Při silniční kontrole v Polsku zůstaňte sedět a nechte ruce na volantu.

07.10.2020

7. listopadu loňského roku vstoupila v Polské republice v účinnost novelizace předpisů týkajících se pravidel provozu na pozemních komunikacích. Nová legislativa zpřísňuje pravidla provozu a zvyšuje kompetence policistů během průběžných kontrol řidičů. 

Policisté jsou oprávněni zadržet řidiče a provést kontrolu prakticky kdekoliv, a to i na místě, kde je zákaz zastavení a stání, samozřejmě pod podmínkou neohrožení silničního provozu. Kontrola tedy bude možná například i na chodnících nebo na autobusových zastávkách. Příslušník policie nemá povinnost se před provedením dechové zkoušky legitimovat.
Policista je oprávněn uložit pokutu ve výši 500 polských zlotých, což je v přepočtu přibližně 3.000 českých korun, za neuposlechnutí příkazu během prováděné kontroly nebo za ztěžování kontroly například porušením příkazu setrvání rukou na volantu nebo nehybného setrvání na místě řidiče a neopouštění vozidla. V soudním řízení je možné za tento přečin uložit trest ve formě pokuty ve výši 3.000 polských zlotých (18.000 českých korun).
Policisté budou nově kontrolovat stav počítadla ujeté vzdálenosti vozidla, o kterém provedou záznam do centrálního systému evidence vozidel. To se týká rovněž vozidel převážených na tažném zařízení. V případě pochybností má policie oprávnění vydat příkaz k podrobení vozidla detailní technické kontrole. Kontrolu tachometru je oprávněn provést příslušník policie, inspektor inspektorátu silničního provozu, příslušník vojenského četnictva, pohraniční stráže a daňového úřadu.
Inspektoři životního prostředí budou v případě jakýchkoliv pochybností oprávněni odstranit zajišťovací plomby na převáženém nákladu a kontrolovat vozidla převážející odpad.