Nadace ZET za podpory OVB Allfinanz učí podnikat mladé lidi ze sociálně slabších rodin.

17.02.2019

Novou aktivitou společnosti OVB Allfinanz v rámci CSR aktivit se v průběhu roku 2017 stala spolupráce s Nadací ZET profesora Milana Zeleného. Prvním společným projektem byla podpora letního podnikatelského kempu pro mládež z dětských domovů a sociálně slabých rodin, ke kterému došlo i díky zprostředkování hosta "D" konference ze září 2017 - úspěšné podnikatelky Olgy Girstlové.

Letní podnikatelský kemp 

pro mládež z dětských domovů a sociálně slabých rodin pořádá a organizuje Nadace ZET ve spolupráci se společností Yourchance, která pro letní kemp vybírá účastníky ze všech dětských domovů v ČR. Kritériem výběru je upřímný zájem mladého člověka o svůj budoucí profesní, profesionální rozvoj. Někteří uvažují i o podnikání a založení vlastní společnosti. Díky tomu, že už sami vědí, že chtějí ve svém životě něčeho podstatného dosáhnout, tak je pro ně program letního kempu důležitým mezníkem v jejich dalším osobním rozvoji.

V programu kempu bývá maximálně 15 účastníků a je to z toho důvodu, aby na ně lektoři a koučové měli dostatek času a mohli se jim věnovat individuálně. Pro účastníky je připraven program iLab, ale zaměřený a cílený na jejich konkrétní individuální cíle. S využitím metodiky business modelu Canvas s nimi lektoři společně vytváří buď osobní model jejich rozvoje zaměřený na profesionalitu v jejich oboru - (účastníkem je například mladík, který má sen stát se učitelem hudby), a nebo se vytváří business model jejich start-upu. V současné době máme 2 nadějné nové start-upisty, a to Štěpána, který vyrábí kvalitní, zdravé sušené ovoce, "říká Olga Girstlová, spoluzakladatelka. Telekomunikační společnosti Gi-Ty, která byla několikrát oceněna za svůj podnikatelský úspěch, a pokračuje "a nesmím zapomenout ani na Filipa, který má svůj sen otevřít v Praze v první polovině roku 2018 brazilské bistro a svůj business model Canvas si vytvořil sám během letního podnikatelského kempu."

Cílem letního kempu je účastníky připravit do praktického reálného života, aby se mohli stát dobrými zaměstnanci, profesionály ve svém oboru a nebo založili svůj podnik.

Díky podpoře OVB jsme se mohli věnovat na letním podnikatelském kempu čtyřem mladým účastníkům, jejichž účast OVB sponzorovala. Na konci roku došlo ke společnému setkání účastníků kempu s marketingovým ředitelem OVB Dušanem Pavlů. Za přítomnosti pana profesora Milana Zeleného. Obsahem tohoto setkání bylo zhodnocení kempu a prezentace jednotlivých aktivit, které účastníci kempu od léta v souvislosti se svými podnikatelskými činnostmi uskutečnili. "Jako člověk, který podobným projektem coby student vysoké školy prošel a několik posledních let pracoval v inovacích, musím aktivitám ZET Foundation vyseknout poklonu. Způsob, jakým vede mladé lidi k přemýšlení o etickém, dlouhodobém podnikání a jaké jim dává znalosti, dovednosti, podporu a koučink, je unikátní. Samotní účastníci kempu mne, vzhledemke svému věku, velice mile na společném setkání překvapili nejen svými znalostmi, ale zejména domýšlením jednotlivých akcí a kroků ve svých projektech. Stejně tak mne mile překvapila jejich schopnost strukturované prezentace," říká marketingový ředitel Dušan Pavlů.

O ZET Foundation

Nadaci založil profesor systémů řízení a jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů Milan Zelený se svými spolupracovníky z podnikové a akademické sféry v roce 2015. Nadace je ustavena za účelem rozvoje národního podnikatelství ve smyslu rozvoje národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, stejně tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících se ekonomikách.

Akademie ZET je nový strategický projekt nadace zaměřený na sdílení znalostí, zkušeností. A know-how odborníků z praxe formou interaktivních seminářů. Součástí je i unikátní 10 týdenní vzdělávací program iLab pro začínající podnikatele s názvem "od nápadu k podnikání", který jim pomáhá poznat prostředí start-upu a v reálném světě si ověřit realizovatelnost jejich nápadu.