Levná životní pojistka může vyjít pěkně draze.

11.04.2022

V životním pojištění se stále příliš neorientujeme. Přeceňujeme nevýznamná rizika, jako jsou ta úrazová, a naopak podceňujeme ta významná, jako je invalidita, závažné onemocnění nebo úmrtí.

Další častou chybou jsou nízké pojistné částky, které ve chvíli pojistné události vaši finanční situaci neřeší k vašemu plnému uspokojení. Potíž je, že životní pojištění je poměrně složitý produkt a zároveň nepatří k nejlevnějším.

Lidé často mají pojistné smlouvy jen jako psychologickou berličku. V drtivé většině případů si myslí, že se jim nemůže nic stát. A kdyby, jsou přece pojištění. Nechat se správně pojistit činí problém mnoha lidem. A při sjednávání životního pojištění mají lidé často sklon nabídky pojišťoven porovnávat pouze podle ceny. Problém je, že levnější produkt může mít celou řadu omezení, která spotřebitel zpravidla nepostihne, protože pojistné podmínky nestuduje či jim nerozumí.

Na co se zaměřit?

Soustřeďte se hlavně na to, aby vám životní pojištění sloužilo ke svému primárnímu účelu. Tedy k odpovídajícímu finančnímu zajištění rizik, jako jsou:

  • smrt,
  • invalidita,
  • závažná onemocnění
  • nebo dlouhodobá pracovní neschopnost.

Teprve pak by měla následovat otázka, který z typů životního pojištění zvolit. Nabízejí se dva základní druhy:

  1. rezervotvorné investiční životní pojištění
  2. a rizikové životní pojištění.

Jakkoli je investiční životní pojištění na ústupu, obě pojištění mají svá pro a proti a nelze jednoduše paušalizovat, které je výhodnější.

Klíčovým faktorem při rozhodování by měla být v první řadě samotná potřeba se pojistit, dále flexibilita pojištění a v konečném důsledku také cena. Pokud budou splněny tyto základní požadavky na pojištění, nelze udělat chybu. Jestli to bude modrá, červená, nebo zelená pojišťovna, na tom už tolik nezáleží.

Každá pojistná smlouva musí proto zahrnovat nejzávažnější rizika, která mají přímý dopad na vaši finanční situaci, respektive domácnosti. Například neschopnost živitelů domácnosti kvůli zdravotním potížím vydělávat peníze. Zde je třeba zohlednit zejména náklady domácnosti. Hlavně pak úvěry, předně hypotéku.

Výši nákladů by se měla rovnat pojistná částka. To proto, aby se v případě problémů nestalo, že vy potřebujete miliony korun na úhradu svých závazků, ale dostanete jen několik desítek tisíc.

Jaké jsou trendy?

Trendem na trhu s životním pojištěním je zlepšující se flexibilita pojistných smluv a pojištění podle vašich individuálních požadavků a potřeb. Cena za životní i neživotní pojištění přitom klesá a nové pojistné smlouvy jsou obecně levnější. I tak při plné ochraně je třeba počítat s vyšší cenou pojistky. Ta může klidně činit 5000-6000 Kč měsíčně. Průměr v Česku se přitom rovná cca 1500 Kč, to v tom lepším případě. I tak je ale nějaké pojištění lepší než žádné.

Cenová výhodnost pojištění by však neměla být na prvním místě. Mnohem podstatnější je to, co pojištění kryje a do jak vysokých limitů.

Na závěr dodejme, že i životní pojistku lze v čase stejně jako jiná pojištění upravovat. Změny by přitom měly být proveditelné, aniž byste museli vypovídat starou smlouvu a uzavírat novou. To proto, že v případě otevření nové smlouvy budete znovu platit poplatky pojišťovně za sjednání pojištění, které nejsou nejnižší.