Na předčasný důchod dosáhne zhruba polovina Čechů.

19.08.2019

Pokud chcete jít do starobního důchodu dříve, máte možnost využít takzvaného předčasného důchodu, tedy odejít do penze dřív a dostat podporu od státu. Základní pravidlo je jednoduché a týká se stejně tak jako u řádného starobního důchodu doby, po kterou si pojištěnec platil zdravotní pojištění. Abyste šli do předčasného důchodu, musíte splňovat podmínku 35 let doby placení sociálního pojištění. Zároveň do předčasného důchodu nesmíte jít dříve než v 60 letech. 

Do doby pojištění se vám tak jako v případě řádného starobního důchodu počítá také takzvaná náhradní doba pojištění. Tedy například čas, kdy jste pečovali o dítě do 4 let věku, vykonávali vojenskou službu, pobírali invalidní důchod třetího stupně, studovali jste střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu (od 18 do 24 let) a nebo jste pečovali o osobu závislou na pomoci jiné osoby. Tato všechna období života se do rozhodné doby počítají.

V předčasném důchodu je zhruba čtvrtina důchodců

Česká zpráva sociální zabezpečení uvádí, že v Česku je zhruba 2,4 milionu důchodců, přičemž v předčasném důchodu je 627 tisíc z nich. Předčasný důchod tedy pobírá zhruba čtvrtina všech důchodců, i když nárok na něj má skoro polovina z nich.

Důvodem je to, že ne každému se předčasný důchod vyplatí. Je výhodný především pro lidi s nižšími příjmy a nebo pro lidi, kteří jsou po 35 letech placení sociálního pojištění nezaměstnaní. V takovém případě se jim zpravidla vyplatí jít do předčasného důchodu. Žádost o předčasný důchod vždy posuzuje příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Předčasný důchod je vždy nižší

V případě přidělení předčasného důchodu se vám totiž výsledný důchod snižuje v závislosti na tom, kdy o předčasný důchod žádáte.

Sazba procentní výměry důchodu se snižuje za každé devadesátidenní období před řádným důchodem, konkrétně takto:

  • o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,

  • o 1,2 % za období od 361. do 720. kalendářního dne,

  • o 1,5 procenta za období od 721. kalendářního dne.

Takže čím dříve jdete do důchodu, tím nižší důchod dostanete. Je důležité si propočítat, jestli je to pro vás výhodné.

Podstatný je také fakt, že v případě, kdy je vám přidělen předčasný důchod, máte následně velmi omezené možnosti přivýdělku. V rámci zaměstnanců je to maximálně 3 000 korun měsíčně, v případě dohody o provedení práce nesmí měsíční přivýdělek přesáhnout 10 tisíc korun a konečně v případě podnikání nesmí vaše příjmy za rok přesáhnout hranici, která zakládá povinnost platit sociální pojištění (v roce 2019 je to příjem 78 476 korun za rok).

V momentě, kdy jednu z hranic přesáhnete, je vám předčasný důchod pozastaven a začíná se vyplácet, až když je činnost zase ukončena. O začátku zaměstnání nebo podnikání jste povinni tuto skutečnost oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení do osmi dnů od počátku činnosti.