Pro jaké příležitosti se vyplatí sjednat pojištění psa a kočky?

07.06.2021

Zvířecí miláčci nám dělají většinou radost, může však nastat situace, kdy bude chlupáč potřebovat nákladnější ošetření u veterináře nebo poničí cizí majetek či způsobí újmu na zdraví. V takovém případě vám pomůže speciální pojištění pro psa či kočku.

Pojištění psů a koček má několik podob

Jednotlivé pojistky lze rozdělit do několika kategorií - pojištění pro náhlé onemocnění či úraz zvířete, cestovní pojištění psa nebo kočky a připojištění odpovědnosti za škody způsobené zvířetem.

Pojišťovny zpravidla požadují, aby bylo zvíře zdravé, bylo identifikovatelné prostřednictvím tetování nebo čipu a mělo absolvováno důležitá očkování. Můžete se setkat i s požadavkem na nahlédnutí do průkazu původu či vyplnění dotazníku a jeho potvrzení veterinářem. Kromě toho může pojišťovna odmítnout pojistit mláďata do půl roku věku, či naopak mazlíčky starší 8 let.

Pojištění veterinární péče

Pojištění se vztahuje na situace, kdy bude váš zvířecí kamarád potřebovat pomoc lékaře. Nutná veterinární léčba může být mnohdy velmi nákladná, komplexní pojistka kryje tyto služby:

  • ambulantní ošetření,
  • veterinární vyšetření,
  • chirurgické zákroky,
  • diagnostika, použitý veterinární materiál,
  • náhradní ubytování/péče pro zvíře,
  • rehabilitace,
  • předepsané léky (kromě doplňků a homeopatik).

Celkem běžně se v rámci pojištění pro zvířata setkáte se spoluúčastí ve výši 10-20 % či ve formě pevně stanovené částky, a to do asi 2 000 Kč. Pojištění zpravidla nekryje léčbu chronických onemocnění, vrozených vad, prevenci a kosmetické zákroky, řešení komplikací při březosti a porodu, nutnou dietní stravu, kastraci, odčervení a očkování. Pro výstavní zvířata či profesionální zvířecí závodníky je nutné sjednat připojištění aktivit.

Kolik stojí veterinární zákroky? Operace kolenního vazu u většího plemene psa vyjde i na 30 000 Kč, za léčbu močových kamenů pejska si veterinář účtuje více než 15 000 Kč, urologické potíže kočičky pak mohou majitele stát více než 10 000 Kč.

Lze se pojistit i proti úhynu zvířete, což je obdoba lidského životního pojištění. V takovém případě vám bude po smrti nebo nuceném utracení psa či kočky vyplacena sjednaná suma.

Cestovní pojištění pro psa nebo kočku

Při cestě na dovolenou byste měli cestovním pojištěním chránit nejen sebe, ale i zvířata, která s vámi vyrazí za hranice. V rámci lidského cestovního pojištění si můžete připojistit náklady na akutní veterinární péči či úhyn mazlíčka. Hodí se i připojištění odpovědnosti, které kryje případné škody způsobené psem či kočkou.

S sebou byste měli vzít kromě pojistné smlouvy i doklad o platném očkování proti vzteklině a cestovní pas pro psa nebo kočku - vystaví jej veterinář a zaplatíte za něj asi 500 Kč. Zvíře musí být tetované nebo čipované. Tyto povinnosti platí pro země EU, jiné státy mohou vyžadovat i další povinná očkování a potvrzení. Při cestách do třetích zemí se může objevit požadavek na osvědčení o zdravotním stavu zvířete před cestou, vystavuje jej veterinář.

Připojištění odpovědnosti za škody způsobené zvířetem

Mazlíčci mohou způsobit celou řadu nepříjemných situací - pokousaný soused, útěk a způsobení dopravní nehody, poničení majetku třetí osoby (třeba rozkousané boty návštěvy, zadávené slepice u souseda) apod. Pojistka zahrnuje újmu na zdraví, financích i majetku třetích osob. Připojištění však nekryje škody, které mazlíček způsobí osobám žijícím s majitelem zvířete ve společné domácnosti či členu rodiny.

Pojištění pro hospodářská zvířata a koně

Kromě pojištění psa či kočičky si můžete sjednat pojištění i pro hospodářská zvířata a koně. Pojištění pak zahrnuje zejména veterinární výlohy při infekční nákaze, uhynutí, utracení, krádež zvířete a živelní události.