Pojištění nemovitosti je potřeba aktualizovat každý rok.

29.05.2023

Češi si chrání majetek mnohem více než vlastní život a zdraví. I tak se ale najdou tací, kteří pojištění svých domácností, a především nemovitostí vůbec neřeší, nesjednají si ho, a pokud už ho mají, tak ho pravidelně neaktualizují. Ceny nemovitostí, stejně tak stavebních materiálů i prací rostou již delší dobu, což často vede k tzv. podpojištění. V současné době se proto vyplatí aktualizovat své pojistky každý rok.

Ve vlastní nemovitosti, bytě či domě, žijí více než čtyři pětiny Čechů. Další nezanedbatelný počet lidí vlastní nějakou rekreační nemovitost. Jedná se přitom o majetek v řádech milionů i desítek milionů korun. Je tedy nanejvýš vhodné si ho pro případ nějaké nečekané události chránit. Většina lidí si to uvědomuje a pojištění domácnosti i nemovitosti má uzavřeno.

Dokonce, jak ukázal loňský průzkum České asociace pojišťoven (ČAP), Češi již tradičně dávají přednost ochraně majetku před ochranou života a zdraví. I tak je ale stále ještě dost majitelů nemovitostí, kteří se pojištěním svého dmu či bytu vůbec nezabývají.

Více než čtvrtina českých domácností (27 procent) stále považuje pojištění vlastní střechy nad hlavou za zbytečné. Řada lidí se stále chce spoléhat na stát, ten ale pomůže jen v omezené míře, např. v případě velkých přírodních katastrof. Ale ve velké většině případů si lidé až příliš pozdě uvědomí, že bez pojištění žádnou náhradu škody nikde nezískají.

Šetřit na pojištění nemovitosti se rozhodně nevyplatí

Samotná existence pojistné smlouvy však ještě nemusí znamenat, že je váš domov dostatečně pokryt pojistnou ochranou. O efektivnosti pojištění rozhodují především údaje, které pojistník pojišťovně oznámí, smlouva tak může plnit svůj účel pouze v případě, že jsou veškeré její parametry úplné a pravdivé.

Majetková pojištění provází již dlouhá léta jev, kdy majitelé nemovitostí záměrně hlásí pojišťovnám nižší hodnotu majetku, než jakou ve skutečnosti má. Hlavním důvodem je představa, že tím ušetří, protože nižší pojistná hodnota znamená i nižší pojistné.

Pojistná částka by se však u majetkového pojištění měla nastavovat tak, aby vždy přesně odpovídala hodnotě samotného majetku – v našem případě tedy nemovitosti, domácnosti nebo věcí se v ní nacházejících.

V případě, že vaše pojišťovna zjistí výrazný nesoulad mezi zvolenou pojistnou částkou a skutečnou hodnotou nemovitosti, je oprávněna pojistnou smlouvu odmítnout uzavřít či ji v průběhu jejího trvání pro nesplnění povinností klientovi vypovědět.

Podpojištěno až 70 procent nemovitostí

Výjimkou nejsou také případy, kdy si lidé pojištění nemovitosti či domácnosti sjednají, pojistnou smlouvu strčí do šuplíku a žijí v blahé nevědomosti, že v případě pojistné události jim pojišťovna škody uhradí. Zapomínají tak na pravidelnou aktualizaci své smlouvy.

Ceny nemovitostí v České republice v posledních letech výrazně vzrostly, především v posledním roce se prudce zvedly i ceny stavebních prací a materiálů. Je tedy pochopitelné, že pojistné smlouvy uzavřené před několika lety zdaleka nepokrývají celou současnou hodnotu nemovitosti a dochází tak k podpojištění. Z dat ČAP vyplývá, že správně pojištěna je jen asi třetina českých domácností, naopak zhruba 70 procent nemovitostí je podpojištěno, často i o více než 50 procent.

Není žádnou výjimkou, že se setkáváme se smlouvami, které klienti nechtějí dlouhodobě upravovat, mnohé z nich i více než 10 let. Následně pak v případě pojistné události může být klient nemile překvapen, protože jeho pojištění neodpovídá aktuálním majetkovým poměrům a může být nedostačující.

Na nedostatečnou aktualizaci pojistných smluv upozorňují i průzkumy. Svá pojištění neaktualizuje pětina lidí, čtvrtina pak jednou za pět či více let. Necelé dvě pětiny zmínily úpravu smlouvy zhruba jednou za rok až tři roky a necelá pětina pak každoročně.

Výsledek ukazující, že více než polovina lidí s pojištěním nemovitosti jej pravidelně aktualizuje alespoň jednou za tři roky, bohužel potvrzuje, že i tito lidé jsou při aktuální výši inflace stále podpojištěni. V aktuálním inflačním prostředí je skutečně nezbytné aktualizovat svou smlouvu ideálně každý rok, popř. mít sjednanou automatickou valorizaci smlouvy, která chrání před vznikem možného podpojištění.

Jak se při případné pojistné události výše plnění u podpojištěného majetku počítá?   

Pojistník či pojištěný si musí uvědomit, že v takovém případě bude pojišťovna vycházet nikoli ze skutečné hodnoty daných věcí, ale z částky ujednané ve smlouvě. Pojistné plnění se navíc sníží tolikrát, kolikrát byla uměle snížena hodnota předmětu pojištění.

Představte si, že hodnota vaší nemovitostí odpovídá 4 milionům korun. Pojištěná je ovšem pouze na 1 milion korun. Při pojistné události bude pojištěný objekt kompletně zničen (nastane totální škoda) a vy očekáváte zmíněný 1 milion korun. Jelikož však byla nemovitost podpojištěna o 75 procent, stejným poměrem se krátí i pojistné plnění a vy tak obdržíte pouhopouhých 250 tisíc korun.