Kvůli fotovoltaice, soláru nebo čerpadlu je třeba upravit pojištění.

12.12.2022

Situace na trhu energií je turbulentní. Ceny plynu a elektrické energie raketově rostou a není vůbec jisté, zda jich bude k dispozici pro naši spotřebu dost. I kvůli tomu majitelé rodinných domů, chalup a dalších nemovitostí stále častěji volí cestu energetické soběstačnosti a pořizují si do svých nově budovaných, ale i stávajících domů fotovoltaické elektrárny nebo tepelná čerpadla.

Ruku v ruce s instalací těchto technických zařízení často dochází k rekonstrukcím - výměně oken, střešní krytiny, zateplení fasády a dalším úpravám, které při dnešních cenách stavebních prací už nejsou za desítky, ale stovky tisíc korun. Takže každou takovou akcí se samozřejmě zvyšuje i hodnota nemovitosti.

Tudíž se nabízí otázka: Bude pojištění reagovat na nové trendy zajištění energií také zdražením? Je potřeba smlouvu aktualizovat na novou pojistnou částku?

U některých pojišťoven to tak je. Klient, který provedl stavební úpravy, jako jsou například zateplení fasády, výměna oken, nebo instaloval fotovoltaickou elektrárnu, by měl všechny tyto změny nahlásit pojišťovně a ta mu úměrně zhodnocení jeho nemovitosti navýší pojistnou částku, a tudíž i pojistné. Majetkové pojištění KB Pojišťovny ale vychází z velikosti nemovitosti, která se zmíněnými úpravami nezmění, takže pojistnou smlouvu není třeba jakkoliv aktualizovat.

A jak konkrétně je to s pojištěním zařízení fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla?

Obvykle je třeba speciální připojištění nebo alespoň navýšení pojistné částky o hodnotu těchto prvků. U produktu KB Pojišťovny Majetek nikoliv. Pokud jsou FV panely umístěny na střeše domu nebo vedlejší stavby, není nutné ve stávající pojistné smlouvě vůbec nic měnit. Existuje pouze jediná výjimka, a to když je FVE umístěna na pozemku mimo již pojištěnou nemovitost nebo ostatní stavby. V tom případě je potřeba ji pojistit jako vedlejší objekt. Pojištění nemovitosti automaticky chrání před následky škod vše, co je součástí pojištěných staveb - tedy nejen střechu, okna nebo kotel ve sklepě, ale i fotovoltaické zdroje či tepelné čerpadlo. Navíc je lhostejné, jestli jde o nemovitost určenou k trvalému bydlení, nebo pro rekreační účely.

Pojištění Majetek má pro nové klienty, kteří mají majetkové pojištění sjednáno u jiné pojišťovny, ještě jednu unikátní výhodu, a tou je rozdílové pojištění. To znamená, že při uzavření pojistky u KB Pojišťovny může klient až do ukončení svého původního pojištění u konkurence využívat všechny výhody nové smlouvy, a to až jeden rok a zcela zdarma. Je to výhoda pro všechny, kteří již nějaké pojištění mají, ale mohou svoji stávající smlouvu vypovědět jen ve stanovené lhůtě před jejím výročím.

Díky rozdílovému pojištění KB Pojišťovny tedy nemusejí čekat se změnou až na tento okamžik. Důležité také je, že v případě pojistné události KB Pojišťovna doplatí klientovi případný rozdíl ve vyplaceném pojistném plnění mezi původní smlouvou a novou od KB Pojišťovny. Klienti KB Pojišťovny se také nemusejí bát podpojištění nemovitosti, protože pojistná částka se neurčuje. To dělá z majetkového pojištění KB Pojišťovny jednu z mála jistot v současné nejisté době.