Podnikatelské úvěry

01.01.2022

V Čechách působí řada podnikatelských subjektů. Mnoho z nich nemá potřebné finanční prostředky, kterými by mohli zafinancovat svůj vlastní byznys. Pak se jim nabízí možnost najít si investora nebo požádat o úvěr v bance. Takový podnikatelský úvěr může být poskytnut i za velmi výhodných podmínek. Záleží jenom na Vaší podnikatelské bonitě. Na zajímavější podmínky dosáhnete i tehdy, když budete jednat s více bankami najednou.

Jak získat výhodný podnikatelský úvěr?

Aby vám banka byla ochotná poskytnout finanční prostředky, musíte obvykle splnit několik stěžejních kriterií - například nesmíte mít závazky po splatnosti vůči jiné finanční společnosti, měli byste podnikat alespoň celé dva roky, musíte mít trvalé bydliště na území ČR a zároveň i české občanství. Banky často dbají na kladný výsledek hospodaření a nepůjčují subjektům, které jsou v konkurzu či likvidaci.

Jaký úvěr pro podnikání si vybrat?

Většina bank nabízí hned několik typů úvěrů, které dokážou uspokojit specifické požadavky klientů.

  • V první řadě se jedná o kontokorentní úvěr. Ten je alternativou ke kreditní kartě a zřizuje se k běžnému účtu. Nepočítejte, že na tento úvěr získáte velký objem finančních prostředků.
  • Další možností je provozní úvěr, který využijete například na nákup investičního majetku, zásob materiálu atd. Provozní podnikatelský úvěr má krátkodobý, střednědobý nebo i dlouhodobý charakter.
  • Poslední oblíbenou možností je investiční úvěr, který je určen na velké investice do hmotného či nehmotného majetku. Doba jeho splatnosti se pohybuje od 1 roku do 10 let a výše poskytnutých finančních prostředků je velmi flexibilní.

Kde si sjednat úvěr pro svou podnikatelskou činnost?

Úvěry pro podnikatele nabízí téměř každá banka. Pokud hledáte krátkodobý či střednědobý úvěr, vyzkoušejte například služby Komerční banka, která vede tento produkt pod názvem Podnikatelský provozní úvěr.

Další možností je Raiffeisen BANK. Ta vám rovněž poskytne prostředky na rozvoj podnikání. Zde navíc můžete refinancovat i své nevýhodné úvěry z minulosti nebo si vytvořit finanční rezervu. Nabízí úvěry jak zkušeným podnikatelům, tak i těm co na trhu teprve začínají a potřebují peníze na rozjezd svého úspěšného byznysu. Peníze si zde vypůjčíte v rámci kontokorentu, investičního nebo neúčelového úvěru. Zajistit si zde lze také úvěr se zástavou nemovitosti.

Co musíte udělat před podáním žádosti o podnikatelský úvěr?

Zajištění kapitálu na rozvoj podnikání často závisí na správné přípravě. Můžete mít slušné tržby a zajímavou podnikatelskou historii, pokud ale neuděláte, co je uvedené níže, budete mít se získáním podnikatelského úvěru problém.

Díky moderním technologiím jsou podnikatelské úvěry dostupnější než kdy dříve. Že jsou dostupnější však ještě neznamená, že je snadné je získat. Zvláště pokud jste vlastníkem malé firmy. Řada začínajících podnikatelů je odmítnuta. Existuje však několik způsobů, jak snížit pravděpodobnost, že odejdete s nepořízenou.

1. Začněte s byznys plánem

První věcí, kterou musíte udělat, pokud chcete přesvědčit věřitele, aby vám poskytl podnikatelský úvěr, je podrobné zpracování vašeho podnikatelského záměru.

Věřitelé budou chtít vědět, že podnikáte důvěryhodně a že máte znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby vaše podnikání mohlo prosperovat. Zahrňte do svého byznys plánu vše, co souvisí s vaším podnikáním, včetně cílů, konkurentů, minulých a předpokládaných příjmů a výdajů, analýzy trhu a toho, jak hodláte dále svou společnost rozvíjet.

Ukažte, proč jste pro danou práci nejlepší člověk a až toto všechno dokončíte, napište shrnutí, kterým věřitele doslova vtáhnete do vaší vize. Bude to první věc, kterou si přečte a může být také poslední, pokud nevzbudí okamžitý zájem.

2. Připravte si účetní výkazy

Jak už bylo popsáno, ve vašem byznys plánu bude třeba zahrnout veškeré finanční výkazy, které můžete věřitelům poskytnout. Vymyslete plán na rozvoj podnikání, který budete dodržovat a ukažte předpokládaná čísla prodejů, aby mohli věřitelé jasně vidět vaše cíle a věděli, že budete schopní vydělat dostatek peněz na splácení podnikatelského úvěru.

Připravte si tak své výkazy o peněžních tocích, výkaz zisků a ztrát, případně i stav bankovního účtu, alespoň za posledních 3-5 let, aby bylo zjevné z čeho vaše predikce v podnikatelském plánu vycházejí.

3. Jasně uveďte účel a výši vaší půjčky

Poté, co jste vypracovali byznys plán, byste už měli mít jasnou představu o tom, čeho chcete pomocí půjčky dosáhnout a kolik peněz budete potřebovat k dosažení svých cílů.

Pokud jste schopní jasně vyjádřit své cíle na papíře i osobně, bude snazší věřitelům vysvětlit, co přesně potřebujete. Určete, jaké vybavení budete potřebovat, charakterizujte marketingovou strategii, kterou budete muset implementovat nebo cokoliv jiného, na co půjčku využijete. Ukažte věřiteli průzkum a dokažte mu, že vše odebíráte pouze za nejlepší cenu.

4. Berte v úvahu i vlastní úvěrovou historii

Než budete žádat o podnikatelský úvěr, zamyslete se samozřejmě i nad vlastní úvěrovou historií, zejména pokud je váš podnik nováčkem na trhu, možná vám nezbyde nic jiného než zažádat o rychlou nebankovní půjčku ihned na účet či nějaký podobný krátkodobý úvěr.

Věřitelé, hlavně ti bankovní, si budou ověřovat, zda půjčují peníze osobě, která je finančně odpovědná, takže pokud máte nějaké negativní záznamy v úvěrové historii, možná bude třeba pár let počkat, než si budete moci zřídit bankovní podnikatelský úvěr. Mnoho z věřitelů může chtít také vidět vaše bankovní výpisy a daňové přiznání za poslední rok, takže byste měli pamatovat i na to, než budete o půjčku žádat.

5. Zamyslete se nad možnostmi ručení

Některé typy podnikatelských půjček budou vyžadovat zajištění. Pokud skutečně budete žádat o půjčku s ručením, měli byste mít dobrou představu do jaké výše úvěru si můžete dovolit ručit vlastním majetkem. Věřitelé budou chtít toto číslo znát a vy rovněž budete chtít vědět, že máte k dispozici něco hmatatelného k zajištění této půjčky.

Jen se dopředu nad vašimi možnostmi zajištění zamyslete, určitě nebudete chtít přijít o veškerý majetek, v případě, že nebudete schopní váš podnikatelský úvěr splácet.

6. Seznamte se s tím, kolik bude nakonec vaše půjčka stát

Jakmile dostanete nabídku na podnikatelský úvěr, budete ihned vidět i výši vaší splátky. Tato informace je pro vás zásadní. Budete schopní po započtení veškerých nákladů schopní půjčku splácet?

Než se rozhodnete, že půjčku uzavřete, měli byste si být jistí, že se nestane břemenem, které potopí vaše, třeba dosud fungující, podnikání. Růst podnikání je samozřejmě atraktivní, nesmíte o něj však usilovat za každou cenu, třeba i na úkor samotné budoucnosti firmy.

7. Prozkoumejte všechny možné alternativy podnikatelských úvěrů

Abyste našli banku nebo nebankovního věřitele, kteří vám nabídnou ten nejvýhodnější podnikatelský úvěr, budete muset prozkoumat úvěrový trh.

Nepokoušejte se hned o půjčku ve velké bance, dokud nejdříve neprozkoumáte nabídky menších bank nebo peer-to-peer platforem. Mohou vám úvěr schválit s vyšší pravděpodobností s neméně výhodnými úvěrovými podmínkami.

Pokud vás odmítnou první věřitelé, snažte se dál. Budete-li nadále vylepšovat svůj podnikatelský plán a zkoumat všechny své možnosti, určitě najdete někoho, kdo vám půjčku, kterou potřebujete poskytne. To je často i výhoda srovnávačů půjček. Umožňují vám porovnat nabídky půjček od desítek věřitelů na jednom místě.