Pandemie změnila cestovní pojištění i cestování.

23.05.2022

Starostí už není jen to, co si zabalit do kufru, ale je dobré myslet na kvalitní cestovní pojištění, které kryje i rizika spojená s covidem-19. Na pandemii koronaviru totiž reagovaly i pojišťovny. Na co si dát při sjednání cestovního pojištění pozor?

Cestovní pojištění v Evropě - není opravdu třeba?

Cestovat po Evropě je možné i bez cestovního pojištění. V rámci Evropské unie a dalších přičleněných států platí tzv. evropský průkaz zdravotního pojištění, který zajišťuje základní zdravotní péči. Má to ale háček.

Evropský průkaz zdravotního pojištění kryje neodkladnou péči za stejných podmínek, za jakých k ní mají přístup místní občané. Pokud musí platit vysokou spoluúčast či nemohou v rámci veřejného zdravotního pojištění využít soukromá zdravotnická zařízení, platí tato pravidla i pro české cestovatele.

S cestovním pojištěním je navíc spojená asistenční služba. Při jakémkoli zdravotním problému je možné komunikovat jejím prostřednictvím se zdravotníky v češtině, a odpadá tak jazyková bariéra. Krom toho asistenční služba dokáže nalézt optimální řešení zdravotní komplikace či doporučit nejbližší nemocnici.

Zejména při provozování rizikových sportů není vhodné na evropský průkaz zdravotního pojištění spoléhat. Kupříkladu v Alpách je řada zdravotnických zařízení působících mimo veřejné zdravotní pojištění a v případě nehody si zranění nemohou vždy vybrat, kam budou záchrannou službou převezeni.

Pandemie mění cestovní pojištění

Pojišťovny na pandemickou situaci reagovaly úpravou podmínek cestovního pojištění. Ovšem je potřeba pečlivě vybírat konkrétní produkt.

Podmínky cestovního pojištění se liší i v krytí rizik spojených s koronavirem. Některé produkty pojistí i storno zájezdu při zhoršení pandemické situace v cílové destinaci, některé zaplatí případný prodloužený pobyt a náhradní dopravu při nakažení koronavirem. Volba správného produktu je proto zcela zásadní a není ji vhodné podceňovat.

Rizikové a extrémní sporty vyžadují pečlivý přístup

Zvláštní důraz na cestovní pojištění je třeba klást při provozování rizikových či extrémních sportů. Každá pojišťovna si přitom tyto kategorie může definovat sama v pojistných podmínkách.

Zejména při cestování za adrenalinovými sporty je vhodná konzultace s finančním poradcem, který má přehled o nabídkách cestovních pojišťoven. V tomto směru nejde jen o výluky z pojištění a další podmínky, ale i o pojištění odpovědnosti za škody, které by v takovém případě mělo být jednoznačně součástí cestovního pojištění. 

Každý odpovídá za způsobené škody. A zejména při provozování extrémních sportů mohou být způsobené škody značné. Pokud nejsou správně kryté pojistkou, dopadnou na vrub cestovatele, který je musí zaplatit.