby klienti své věřitele o případných finančních problémech včas informovali," uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Sdružení SOLUS zároveň pro klienty se závazky vydalo doporučení, jak by k řešení své situace měli přistupovat:

  • Řešte případné potíže s úhradou svých závazků aktivně a včas. Odklad splátek, jejich snížení či jinou úpravu splátkového kalendáře lze s věřiteli dohodnout, musí ale o potížích svého klienta vědět a včas nastavit nová pravidla smluvního vztahu.
  • V případě potíží s úhradou závazků komunikujte s věřitelem ideálně písemně elektronickou formou. Jako druhé nejlepší řešení zvolte telefonát na zákaznickou linku. V souvislosti s opatřeními Vlády ČR se vyhněte osobní návštěvě poboček, pokud to není nezbytně nutné.
  • Nežádejte o odklad plateb, pokud to skutečně není nutné s ohledem na vaši finanční situaci. Nastavení změněných parametrů u jednotlivých smluv je na straně věřitelů časově náročné, procesy s tím spojené nelze dostatečně automatizovat a vždy do procesu musí vstoupit lidský faktor.

SOLUS apeluje i na dlužníky, kteří odklad plateb skutečně nepotřebují, aby si nedělali tzv. splátkové prázdniny. "Zabíráte tak kapacitu pracovníků na straně věřitelů těm, kteří odklad skutečně potřebují," uvedlo sdružení ve svém vyjádření.