Nejčastější důvody pro zamítnutí hypotéky.

23.10.2020

Každá z tuzemských bank používá při posuzování žádostí o hypotéku vlastní pravidla. Sledují jak příjmy žadatele, jeho úvěrovou historii a platební morálku, tak hodnotu zastavované nemovitosti. Žadatelé proto musí počítat i s tím, že banka po důkladném prověření všech parametrů nakonec poskytnutí hypotečního úvěru neschválí.

Mezi nejčastější důvody zamítnutí hypotečního úvěru patří nedostatečný příjem, nevhodná zástava nebo její nízká hodnota a negativní záznamy v registrech. V současné době může být důvodem zamítnutí také zaměstnání v odvětví, které výrazně poznamenala koronavirová opatření. Se získáním hypotéky mohou mít problém například pracovníci v cestovním ruchu, pohostinství nebo lidé vydělávající si v zahraničí.

Příjem je nutné doložit

Pokud si chcete u banky půjčit, bude ji pochopitelně zajímat, jestli jí peníze vrátíte, jestli budete schopni nastavené splátky bez problémů hradit. V případě několikamilionových hypotečních úvěrů to platí dvojnásob. Proto se banky v prvé řadě zajímají jak o výši, tak i prokazatelnost uváděných příjmů.

Nejsou výjimkou případy, kdy lidé při žádosti uvedou vyšší příjem, než jaký jim následně potvrdí zaměstnavatel. Do příjmů totiž žadatelé započítají i peníze, které získají mimo pravidelnou mzdu třeba na základě dohod o provedení práce.

Při schvalování hypotéky neberou banky v potaz příjmy, které nelze nijak prokázat. Pokud tedy například vypomáháte sousedovi za úplatu na stavbě domu, příjem vám banka neuzná. Příjem nemohou doložit ani začínající podnikatelé, kteří ještě nepodávali ani jedno daňové přiznání. Kdo začal podnikat letos v lednu, musí si na uznání příjmu počkat minimálně do ledna příštího roku, až oficiálně doloží své příjmy v daňovém přiznání. Žádná banka také neuzná příjem ve zkušební době. Některé banky mají problém i s příjmy z pracovních úvazků na dobu určitou.

Nedostatečná hodnota zástavy

Další překážkou bránící schválení hypotéky bývá i nedostatečná hodnota zastavované nemovitosti. V takovém případě si můžete vypomoci zástavou další nemovitosti, případně navýšením podílu vlastních finančních prostředků.

Odhadce banky může také vyhodnotit zástavu jako nevhodnou. Může se jednat například o nemovitosti s neakceptovatelnými věcnými břemeny, nemovitosti v povodňové zóně či podmínění poskytnutí hypotéky rekonstrukcí nemovitosti, aby byla vhodnou zástavou.

Jednání s bankou mohou rovněž zkomplikovat nesrovnalosti v dokumentech. Problémem může být například scházející projektová dokumentace nebo chybějící soudní rozhodnutí v případě vypořádání společného jmění manželů.

Mladí žadatelé nemusí uspět

Do rizikovější skupiny žadatelů o hypotéku banky zahrnují i mladé lidi do 23 let. Často totiž pracují jen krátkou dobu a nemají dostatečnou úvěrovou historii k odhadu budoucí platební morálky.

Nízký věk ovšem automaticky neznamená, že hypotéku velmi mladý člověk nezíská - záleží na výši příjmu a délce dosavadního zaměstnání. Banky také mohou podmínit přidělení hypotéky vstupem spolužadatelů, kterými jsou velmi často rodiče.