Při stěhování nezapomeňte na přepis energií.

31.05.2019

Při stěhování má člověk starostí nad hlavu. Ovšem jednou z velmi důležitých věcí, na které by rozhodně neměl zapomenout, je přepis elektřiny a plynu.

Odběr energií se vždy váže ke konkrétnímu odběrnému místu, elektroměr či plynoměr si totiž nemůžete odmontovat a vzít s sebou. Jakmile opustíte svůj starý byt či dům, měli byste především zařídit ukončení dodávek energií. Je to pochopitelně ve vašem zájmu, vyvarujete se tak překvapení v podobě vyúčtování za energii, kterou už spotřebovává nový nájemník nebo vlastník nemovitosti.

Pokud chcete u svého stávajícího dodavatele zůstat i ve svém novém bydlišti, stačí s ním podpsat novou smlouvu. V případě, že se stěhujete do novostavby nebo zařizujete přepis energií při změně vlastníka, například v rámci dědictví, odhláška rovněž není potřeba. Je třeba se jenom k odběru elektřiny či plynu přihlásit.

Samoodečet se vyplatí

V případě, že nový odběratel bude chtít pokračovat se stávajícím dodavatelem, nedílnou součástí přepisu energií by tak mělo být provedení samoodečtu, které dá oběma stranám (původnímu a novému odběrateli) jasnou a férovou odpověď na to, kolik by měl za dosud odebranou energii zaplatit původní odběratel, a odkdy jde již spotřeba na vrub novému.

Nejjednodušší je v tomto případě, když si obě strany podepíšou předávací protokol, kde si vzájemně odsouhlasí stavy na měřidlech. "Aby zákazníci neopomněli uvést žádný důležitý údaj, mohou si stáhnout připravený formulář předávacího protokolu přímo z webových stránek. Mimo jiné v něm uvádí i novou doručovací adresu pro zaslání konečného vyúčtování," doporučil Robert Šíma z Bohemia Energy.

Konkrétní způsob přepisu i seznam potřebných dokumentů se u jednotlivých dodavatelů může lišit, je proto vhodné se předem informovat. I tak ale počítejte s tím, že budete muset kromě dokumentů souvisejících se změnou odběratele nejspíše předložit i doklad o vlastnictví nebo vztahu k odběrnému místu. To doložíte kupní nebo nájemní smlouvou doplněnou výpisem z katastru nemovitostí. V určitých případech bude odběratel požadovat i kopie úmrtního listu, doklad o dědictví apod.

Kdy zaslat dodavateli výpověď

Pokud nový odběratel nebude chtít odebírat energie od stávajícího dodavatele, je třeba poslat výpověď na ukončení odběrného místa. Záleží pak na konkrétním dodavateli, za jakých podmínek tuto výpověď bude respektovat.

Někteří dodavatelé svým zákazníkům sankce při ukončení smlouvy z důvodu stěhování neúčtují.