Máte životní pojištění? A jste si jistí, že bude pojišťovna plnit?

09.11.2020

Někde v šuplíku máte pojistnou smlouvu a možná také mnohdy falešný pocit klidu, že vždy, když si něco uděláte, dostanete od pojišťovny zaplaceno. Jenže i tak musíte být v některých situacích na pozoru. Placení pojistného neznamená automaticky vždy plnění od pojišťovny.

Uzavřeli jste pojistku, poctivě platíte pojistné splátky, proč byste se tedy neměli cítit v bezpečí? Důvodů může být hned několik. Například máte pojištěno něco jiného, než se stalo. Typicky: máte úraz, léčíte se, ale nejste na neschopence. A pojistili jste si dávky v pracovní neschopnosti, nikoli denní odškodné.

Nebo zrovna vaše pojistná událost je ve výlukách. Provozovali jste vysoce rizikový sport - hlubinné potápění, horolezení na ledovci, jízdu na lyžích mimo sjezdovky...

Další příklad: způsobili jste si sice úraz, ale alkoholu jste v krvi měli tolik, že se informace o tom objevila i v lékařské zprávě. Anebo pojišťovna rozhodla, že váš úraz nebyl úraz či vaše nemoc není nemoc. To je velmi ošemetná záležitost. Úraz je v pojišťovací terminologii "tělesné poškození, které vzniká nezávisle na vůli poškozeného náhlým a násilným působením zevních sil". Když člověku spadne na hlavu cihla, je to úraz. Pokud ho někdo srazí na sjezdovce, je to úraz. Jestliže ale někdo zdvihá těžký kámen a "strhne si záda", úraz to není.

A podobně nemoci bývají jasně vyjmenované. Dnes už pojišťovny mají seznam onemocnění, která považují za závažná, dost rozsáhlý, u starších smluv se však můžete setkat s tím, že za závažný je považován dvojitý bypass, jednoduchý však nikoli. A nemějte moc planých nadějí - i když je dnes pojišťovna vstřícná, postupuje vždy podle toho, co má člověk sjednané ve smlouvě.

Události hlaste online

Nikdo klientům nebrání, aby dorazili s papírovou složkou k přepážce pojišťovny a tam jednali s pracovníkem. Ale popravdě, dá se to udělat mnohem jednodušeji.

Pojišťovny mají klientské zóny (ať už se vstupem z webových stránek, nebo prostřednictvím aplikace v mobilu), ve kterých můžete vidět a spravovat své smlouvy. A hlásit pojistné události. Výhodou je, že se vše dostane ihned přímo k člověku, který se vaším případem bude zabývat. Ten pán nebo ta paní u přepážky totiž nejsou likvidátoři a "papíry" by jen předali někomu dalšímu.

K nahlášení pojistné události stačí pojišťovně obvykle běžná lékařská zpráva. Pokud je potřeba speciální formulář, pojišťovny ho mají k dispozici na webu, není pro něj nutné nikam chodit. Když nahlášení zvládnete, může jít vše opravdu rychle. "V případě jednoduchých úrazů a podání online posíláme peníze zpravidla ještě týž den," říká Milan Káňa z Kooperativy. V době, kdy jsou běžné okamžité platby z banky do banky, tak peníze dostanete v podstatě obratem.

Pozor na osobu obmyšlenou

U pojištění pro případ smrti určuje klient ve smlouvě takzvanou obmyšlenou osobu. Může ji uvést jmenovitě s rodným číslem. Ale pozor: když se někdo rozvede, měl by si své smlouvy zkontrolovat, protože jestli obmyšlenou osobu uvedl jménem, dostane peníze z pojistky ona, i kdyby vztah už připomínal scény z filmu Válka Roseových. Nic na tom, že se podruhé oženil - nová partnerka by měla smůlu.

Výhodou naopak je, že peníze z životka můžete odkázat komukoli, kdo by podle zákona nic nedědil. Klidně přítelkyni, kterou před manželkou úzkostlivě tajíte. Druhou možností je určit obmyšleného vztahem k němu. Stačí napsat "manželka" - v tom případě pojišťovna vyplatí peníze aktuální manželce.

Situace se může zkomplikovat, pokud obmyšlená osoba již zemřela a klient zapomněl smlouvu přepsat. Eva Svobodová z Uniqy vysvětluje: "Plnění ze smlouvy pak vchází do dědického řízení po této obmyšlené osobě. To se kvůli tomu často musí nově otevřít, protože vypořádání bylo provedeno už dřív."

Výplata za pár dnů i několik let

Výplata v případě smrti je celkem jednoduchá. Pozůstalí předloží pojišťovně úmrtní list, eventuálně policejní protokol (při násilné smrti či nehodě), svůj doklad totožnosti a požádají o vyplacení. Peníze pojišťovna musí poslat do 15 dní od prošetření případu. Na to jsou ze zákona až tři měsíce, ale u úmrtí je běžné, že pozůstalí dostanou vyplacené prostředky na svůj účet do týdne od nahlášení.

Je důležité vědět, že pozůstalí se po vaší smrti musí pojišťovně přihlásit sami. Měli by tedy být informováni o existenci životního pojištění i o tom, že je ve smlouvě na ně pamatováno. Peníze z pojistky lidé obvykle potřebují, a tak neotálejí. Ale může se stát, že smlouva leží někde zapomenuta a přijde se na ni až po čase, při vyklízení šuplíků. "Nic není ztraceno, na nahlášení je u životního pojištění až deset let a tato lhůta začíná běžet až rok od události samé," uklidňuje Renata Čapková z ČPP.

Z nedávné historie

Po revoluci se u nás objevily kapitálové životní pojistky. Spousta lidí je prodávala a mnoho jiných si je kupovalo s tím, že to budou jejich úspory na stáří. Smlouvu jste si klidně sjednali někde v trafice, nabízely se opravdu masivně. Když se trh vyčerpal, pojišťovny nabídku kapitálového pojištění posunuly dál na východ, třeba do Bulharska, a český trh zavalily modernějším investičním životním pojištěním. Určitě pamatujete reklamy typu "víc na riziko - víc na spoření". A pojišťováci začali lidem vypovídat dřívější smlouvy a přepracovávat je na investiční pojištění. Když se kupní síla vyčerpala i v této oblasti, vrátily se pojišťovny k tomu, co má v pojištění hlavně být - tedy pojištění rizik, nikoli spoření. To však neznamená, že ten, kdo má "starou" smlouvu, by ji měl okamžitě běžet zrušit. Naopak - teď teprve nabídnou staré kapitálové smlouvy to, co kdysi slibovaly - kladné zhodnocení.

Kapitálové životní pojištění

Z klientova pojistného se část platí za riziko a část se spoří.
V prvních letech je spořicí složka minimální (pojišťovna z plateb pokrývá náklady na provize a zpracování smluv).
Smlouvy vypovězené do deseti let po uzavření byly hluboce prodělečné. Pojišťovna se zavazuje při dožití konce smlouvy (například v 60 letech věku klienta) vyplatit určitou domluvenou částku. Při správném nastavení lze využívat daňových výhod. Dnes pojišťovny tento typ nabízejí jen sporadicky, staré smlouvy ale nadále spravují.

Investiční životní pojištění

Z klientova pojistného se část dává na riziko, část pojišťovna investuje. I zde platí, že v prvních letech je kvůli poplatkům smlouva prodělečná, pokud ji zákazník předčasně vypoví. Investiční pojištění slibuje na konci vyšší výnos, ale nezaručuje ho - při propadu trhů může být i po desítkách let nevýdělečné. Lze využít daňové zvýhodnění (pojistné až 24 000 Kč ročně je možné odečíst z daňového základu, pokud klient má smlouvu do 60 let věku a platí si ji alespoň 5 let), tím se ušetří až 3 600 korun za rok.

Rizikové životní pojištění

Klient platí, a když dojde k pojistné události, dostane od pojišťovny plnění. Nic se nespoří. Vše je jasné a transparentní, jen pojistné za rizika je o něco vyšší, než když si ho klient pořizuje v rámci smluv spojených se spořením. Ale zase se nic neztrácí v labyrintu nesrozumitelných poplatků.