MetLife

01.02.2020

Pojišťovna MetLife vznikla v létě roku 1992 jako jedna z prvních univerzálních pojišťoven se stoprocentní zahraniční kapitálovou účastí v České republice, pod názvem PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Jejím zakladatelem byla společnost Alico (American Life Insurance Company) a široké veřejnosti byla společnost na trhu představena pod značkou "Amcico".

Přelomovým rokem v historii působení pojišťovny se stal rok 2002, kdy pojišťovna splnila zákonnou povinnost stanovenou novým zákonem o pojišťovnictví z roku 1999, oddělila část všeobecného pojištění a stala se tak výlučně životní pojišťovnou.

Pojišťovna MetLifezačala hned od počátku svého působení na území České republiky budovat silnou distribuční síť profesionálních pojišťovacích zprostředkovatelů, kanceláří a agentur. V současné době je na území republiky 30 silných agenturních zastoupení a nejméně 20 kanceláří v dalších menších i větších městech. Pojišťovna zároveň spolupracuje s více než 15 velkými makléřskými společnostmi - pojišťovacími agenty.

Zcela nová kapitola v historiipojišťovny se začala psát od 1. listopadu 2010, kdy se pojišťovna stala součástí americké pojišťovny MetLife, Inc. V České republice i nadále poskytovala své služby životního a úrazového pojištění pod novou obchodní značkou "MetLife".

MetLife pojišťovna, a.s. se v roce 2015 sloučila s irskou společností MetLife Europe Limited (MEL), která je členem skupiny MetLife a byla založena v Irsku. Část pojistného kmene neživotního pojištění je zároveň k 1. dubnu 2015 převedena na společnost MetLife Europe Insurance Limited (meil), která je rovněž součástí skupiny MetLife a byla založena v Irsku.

MetLife, Inc. je přední poskytovatel životního a důchodového pojištění a zaměstnaneckých benefitů, s unikátním dědictvím v péči o 100 miliónů klientů ve 47 zemích světa, a to s více než 140letou historií. Prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností si MetLife, Inc. drží přední pozice na trhu ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Tichomoří, Evropě a na Středním Východě. MetLife, Inc. je největší životní pojišťovnou ve Spojených státech (z hlediska objemu platných životních pojistných smluv). Ve Spojených státech poskytuje MetLife své služby více než 90 společnostem z prvních 100 uváděných v žebříčku FORTUNE 500®. Více informací naleznete na stránce www.metlife.com.

Dalším důležitým historickým milníkem v historii globální společnosti MetLife byla koupě Aviva životní pojišťovny, a.s. (do roku 2002 známá pod značkou Commercial Union), k 1. srpnu 2012.

Společnost MetLife, Inc. naplnila integrací pojišťoven Amcico a Aviva k 1. lednu 2013 svou strategii mezinárodní expanze coby účinného nástroje růstu firmy a rozšíření své značky MetLife především do střední a východní Evropy.

Pojišťovna MetLife nabízí široké portfolio jak kapitálového, rizikového, univerzálního a investičního životního pojištění, tak variabilní produkty úrazového pojištění. Ke konci roku 2012 měla společnost více než 750 000 spokojených klientů. Pojistné smlouvy vydané pojišťovnou MetLife jsou přímými závazky pojišťovny v České republice. Finanční prostředky klientů jsou adekvátně zajištěny - jsou umístěny především v České republice, a to ve státních a vysoce bonitních cenných papírech (dluhopisech) ve smyslu platné české legislativy. Pojišťovna dosahuje dlouhodobě dobrých hospodářských výsledků díky finanční disciplíně a rozvážné investiční politice.