Nepoužívejte slovo mince. Paralelní Polis narazila u ČNB.

02.12.2020

Česká národní banka vyzvala organizaci Paralelní Polis, aby pro svůj projekt stříbrných pamětních mincí nepoužívala slovo mince. A to přesto, že projekt nemá nic společného s korunou a naopak se snaží o alternativu ke státem kontrolované měně.

"Náš projekt od svého počátku není jakkoliv spojen s žádným státním orgánem (včetně ČNB), českou korunou ani jakoukoliv jinou měnou s nuceným oběhem (FIAT měnou). Mince jsou propojeny s kryptoměnou bitcoin a odkazují na významné osobnosti, které se zasloužily o svobodu na internetu," říká Iveta Šplíchalová, mluvčí Paralelní Polis.

Centrální banka si tak podle Paralelní Polis přivlastnila monopol na používání slova mince při označování jakéhokoliv předmětu, který je přinejmenším po staletí v českém jazyce takto označován. "Odmítáme se podřídit nesmyslné monopolizaci jazyka podřídit. Není možné, aby někdo bránil používat obecné pojmy s etymologickou kontinuitou již od antiky," reaguje Šplíchalová.

Zákaz vyplývá z paragrafu 21 platného zákona o České národní bance. Ten uvádí, že "nikdo nesmí při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo jiným rozšiřováním použít slovo mince".

A zároveň "nikdo nesmí vyrábět, dovážet, nabízet, prodávat nebo jinak rozšiřovat medaile, žetony nebo podobné předměty, které jsou svým provedením způsobilé uvést jejich držitele v omyl, že jde o mince vydávané Českou národní bankou".

Zákon současně v paragrafu 12 uvádí, že "Česká národní banka má výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož i bankovky a mince pamětní".

Za porušení zákona hrozí pokuta až do výše jednoho milionu korun.

"Mince, na jejichž emitování si ČNB klade výhradní právo, se vyznačují nominální hodnotou vyjádřenou v měně s nuceným oběhem a možností uplatnit je jako legální platidlo. U pamětních mincí Paralelní Polis přitom není splněn ani jeden z těchto znaků: Mince nejsou spojeny s žádným státním orgánem, českou korunou, ani jakoukoliv jinou měnou s nuceným oběhem, naopak jsou propojeny s kryptoměnou bitcoin," vysvětluje Šplíchalová.

"ČNB se snaží tvořit dojem, že napodobujeme měnu vydávanou touto bankou. To je úsměvné i z toho pohledu, že Paralelní Polis je jedním z největších propagátorů finanční svobody a používání kryptoměn, které jsou na státu nezávislé, a sama pro svůj provoz odmítá používat měnu touto bankou vydávanou. Nedávalo by žádný smysl takovou měnu napodobovat," říká Milan Půlkrábek, spoluzakladatel Paralelní Polis.

Organizace podle něj zmíněnou monopolizaci jazyka odmítá. Slovo mince nepřestane používat, nicméně text na svých stránkách doplnila o výslovné upozornění, že "stříbrné pamětní mince Paralelní Polis nejsou jakkoliv spojeny s žádným státním orgánem (včetně České národní banky), českou korunou, ani jakoukoliv jinou měnou s nuceným oběhem (FIAT měnou). Mince jsou propojeny s kryptoměnou bitcoin (...)".