Nedoceňovaná síla složeného úročení.

31.07.2019

Za jak dlouho dokáže investor reálně zdvojnásobit své prostředky? Většinou mnohem rychleji, než si myslíte. Díky složenému úročení.

Zjistit, kolik času investor potřebuje ke zdvojnásobení svých prostředků, je až nečekaně jednoduché. Stačí použít takzvané pravidlo 72. Číslo 72 je dělenec, na pozici dělitele je pak potřeba dosadit průměrný roční výnos.

Pokud by průměrný roční výnos byl 7 %, zdvojnásobil by investor své prostředky za 10,3 roku (72 : 7 = 10,3). Při ročním výnosu 5 % by prostředky zdvojnásobil za 14,4 roku (72 : 5 = 14,4).

Základem investování je princip složeného úročení. Jak vysvětluje Joshua Brown z Ritholtz Wealth Management, průměrný roční výnos amerických akcií od konce druhé světové války je 11,2 %. To ale neznamená, že celkem za tu dobu jejich ceny stouply zhruba o 830 %, jak by naznačovalo prosté sečtení výnosů v jednotlivých letech. Ve skutečnosti se za 74 let zhodnotily o těžko uvěřitelných 270 000 %. Právě díky složenému úročení, hodnota portfolia totiž nerostla geometricky, ale exponenciálně.

"Složené úročení je velice účinný nástroj. Investor s 40letým horizontem své peníze může jednoduše zdvojnásobit rovnou několikrát," říká Ritholtz. A přidává ještě jeden příklad, který sílu složeného úročení ilustruje: Kolik dominových kostek by bylo potřeba postavit na sebe, aby poslední dosáhla vrcholu newyorského mrakodrapu Empire State Building, kdyby platilo, že výška každé kostky je o polovinu větší oproti výšce kostky předcházející? Odpověď: 32.