Nájemní smlouva stažená z internetu většinou přinese problémy.

26.03.2021

Mnozí pronajímatelé řeší smluvní vztah s nájemci tím, že si stáhnou vzor nájemní smlouvy běžně dostupný na internetu a upraví jej podle svých údajů. Neuvědomují si však, že univerzální vzor smlouvy stažený z internetu jim neposkytuje jakoukoliv záruku správnosti.

Správně sepsaná nájemní smlouva je předpokladem solidního smluvního vztahu mezi pronajímatelem nemovitosti a nájemcem. Ušetřit čas i peníze tím, že si "pomůžete" stažením vzoru smlouvy z internetu, se vám rozhodně nemusí vyplatit.

Tyto běžně dostupné dokumenty jsou často neaktuální, nereflektují totiž aktuální změny v zákonech, případně odkazují na neúčinné právní předpisy. Jak upozorňují odborníci zabývající se problematikou nájemních vztahů, univerzální vzory smluv mají často mnoho hrubých nedostatků.

Provozovatelé webů, kde jsou vzory smluv zveřejněny, většinou nenesou žádnou odpovědnost za případné škody, které pronajímatelům v důsledku chybně či nevýhodně uzavřené nájemní smlouvy mohou vzniknout.

"Z praxe víme, že ve většině případů, kdy se majitel bytu obrátí na soud a soudní spor prohraje z důvodu neplatnosti některého ustanovení smlouvy, použil majitel právě vzor smlouvy stažený z internetu, případně vzor zcela neaktuální a opakovaně recyklovaný," doplnil právník Štěpán Smoleja ze společnosti UlovDomov.cz.

Smlouva nezohledňuje zákon

Typickým a častým problémem nájemních smluv běžně dostupných na internetu je jejich neaktuálnost, respektive to, že daný dokument nezohledňuje aktuálně platný občanský zákoník. Pokud by totiž došlo ke sporu mezi pronajímatelem a nájemcem, nájemní vztah se vždy řídí poslední verzí občanského zákoníku. Aktuální úprava přinesla značné změny.

Mnohdy laik ani nedokáže odhalit případná chybná ustanovení, ani určit, zda univerzální smlouva obsahuje všechny zákonné náležitosti. Nejsou výjimkou případy, kdy nájemce smlouvu napadne kvůli právním nedostatkům.

V horším případě mohou být některá ustanovení smlouvy zcela neplatná, což otevírá prostor pro soudní spory. Nedostatečná smlouva navíc pouze nahrává notorickým neplatičům, varují před jedním ze závažných problémů odborníci.

Chybějící přílohy

Dalším problémem je absence důležitých příloh, které by měly být součástí každé nájemní smlouvy, ovšem univerzální vzory je neobsahují. Jedná se například o předávací protokol, který specifikuje stav bytu a zařízení v době předání.

Pokud pronajímatel nemá nájemcem podepsaný předávací protokol, vystavuje se riziku, že mu nájemce odmítne uhradit případné škody na vybavení. Výjimkou nejsou ani případy, že nájemce některou část nábytku, kterým byl byt před jeho příchodem vybaven, jednoduše zapře.

Rozhodně se proto vyplatí do předávacího protokolu důkladně zaznamenat veškeré vybavení bytu, případně ho doplnit i pořízením kvalitních fotografií.