Máte trvalý pobyt u rodičů, a nežijete tam? Chystejte si až 15 tisíc na pokutu.

26.10.2018

Má to být konec trvalých bydlišť na radnicích nebo u rodičů. Do roku 2021 by každý člověk měl mít své bydliště tam, kde skutečně žije. Pokud tuto povinnost nesplní, bude mu podle návrhu ministerstva vnitra hrozit až patnáctitisícová pokuta. Podle deníku Právo, který na změnu upozornil, se novinka dotkne až statisíců lidí.

Konec schovávání před úřady, policií nebo třeba exekucemi. To přesně si ministerstvo vnitra slibuje od nového věcného záměru zákona o evidenci obyvatel, který by měl platit od roku 2018.

"Je velmi důležité evidovat faktické místo pobytu zejména pro samotné obce. Ty mohou snáze připravovat například krizové plány v případě povodní a obdobných situací. V současné době totiž nevědí, kdo skutečně bydlí v jejich správním území," řekla pro Právo mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Skončí tím i přihlašování trvalého bydliště na radnicích. Podle Malé většina takto evidovaných lidí totiž někde fakticky bydlí. Tato radniční změna by se tak měla dotknout asi tří set tisíc lidí.

Evidence obyvatel je důležitá nejen při živelných katastrofách, ale také pro náklady na veřejné služby, které obec obstarává, od dopravní obslužnosti po veřejné osvětlení. Navíc by se díky tomu mělo zjednodušit i vybírání poplatků například za odvoz komunálního odpadu.

Trvalý pobyt bude po dobu nájemní smlouvy

Podle ministerstva vnitra je řada lidí stále nahlášena u svých rodičů. Většinou z důvodu, že nedostali souhlas k přehlášení trvalého pobytu od majitele pronajímaného bytu. Podle zákona ale jeho souhlas nepotřebují ani dnes. Stačí přijít na úřad s platnou nájemní smlouvu. Umožňuje to nový občanský zákoník, který platí rok a půl.

V novém věcném záměru zákona bude délka trvalého pobytu v pronajatém bytu vázána na délku trvání smlouvy. Tím by se měla ochránit právě práva jejich majitelů.

Aby po přijetí tohoto zákona nebyly úřady zahlceny, počítá ministerstvo vnitra se lhůtou tří let, ve kterých by všichni občané museli splnit svou ohlašovací povinnost a přihlásit se tam, kde skutečně žijí.

Od roku 2021 by se pak lhůta na ohlášení změny bydliště zkrátila na 15 dnů. Pokud by ji člověk nedodržel, hrozila by mu pokuta až 15 tisíc korun.