Osobní nebo družstevní vlastnictví bytu?

22.03.2019

Při koupi bytu je nutné zvažovat několik kritérií. Jednou z nich je výběr mezi osobním vlastnictvím a družstevním vlastnictvím bytu. Každá z těchto forem přináší specifické podmínky a určité výhody a nevýhody, které můžou dlouhodobě ovlivnit spokojenost s Vašim bydlením.

Při výběru nového bytu je důležité si vysvětlit, v čem se tyto dvě formy vlastnictví liší. Pokud se rozhodnete k osobnímu vlastnictví bytu, stáváte se vlastníkem bytové jednotky a zároveň spoluvlastníkem společných částí domu. V družstevním vlastnictví, byt vlastní samotné družstvo a pouze družstvo vykonává vlastnické právo. V tomto případě jste pouze nájemci bytu, nikoliv jeho vlastníky. V extrémních případech může být členovi družstva dokonce nájemní smlouva vypovězena a může být z družstva vyloučen, a o svůj byt tak přijít.

Cena

Družstevní byt je možné sehnat levněji než byt v osobním vlastnictví, neboť ceny nemovitostí jdou s přibývajícími lety stále nahoru. Protože koupě bytu do osobního vlastnictví bývá i s pomocí hypotéky příliš nákladné, zejména mladá generace využívá alternativu v podobě koupě podílu v bytovém družstvu. Dříve nebylo možné si družstevní byt koupit na hypotéku, v současné době některé banky v ojedinělých případech tuto možnost nabízejí.

Převod bytu

Zároveň převod družstevního bytu je administrativně méně náročný než běžný převod bytu v osobním vlastnictví. Převod probíhá mezi kupujícím, prodávajícím a bytovým družstvem. Není tedy potřeba žádného zápisu v katastru nemovitostí a zapisuje se jen v databázi družstva.

Povinnost na vlastníka bytu

Při povinnostech kladených na osobní nebo družstevní vlastnictví jsou obě varianty do určité míry srovnatelné. Oba druhy vlastnictví přispívají do fondu oprav a podílí se na domluvě ohledně společných částech domu. V některých družstvech je jednodušší vyřizování formalit v případě rekonstrukce či stavebním úpravám bytě. Nájemce družstevního bytu však potřebuje souhlas družstva, na rozdíl od osobního vlastníka bytu, který si sám rozhoduje o tom, zda budou v jeho bytě provedeny stavební úpravy či jakákoliv jiná rekonstrukce

Možnost pronájmu a prodeje

Zatímco v osobním vlastnictví lze byt bez povolení pronajímat, u družstevního vlastnictví bytu v častých případech musíte získat alespoň souhlas družstva. U daných forem vlastnictví bytu i rozdílná možnost byt prodat. V tomto případě má více starostí s prodejem byt v osobním vlastnictví. Oproti tomu, v družstevním bytě nemusíte nechávat zpracovat ani odhad ceny bytu, ani nemusíte jednat s katastrálním úřadem.

Jak si vybrat?

Koupě bytů je jedno z největších rozhodnutí v životě, které můžete udělat. Je proto třeba pečlivě promyslet veškeré možnosti, které by se měly přizpůsobovat Vašim preferencím. Pokud se chcete vyhnout komplikacím v administrativě a nemůžete si dovolit dražší nemovitost, zkuste popřemýšlet nad družstevním bytem. Pokud však chcete investovat do bytu, který zvažujete rekonstruovat a časem i pronajímat ostatním lidem, podívejte se spíše na byty s osobním vlastnictvím.