Pojištění pracovní neschopnosti dává prostor soustředit se na uzdravení.

28.03.2022

Vážná nemoc nebo úraz nás můžou na dlouhou dobu odříznout od práce, a tedy od peněz. K tomu, aby se člověk místo starostí s penězi mohl soustředit na léčbu a rekonvalescenci, je tu pojištění pracovní neschopnosti.

Pojištění pracovní neschopnosti považuji spolu s invaliditou a závažnými onemocněními v rámci životní pojistky za to nejdůležitější. Z praxe jsem byl už několikrát svědkem situací, kdy by se bez něj klient ocitl ve fatální situaci. Pojištění pracovní neschopnosti doporučuji všem svým klientům, i těm, kteří si tvoří krátkodobé rezervy. V případě nemoci či úrazu, který nám znemožní pracovat, je škoda na úspory sahat a při delší pracovní neschopnosti se krátkodobé rezervy snadno vyčerpají.

Pojištění pracovní neschopnosti se vyplácí v podobě denních dávek a má pokrýt pokles příjmů. Nastavuje se tak, aby nemocenská dávka od státu (u zaměstnanců a OSVČ, které si platí nemocenské pojištění) společně s pojistnou částkou pokryla víceméně běžný příjem. Podle výše finančních rezerv je možné volit karenční dobu vztahující se na toto pojištění. Což je období, které musí pracovní neschopnost přesáhnout, aby byla denní dávka pojištěnci vyplácena. Pokud mám finanční rezervu na měsíc, je pro mě dostačující pojištění pracovní neschopnosti s karenční dobou 28 dnů. Pokud mám rezervu i na půl roku, můžu si zvolit pojištění s karenční dobou delší, třeba 90 dnů a díky tomu mít pojištění levnější.

V pojištění pracovní neschopnosti jsou mezi pojišťovnami značné rozdíly. Časté je omezení plnění při bolestech zad, rizikovém těhotenství, nebo pokud je příčinou pracovní neschopnosti duševní onemocnění. Některé pojišťovny nehradí za dobu pobytu v lázních a léčebných zařízeních. Další nevýhodou některých produktů je podmínka včasného hlášení pojistné události. Pokud nahlásím škodní událost pozdě, nemusím dostat pojistné plnění vůbec nebo ho pojišťovna může krátit. Doporučuji si všechny zmíněné podmínky důkladně ověřit, existují produkty, které tyto nevýhody nemají.