Má zadlužený člověk šanci na hypotéku?

16.07.2021

O poskytnutí hypotéky, resp. maximální výši hypotéky, kterou je banka ochotna půjčit, rozhoduje kromě výše výdajů i výše příjmů. Žadatel s nízkými příjmy a nulovými závazky může mít vyšší šanci na získání úvěru než žadatel s vysokými příjmy a vysokými závazky.

Co banky vlastně berou v potaz?

Do závazků přitom banky nepočítají pouze splátky spotřebitelských úvěrů, jiných hypoték či úvěrů ze stavebního spoření, v potaz mohou vzít i:

- úvěrové rámce na kreditních kartách,

- úvěrové rámce na kontokorentních úvěrech,

- výši závazků, u kterých žadatel figuruje jako ručitel.

Dále, do závazků banky nemusí počítat ty závazky, u kterých dojde k doplacení do cca 3 měsíců, tj. pokud splácíte spotřebitelský úvěr, který doplatíte v prosinci 2020, banka vám jej při podání žádosti o úvěr v listopadu 2020 nemusí započítávat do příjmů (toto je však individuální).

Stejně tak, banky nezapočítávají do výdajů ty závazky, které zaniknou poskytnutím hypotéky, tj.:

- splátky hypotéky či jiného účelového úvěru, který splatíte novou hypotékou (tzv. refinancování),

- závazky, které uhradíte americkou hypotékou (tzv. konsolidace).

Lze si pomoc změnou počtu žadatelů

Pokud o úvěr žádá více osob, banky posuzují jejich schopnost splácet úvěr coby celku, tj. pokud o úvěr žádá více žadatelů s tím, že jeden má nízké příjmy a je silně zadlužen, zatímco druhý má vysoké příjmy a minimální závazky, je vysoká šance, že banka žádost o úvěr schválí.

Případně, pokud o úvěr žádá více osob a banka odmítá peníze poskytnout s tím, že finanční situace žadatelů coby skupiny neumožňuje splácení dalšího závazku, je řešením odstoupení zadluženého žadatele od žádosti o úvěr. Tento "odstoupený" žadatel přitom stále může být spolumajitelem kupované nemovitosti.

Záleží i na tom, jak splácíte

Větší škodu než vysoké závazky může napáchat nesplácení těchto závazků. Banky si před schválením žádosti o úvěr prověřují, jestli žadatelé splácí své závazky řádně a včas, bez ohledu na výši těchto závazků. I opakované opožděné splacení splátky v řádu stovek korun u úvěru na cca 20 000 Kč tak představuje vysoké riziko neschválení úvěru.