Myslíš si, že jsi neúspěšný? Těchto 20 budů Ti dokáže, že se pořádně mýlíš.

20.01.2019

Úspěšné lidi si mnohdy představujeme pouze jako bohaté byznysmeny. Pravda je však taková, že na to, abys byl úspěšným, Ti stačí skutečně málo.

1. Tvé vztahy jsou méně dramatické, než bývaly

Se stárnutím bychom měli dozrávat a stejně tak i naše vztahy s okolím v určitém bodě "dospějí". Dramata minulosti způsobené nepřejícností, závistí či lhostejností zmizí. Pokud ve svých vztazích pozoruješ tento posun, považuj to za úspěch.

2. Nebojíš se požádat o pomoc

To, že potřebuješ pomoc neznamená, že jsi slabý. Právě naopak, dokazuje to Tvou sílu.

3. Tvoje standardy ohledně chování jsou vyšší

Dokážeš identifikovat "energetické upíry" a vyhýbáš se jim. Negativní projevy chování už netoleruješ ani u jiných, ani u sebe. Dokážeš brát odpovědnost za své činy, a totéž žádáš i od druhých.

4. Dokážeš nechat odejít to, co tě nedělá šťastným

Úspěšným jsi i tehdy, jestliže se respektuješ a máš se rád. Dokážeš říct NE čemukoliv, co Ti způsobuje smutek a úzkost.

5. Vážíš si člověka, kterého vidíš v zrcadle

Sebe. Si jedinečný. Objev své dobré stránky a vědomě na nich pracuj.

6. Už víš, že překážky a selhání Tě posouvají vpřed

Není možné, aby byl někdo vždy a ve všem úspěšný. Život není jen o výhrách, ale také o prohrách, které vítězství mnohokrát předcházejí. Ty ses ale poučil, vstal si a do dalšího boje jdeš ještě silnější.

7. Máš kolem sebe lidi, na které se můžeš vždy spolehnout

Za úspěch můžeš považovat i zjištění, kdo jsou Tví skuteční přátelé. U některých totiž časem zjistíš, že upřímnost nebyla právě jejich silnou stránkou. Sice jde o bolestivé zjištění, ale o to vděčnější buď za lidi, kteří v Tvém životě opravdu stojí zato.

8. Nestěžoval sis

Pokud právě neprocházíš obdobím nějaké skutečně bolestivé ztráty, nebo netrpíš závažnými zdravotními problémy, víš, že Tvé starosti jsou jen "všední". Proto jsi za ně v podstatě vděčný. Nestěžuješ si a raději se soustředíš na pozitivní věci ve svém životě.

9. Dokážeš se těšit z úspěchu druhých

Nepřejícnost a závist jsou Ti cizí. Upřímně se raduješ z každého úspěchu druhých lidí a podporuješ je. Víš, že čím více pozitivní energie odevzdáš, tím více se Ti jí vrátí.

10. Dokážeš se oddat vášni

Nestagnuješ. Víš, že máš v sobě nějaký jedinečný dar, který chceš světu odevzdat. Tomuto svému talentu se vášnivě oddáváš a chceš ho sdílet s druhými.

11. Máš se na co těšit

Pokud se v Tvém životě neděje nic vzrušující, něco, co můžeš nadšeně očekávat, pak Tvé nitro začíná pomalu umírat. Úspěšní lidé mají cíle, které vášnivě sledují.

12. Některé své cíle se Ti již podařilo splnit

Některé Tvé sny se už Tvým přičiněním staly skutečností. Motivuje Tě to jít za dalšími.

13. Empatie pro Tebe není cizím pojmem

Úspěšní lidé znají obrovskou sílu empatie. Šíř lásku a pozitivní energii směrem k druhým a vrátí se Ti zpět.

14. Dokážeš milovat čistou láskou a umíš ji přijmout od druhých

Láska je vždy riskem, proto mnoho lidí děsí. Ty už ale víš, že láska není o strachu z odmítnutí nebo ze zklamání, ale o schopnosti upřímně milovat. Pokud dokážeš otevřít své srdce natolik, abys miloval a byl milován, považuj to za obrovský úspěch.

15. Odmítáš být obětí

Život ne vždy přináší jen ty pozitivní věci. Ty však dokážeš čelit i těm negativním. Neutíkáš před nimi - buď s nimi bojuješ, nebo je jednoduše necháš jít.

16. Je ti jedno, co si myslí druzí

Víš, že se všem nikdy nezavděčíš. A ani to nechceš. Souzení druhými lidmi se nevyhneš nikdy, proto zůstáváš sám sebou. Jednáš tak, jak to cítíš Ty, ne tak, jak to chtějí druzí.

17. Ve vše zlém se snažíš najít to dobré

Měl jsi na výběr - život jsi mohl brát buď jako sérii zklamaní, nebo jako sérii příležitostí být lepším. Ty sis vybral druhou možnost.

18. Akceptuješ věci, které nemůžeš změnit

Upřímně - v životě budeš čelit ještě mnohým situacím, kdy nebudeš moci udělat nic. Jediné, co můžeš v těchto případech změnit, je Tvůj pohled na věc. Pokud dokážeš změnit negativní zkušenost na pozitivní, gratuluj si k úspěchu.

19. Akceptuješ věci, které můžeš změnit

A znovu - upřímně - v životě budeš čelit ještě mnohým situacím, kdy něco budeš moci změnit. Největším úspěchem je nabít superschopnost rozeznat případy, kdy ještě něco udělat můžeš a situace, kdy už neuděláš nic.

20. Jsi šťastný

Nezáleží na tom, kolik vyděláváš, jaké máš auto, nebo kam půjdeš na dovolenou. Štěstí je o jiných hodnotách. Pokud jsi je již objevil a považuješ se za šťastného člověka - jsi úspěšný.