Lovci nehod číhají na lyžaře i na sjezdovkách.

15.02.2023

Jarní prázdniny jsou v plném proudu a mnoho českých lyžařů dá před tuzemskými sjezdovkami přednost sjezdovkám v alpských letoviscích. Případné zranění kromě zkažené dovolené může ale přinést zbytečné výdaje navíc, jež Vám pojišťovna neproplatí, pokud naletíte tzv. lovcům nehod, podvodníkům ze zahraničních soukromých zdravotnických zařízení, která postiženému účtují nemalé částky za nadbytečné zdravotní úkony či hospitalizaci.

Na praktiky "lovců nehod", kteří jsou aktivní především ve velkých lyžařských střediscích, zejména pak v Itálii a Rakousku, upozorňuje i Česká asociace asistenčních společností (ČAAS).

Zneužívají stresové situace, jazykové bariéry i nezkušenosti postižených, kterým ochotně nabídnou rychlé ošetření v blízkém soukromém zdravotnickém zařízení. Zde ho přesvědčí, aby podstoupil ošetření, nebo dokonce operaci, které však nejsou v jeho stavu neodkladné. Za poskytnutou péči vyžadují po pacientovi okamžitou úhradu, avšak po návratu zpět do ČR takové náklady pojišťovna nemusí ve všech případech refundovat, a postižený klient je hradí z vlastní kapsy.

Mezi ty nejčastější, jak vyplývá například ze záznamů operátorů asistenční společnosti Global Assistance, patří nadhodnocení cen úkonů klinik, jejichž náklady rozhodně neodpovídají běžným nákladům v dané lokalitě.

Některé kliniky také provádí zbytečné úkony, což je například zkušenost klienta asistenční společnosti Allianz Partners. Po úrazu během lyžování mu byla doporučena magnetická rezonance, ovšem lékař asistenční společnosti z důkladného posouzení jeho lékařské dokumentace vyhodnotil, že v daném případě není takové vyšetření potřeba, čímž se klient vyhnul nemalým nákladům, které by mu pojišťovna neproplatila.

Z údajů asistenční společnosti Europ Assistance také přibývá případů, kdy v některých klinikách klientovi doporučují podstoupit údajně neodkladnou operaci, kterou je pak nucen uhradit na místě. Po konzultaci s lékařem jeho asistenční společnosti se ukázalo, že operace není nezbytná.

Kontaktujte asistenční službu

Každý, kdo vyráží i třeba jen na prodloužený víkend do zahraničí, by měl především myslet na uzavření kvalitní cestovní pojistky, jejíž součástí jsou nastavené pojistné limity pro léčebné výlohy, úraz včetně trvalých následků, ale i asistenční služby. Proto v případě jakékoliv škody, nehody, resp. pojistné události je nanejvýš vhodné okamžitě požádat o pomoc pracovníky asistenční služby, jejíž kontakt je uveden i na asistenční kartičce, kterou při sjednání pojistky dostanete.

Asistenční služba vám podle místa, kde se v zahraničí nacházíte, vyhledá nejbližší zdravotnické zařízení, v případě potřeby vám zajistí i tlumočníka. Bude informovat vaše příbuzné a také zajistí jejich dopravu za vámi, pokud to bude potřeba. Pochopitelně se postará i o váš převoz domů. V případě, že způsobíte v zahraničí nějakou škodu, asistenční služba vám zprostředkuje právní pomoc.

Většina z nás nemá potřebné lékařské vzdělání, aby dokázala rozpoznat, zda je navrhovaná léčba adekvátní a neodkladná, proto je potřeba situaci konzultovat s důvěryhodným odborníkem. Pracovníci asistenční společnosti pojišťovny bývají v kontaktu s klientem jako první a zvládnou posoudit, zda je klient schopný repatriace a operace může ve prospěch zraněného lyžaře proběhnout až po návratu domů, případně zda je vhodné řešit převoz do státního zdravotnického zařízení, kde by došlo k hospitalizaci klienta.

Asistenční společnosti mají navíc v turisticky frekventovaných destinacích vytvořenou síť místních smluvních zdravotnických zařízení a lékařů, kde je pomoc plně kryta ze zdravotního a cestovního pojištění.

Pojistka "na blbost" je nezbytná

Každý lyžař by měl při sjednávání cestovního pojištění myslet i na pojištění odpovědnosti za škody, tzv. pojistky na blbost, s dostatečně vysokým pojistným limitem, který by měl dosahovat alespoň 15 milionů korun.

Srážky na sjezdovkách nepatří mezi výjimečné případy, a pokud by k ní došlo vaší vinou a způsobili jste tak škodu jinému lyžaři, výdaje za jeho ošetření a odškodnění budou kryty právě z této pojistky. Bez sjednaného pojištění by pochopitelně úhrada škod šla z vaší kapsy.

Lovci nehod" ovšem číhají i na účastníky těchto situací a nabízejí jim zastupování za účelem vymáhání odškodnění za způsobenou újmu. Míra zavinění totiž v mnoha případech bývá přinejmenším sporná a tito samozvaní právní zástupci poškozených často požadují odměnu, která jim nepřísluší a není možné ji z pojištění krýt.

I v těchto stresových a často vypjatých situacích doporučujeme zachovat chladnou hlavu, nepodepisovat hned na místě žádné dokumenty a přes nátlak těchto osob nepřiznávat vinu, protože viníkem být ve skutečnosti nemusí.

Jak dále uvedl, klient by se měl v každém případě co nejdříve obrátit na svou asistenční společnost, kde mu operátor vždy zajistí právní pomoc a poradí, jak správně postupovat.

Na co nezapomenout?

- Před cestou si sjednejte kvalitní cestovní pojištění s dostatečným limitem pojistného plnění. Například výši pojistného limitu léčebných výloh se vyplatí nastavit na alespoň pět milionů korun, limit pojištění odpovědnosti za škody pak na alespoň 15 milionů korun.

- Ověřte si dostatečný rozsah asistenčních služeb zahrnutých v cestovním pojištění a rozsah pojištěných rizik a výluk i s ohledem na aktivity, kterým se na dovolené plánujete věnovat.

- Pokud možno ihned po zranění či jiné zdravotní komplikaci kontaktujte asistenční společnost své pojišťovny, u které máte sjednané cestovní pojištění. Koordinátor asistenční společnosti vás provede situací od začátku do konce, vyhledá nejbližší zdravotnické zařízení a pomůže s dalšími nutnými kroky ke zvládnutí situace. Současně vám poradí, jaké doklady bude potřebovat pro nárokování proplacení u pojišťovny.

- Česky hovořící operátoři asistenční služby jsou vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

- Asistenční společnosti disponují zdravotníky a lékaři, kteří v případě nejasností mohou klientovi poskytnout odbornou radu.

- V případě platby za ošetření v zahraničí, si vždy od lékaře vyžádejte lékařskou zprávu a účet na částku, kterou jste uhradili. Tyto doklady si pak pečlivě uschovejte pro nárokování úhrady nákladů u své pojišťovny.

- Pokud se na vás někdo obrátí s úhradou způsobené škody, kontaktujte asistenční společnost a vyžádejte si právní pomoc.