Podpojištění nemovitosti a jeho nástrahy.

16.05.2022

Optimisté odhadují, že ze všech majetkových smluv je jich v pojišťovnictví polovina podpojištěná. Pesimisté pak k tomu dodávají, že podpojištěných je kolem 80 procent smluv. S tím, jak se v poslední době zvyšovaly ceny stavebního materiálu, nabývá téma podpojištění další rozměr. Na trhu se dnes přitom setkáme i se smlouvami, které nikdo neupravoval deset let.

Lidé si modernizují své domy, přistavují garáže, rekonstruují koupelny a kuchyně, ale zhodnocení svého majetku ne vždy promítají do smluv s pojišťovnou. Vím o klientovi, který si postavil nový plot za několik desítek tisíc korun, ale zapomněl na jeho pojištění. Že to byla chyba, zjistil až poté, když mu na něj spadl strom a od svého pojistitele dostal pouze pět tisíc korun, protože si platil pojistku se starým plotem, který už skoro za nic nestál.

Podpojištění je stav, kdy je předmět pojištěn na nižší částku, než je jeho vlastní hodnota. Důvodem může být touha po nižším poplatku za pojištění nebo nesprávné ocenění svého vlastnictví. Pojištění nemovitosti si lidé platí proto, aby jim v případě pohromy, jako je povodeň, záplava, vichřice, požár nebo krupobití nezůstaly jen oči pro pláč. Uzavřou pojistnou smlouvu, disciplinovaně posílají pojistné a o nic víc ne nestarají.

Jenže ceny jejich bytů, domů nebo chat stále stoupají, takže za pár let mají svoji nemovitost zaručeně podpojištěnou. Hodnotu své nemovitosti si určuje vždy zásadně její majitel. Pojišťovna to za něho udělat nemůže.

Riziko podpojištění nemovitostí je v současnosti mimořádně vysoké

Pokud dojde k pojistné událost a likvidátor shledá pojistnou částku ve smlouvě nižší, než je aktuální reprodukční cena nemovitosti, může pojišťovna krátit plnění z pojistné částky.

Každá pojišťovna má nějakou toleranci, většinou 15 až 20 procent. Je-li hodnota nemovitosti například 5 milionů korun a majitel má pojistku na 4 miliony korun a zároveň pojišťovnu, která toleruje 20 procent, nebude pojišťovna krátit podpojištění, ale bude stejně plnit maximálně 4 miliony. V případě úplné likvidace nemovitosti, jak se dělo například loni následkem tornáda, bude stejně majiteli chybět milion korun na to, aby dům znovu postavil.

Lidé z pojistné branže dále upozorňují, že lidem chybí osvěta či finanční gramotnost, aby si pojistné smlouvy hlídali sami. Ve většině případů si klienti smlouvy aktualizují, až když je na to někdo upozorní.

Řešením může být také souhlas s indexací pojistné částky. V rámci indexace automaticky aktualizujeme pojistné částky s ohledem na vývoj. Pokud indexaci klient akceptuje, garantujeme mu neuplatnění podpojištění. Kooperativa pojišťovna je jednou z pojišťoven tolerujících až 20 procentní rozdíl pojistné částky vůči pojistné hodnotě.

Zcela nejlepším řešením, při kterém se vyhnete podpojištění nemovitosti, je uzavření pojistné smlouvy, kde není uvedena žádná cena nemovitosti a při škodní události pojišťovna vždy uhradí plnou škodu v aktuálních cenách.