Odpovědnost zaměstnance: Co potřebujete vědět?

08.10.2018

Finanční důsledky vám pomůže zmírnit dobrá pojistka.

Může se to stát každému. Při výkonu různých povolání existuje větší či menší riziko způsobení škody. Každá taková škoda je nepříjemná především pro vaši peněženku. Stačí načerpat špatný druh paliva do služebního auta, polít nebo ztratit služební notebook či telefon. Finanční důsledky způsobené škody vám pomůže zmírnit dobrá pojistka.

Co říká zákoník práce?

V případě, že způsobíte svému zaměstnavateli škodu, jste povinni zaměstnavateli skutečnou škodu nahradit. Jestliže škodu neodčiníte uvedením do předešlého stavu, musíte škodu nahradit penězi. Zaměstnavatel po vás může chtít náhradu v maximální výši 4,5 násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku. Toto omezení neplatí, jestliže byla škoda způsobena úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek. Pokud jde o úmyslně způsobenou škodu, může zaměstnavatel požadovat i náhradu ušlého zisku.

Nejčastější výluky z pojištění

Pojištění samozřejmě nekryje vše a před uzavřením smlouvy si pročtěte pojistné podmínky. Pojišťovna škodu nezaplatí jestliže škoda vznikne například:

 • úmyslně nebo kvůli hrubé nedbalosti
 • pod vlivem alkoholu nebo omamných látek
 • vyrobením vadného výrobku
 • vadně provedenou prací při montáži, opravě
 • zanedbáním stanovené obsluhy a údržby
 • schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat.

Uvažujete o sjednání pojištění odpovědnosti? Nemusíte pojišťovně platit za vysoké krytí, když váš násobek příjmu nebo svěřená věc nemá tak vysokou hodnotu. Jestli je vaše hrubá mzda 20 000 korun a nepoužíváte k výkonu práce svěřené předměty, je ideální výše pojistné částky 4,5 násobek platu, tedy na 90 000 korun. Územní platnost pojištění se liší, některé pojišťovny do pojistky počítají celý svět, často se pojištení vztahuje jen na Českou republiku, případně Evropu.

Aby vám pojišťovna vzniklou škodu pomohla uhradit, kontaktujte pojišťovnu, nahlašte škodu a předložte dokument od zaměstnavatele s popisem a výší škody. Zaměstnavatel by vám měl písemně vyčíslit škodu a zároveň písemně vyzvat k její úhradě se zdůvodněním.

Pokud způsobíte zaměstnavateli škodu a nemáte uzavřeno pojištění, většinou se můžete se zaměstnavatelem domluvit na splátkovém kalendáři.

A jaká je konkrétní nabídka pojišťoven?

Česká podnikatelská pojišťovna

ČPP nabízí 4 kategorie limitů - 60 000, 100 000, 150 000, 200 000 korun. Výše pojistného se odvíjí od zvoleného limitu pojistného plnění. Při volbě nejnižšího limitu v závislosti na kategorii vykonávaného povolání roční pojistné začíná na částce 633 Kč. "Při roční frekvenci placení klient získá slevu 6 %. Pojišťovna rozlišuje 3 kategorie povolání - řidiči z povolání, řidiči "referenti" a ostatní povolání. Pojištění od ČPP kryje škody vzniklé na území České republiky, dále také při přechodném pobytu na geografickém území Evropy," přibližuje pojištění tisková mluvčí Renata Čápková.

Spoluúčast je be výši 30 % pro ostatní povolání a 30 % - minimálně 5 000 korun - pro řidiče z povolání a řidiče referentských vozidel.

Příklad ročního pojištění pro jednotlivé kategorie s limitem plnění 150 000 korun:

 • řidič z povolání zaplatí ročně 3 416 korun
 • řidič referent zaplatí za rok 2 277 korun
 • a ostatní povolání vyjde pojištění na 1 139 korun.

Hasičská vzájemná pojišťovna

Podle Petra Pavlíka nabízí Hasičská vzájemná pojišťovna minimální limit 75 000 korun a maximální 200 000 korun. Individuálně je možně sjednat si i vyšší limit. Spoluúčast je 10 % minimálně 1 000 korun nebo 20 % minimáně 2 000 korun. Územní platnost je po území České republiky a po Evropě.
Řidič z povolání s limitem 200 000 korun zaplatí za roční pojistku 3 496 korun.

ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna kryje škody způsobené na celém světě. Minimální výše pojistného plnění je 60 000 korun, maximální 700 000 korun. Spoluúčast si může klient zvolit ze 3 variant - 1000 korun, 10 % -minimálně 1000 korun nebo 20 % - minimálně 1000 korun.

Řidič z povolání s limitem 150 000 korun a spoluúčastí 1000 korun zaplatí na ročním pojistném 4 395 korun. Zaměstnanec se stejnou spoluúčastí bez řízení dopravního prostředku zaplatí ročně 1 173 korun.

Česká pojišťovna

"V České Pojišťovně lze sjednat limit od 50 000 do 300 000 tisíc a individuálně je možné sjednat vyšší limity," informuje mluvčí Ivana Buriánková. Spoluúčast si můžete sjednat ve výši 10 %, 20 % nebo 30 %. Administrativní pracovník s limitem pojistky 150 000 korun a včetně řízení auta zaplatí ročně cca 1 700 korun, bez řízení auta 670 korun.

UNIQA

Uniqa nabízí nejnižší limit 35 000 korun, nejvyšší 200 000 korun. Individuálně je i u Uniqy možné sjednat vyšší limit, maximálně však 400 000 korun, uvádí Eva Svobodová z Uniqy. Územní platnost pojištění celosvětová. Co se týká spoluúčasti, standardně je v nabídce 30% spoluúčast, je možné dojednat si i spoluúčast 10 %.

Příklad pojištění s limitem 150 000 kč a spoluúčastí 10 %:

 • řidič osobních i nákladních vozidel včetně vysokozdvižného vozíku - 8 090 korun
 • klient bez řízení vozidel - 920 korun
 • klient s řízením osobních vozidel - 4 050 korun.

Generali

Pojišťění od Generali kryje klientům "záda" po celém světě. Limit pojištění si mohou klienti zvolit od 60 000 korun do půl milionu a nabízí se možnost sjednání nízké spoluúčasti 1000 korun. K základnímu pojištění lze přidat volitelné balíčky - Řidiči, Pracovní stroje, Ztráta svěřených věcí, Pokuty, penále. Řidič z povolání, který si sjedná pojištění s limitem 150 000 korun, připojištěním pro řidiče se sublimitem 100 000 korun a nejnižší spouúčastí 1 000 korun, zaplatí za rok 4 292 korun.