Pojištění více osob v jedné pojistné smlouvě má své výhody i nevýhody.

21.10.2019

Pojišťovny svým klientům nabízejí pojistné smlouvy pro celou rodinu. Přesvědčují je slevami na pojištění. To klienty motivuje. Obecně to špatně není, ale takto nastavené smlouvy často skrývají mnoho rizik i nevýhod.

Vyplatí se pojištění více osob v jedné smlouvě? Například kvůli nižším nákladům na poplatcích za jednu smlouvu než třeba pět pojistných smluv?

"Osobně doporučuji: co smlouva, to jeden pojištěný, pokud to ale nemá vliv na cenu. V dnešní době mi také argument jedné společné platby přijde jako překonaný, protože nastavit trvalý příkaz je otázkou pár vteřin," říká Martin Švec z pojišťovny Simplea.

Podle něj dost záleží na konkrétní situaci, ale obecně je asi lepší, aby měl každý svoji individuální smlouvu. Nevýhody špatně uzavřených společných smluv ve většině případů převyšují jejich pozitiva.

Výhody jedné smlouvy

Pojišťovny nabízejí slevy za určitou výši pojistného. Například, když smlouva stojí ročně více než 12 000 korun, pojištěný dostane slevu 10 % z ceny rizik. Pokud stojí více než 18 000 korun, dostane slevu již 20 %. V praxi to znamená, že je-li v jedné smlouvě pojištěno více lidí, snadněji dosáhnou na slevy. Některé pojišťovny nabízí i speciální balíčky přímo pro více osob. Tyto balíčky pro více pojištěných vycházejí cenově levněji, než když každý pojištěný uzavře samostatnou smlouvu.

Balíčky většinou bývají cíleny na konkrétní vybraná rizika. Pokud má domácnost hypotéku ve výši dvou milionů korun a chce i z tohoto důvodu pojistnou smlouvu, která kryje riziko smrti nebo invalidity jednoho z manželů, může si sjednat balíček, který zafunguje, pokud jeden z nich zemře, nebo se stane invalidním.

Hlavní výhoda takzvaných kolektivních smluv ať už v balíčku, nebo ne, spočívá u některých pojišťoven v nižších nákladech. Každá pojistka totiž s sebou nese určité průběžné náklady a poplatky, a to v rozmezí přibližně 30 Kč až 100 Kč měsíčně. Pokud tedy domácnost uzavře jednu smlouvu pro více osob, ušetří. U pětileté smlouvy úspora může být i šest tisíc korun na jednoho. Přitom platí - čím větší rodina, tím větší úspora. Má to však i své háčky.

Nevýhody jedné smlouvy

Problém u jedné smlouvy pro více osob může nastat už při sjednávání pojistky. Stačí, když jeden z pojištěných uvedených ve smlouvě má komplikovanější zdravotní problémy. Zkoumání jeho zdravotního stavu může prodloužit akceptaci celé pojistky a pojišťovna případně může i smlouvu odmítnout uzavřít. Anebo jiný příklad. Jedno speciální, třeba i drobné pojištěné riziko zvolené ve smlouvě kvůli jednomu člověku, zdraží pojištění všem ostatním.

"Což o to, jedno speciální pojištěné riziko by smlouvu zdražilo i u individuální smlouvy. Stává se ale, že lidé ve snaze snížit cenu pojistky o něco sníží pojistné částky u životně důležitých rizik jako je smrt, invalidita, dlouhodobá pracovní neschopnost a podobně. Sice ušetří, ale mají pak pojištění, které jim nemusí v případě potřeby pomoci," vysvětluje Martin Švec.

Jako příklad uvádí denní odškodné po úrazu či u závažného onemocnění pro živitele rodiny. Toto pojištění patří mezi drahá rizika a bývá tím, kvůli kterému lidé v praxi často sníží pojistné částky u životně důležitých rizik.

Bez daňových úlev

Další nevýhodou u jedné společné smlouvy je nemožnost využití daňových úlev pro všechny účastníky smlouvy. "Jestliže například manželka bude pojistník a její manžel bude ve smlouvě další pojištěný, znamená to, že si manžel nemůže uplatnit daňové odpočty běžné u životního pojištění. Stejně tak mu na smlouvu už nebude moci přispívat zaměstnavatel.

Podle něj platí, že pokud lidé chtějí maximalizovat efekt daňových úlev u životního pojištění, je lepší, aby měl každý svoji smlouvu. U samostatných smluv u životního pojištění si fyzická osoba může snížit základ daně až o 24 000 Kč za rok, kdy daňová úspora může být až 3 600 Kč za rok. A dále může přispívat i zaměstnavatel, až 50 000 Kč za rok.

Při rozvodu a bez pojistné ochrany

V případě jedné pojistné smlouvy praxe ukazuje i na další komplikace a nevýhody. Může totiž dojít k situaci, kdy je třeba smlouvu vypovědět, což je běžné zejména při rozvodu. Manželé v rozvodovém řízení bývají mnohdy zaskočení tím, že pojistnou smlouvu nelze ve všech případech rozdělit, aniž by ji museli vypovědět a znovu se pojistit. Což už samo o sobě nese finanční ztráty, respektive nutnost znovu uhradit vstupní poplatky do pojištění. Přitom stále platí, že s přibývajícím věkem cena nově uzavřené pojistky roste.

Jako další poměrně velký problém u společné smlouvy se ukazuje, že o smlouvě rozhoduje výhradně pojistník. Ostatní pojištění nemají takové možnosti se smlouvou nakládat. Pojistník je ten, kdo smlouvu sjednává a nese odpovědnost za platbu pojistného. A pojistník také smlouvu případně vypovídá.

Pokud se například po rozvodu pojistník, třeba manžel, rozhodne smlouvu vypovědět, a na smlouvě je kromě něho pojištěná ještě manželka jako další pojištěný, manželka může najednou zůstat docela bez pojistky, aniž by o tom věděla.

Anebo jiný příklad: Manžel si společně s manželkou sjedná pojištění v roce 2019, kdy je zcela zdráv, ale už v roce 2025 se rozvede a smlouvu vypoví. Mezi tím mu ale lékaři (třeba v roce 2023) diagnostikují silnou cukrovku, takže v roce 2025 už bude mít značný problém životní pojištění vůbec uzavřít. A pokud ano, tak podstatně dráž než v roce 2019, kdy smlouvu zakládal.

Podobně to může dopadnout i při úmrtí pojistníka, protože v tu chvíli často dochází k zániku celé smlouvy. Pokud je tedy v jedné smlouvě pojištěna celá rodina, ostatní přijdou o pojistnou ochranu. Řešením této situace sice může být domluva s pojišťovnou o tom, že bude akceptovat druhého pojištěného jako pojistníka, ale ani to nemusí jít vždy.

Jak správně uzavřít pojistnou smlouvu

Praxe ukazuje, že problém společných smluv často spočívá v jejich velice špatném nastavení. To znamená, že vážná rizika jsou kryta nízkými pojistnými částkami nebo vůbec. Kdo se rozhodne pro pojištění více osob v jedné pojistné smlouvě, měl by proto vždy postupovat stejně, jako u správně uzavřené samostatné smlouvy. To znamená, že by měl mít správně nastavena rizika i dostatečně vysoká pojistná plnění.

Zjednodušeně řečeno, pokud domácnost potřebuje v případě úmrtí manžela krýt pojistkou například 2 500 000 Kč a při úmrtí manželky například 2 000 000 Kč, pak je jedno jestli má dvě smlouvy, nebo jednu. Klíčové je mít u obou variant nastaveny správná rizika s odpovídajícími pojistnými částkami.