Proč investovat do akcií světových gigantů?

03.02.2021

Silné globální značky jsou oblíbenou oblastí pro investice, protože nabízejí nadprůměrný výnosový potenciál při riziku srovnatelném s klíčovými akciovými indexy. Společnosti vlastnící silné globální značky totiž těží z rostoucího bohatství domácností, které značnou část příjmů utrácejí za spotřební zboží a služby. Pro jednotlivce ale bývá složité sestavit a udržovat silné a diverzifikované portfolio. Řešením je Generali Fond globálních značek.

Generali Fond globálních značek investuje do portfolia akcií firem, které podle každoroční expertní analýzy společností Interbrand a Brandz vlastní nejhodnotnější globální značky. Fond je vhodný pro drobné i větší investory, kteří chtějí své peníze uložit na 8 a více let a očekávají vyšší míru zhodnocení. Od založení v roce 2001 má fond kumulativní výkonnost přes sto procent, za posledních 5 let pak přes 8,5 % ročně.

Proč důvěřovat velkým značkám?

Generali Fond globálních značek investuje především do nejhodnotnějších společností, pod které spadají nejvýznamnější světové značky. Přes 70 % aktiv fondu představují investice do společností s tržní kapitalizací přes 50 miliard dolarů. Z 90 akcií v portfoliu má v v tuto chvíli největší zastoupení jihokorejská technologická společnost Samsung s 1,66 %, na druhém místě je s 1,65 % západoevropská firma Kering vlastnící luxusní značky z oblasti kosmetiky, šperků a oděvních doplňků.

"Lidé chtějí vědět, co kupují. Jsou proto ochotní dát za zboží světové značky více peněz než za zboží od méně známého výrobce. A Generali Fond globálních značek právě z tohoto trendu těží. Vedle toho je prokázáno, že spotřebitelé zachovávají věrnost obchodním značkám, jejichž hodnota proto roste. Z toho těží i firmy, kterým tyto značky patří. Jinak řečeno, protože velkým značkám důvěřují spotřebitelé, mohou jim důvěřovat také investoři,"" vysvětluje Daniel Kukačka, portfoliomanažer Generali Fondu globálních značek.

Investice do růstu bohatství domácností

Bohatství a příjmy domácností celosvětově rostou. Roste i tendence ke konzumnímu způsobu života, podporovanému nízkými úrokovými sazbami úvěrů a reklamou, kterou využívají zejména globální značky. Ty jsou oblíbené i díky kvalitě produktů a potřebě prestiže. Ceny značkových produktů bývají většinou vyšší, a firmy tak dosahují nadprůměrných marží. Silné firmy si navíc dokážou zajistit levnější úvěry, výhodnější dodavatelsko-odběratelské vztahy a mnohdy také využívají daňových rájů ke snížení daní. Mají tedy předpoklady k vyšší ziskovosti. Zároveň tyto silné a velké globální společnosti snadněji překonávají období ekonomického poklesu, mnohdy je dokonce využijí k posílení své tržní pozice.

Akcie firem, kterým patří největší globální značky, tak v průměru rostou více než zbytek trhu. K růstu cen jejich akcií navíc přispívá ještě další faktor - velké firmy často své silné cash flow využívají ke zpětným odkupům vlastních akcií, čímž podporují jejich ceny.

"Samotná hodnota společností, do kterých Generali Fond globálních značek investuje, roste spolu s rostoucím bohatstvím domácností. V České republice se spotřeba domácností podílí na HDP zhruba z 50 %, v USA je to dokonce bezmála 70 %. A protože velká část těchto peněz je vynakládána na spotřební zboží nebo služby, vydělávají na tom právě nadnárodní společnosti s proslulými značkami, které tyto služby a produkty nabízejí," poznamenává Kukačka.

I v důsledku vysokého podílu spotřeby amerických domácností na HDP představují aktiva společností se sídlem v USA aktuálně okolo 50 % hodnoty portfolia fondu. Ze sektorového hlediska převažují v portfoliu spotřební zboží, průmysl a technologie, a to včetně významného zastoupení internetových on-line služeb (například Amazon, PayPal, Uber či Facebook).

Investice ve fondu je snadnější a výhodnější

Takzvané blue chips, ke kterým patří velké značky jako Amazon či Samsung, se těší velké přízni investorů dlouhodobě. Zejména pro drobné investory je ovšem obtížné vybrat si správně konkrétní firmu, do které vloží uspořené peníze.

"Poskládat investiční portfolio správně je pro jednotlivce těžké. Přidanou hodnotou fondu je to, že se postará o výběr vhodných investičních příležitostí a dostatečnou diverzifikaci portfolia, která investorům zajistí větší stabilitu výnosů. Pro konstrukci portfolia používáme zejména fundamentální analýzu jednotlivých firem, v rámci každého sektoru srovnáváme společnosti mezi sebou a současně zohledňujeme makroekonomické a tržní vlivy," říká Kukačka.

Jednotlivé akcie do portfolia Generali Fondu globálních značek vybírá tým odborníků na základě důkladné finanční analýzy v kombinaci přístupů bottom-up a top-down. Bottom-up přístup spočívá v analýze a predikci účetních dat (zejména ziskovosti) jednotlivých firem a jejich porovnávání mezi sebou v rámci sektoru. Top-down přístup slouží k optimálnímu nastavení sektorového a regionálního složení portfolia. Využívá analýzy a predikce makroekonomického vývoje států a regionů, politiky centrálních bank a geopolitických vztahů.

"Průběžná optimalizace akciového portfolia je komplexní a složitý proces. Pro jednotlivce je obtížné a časově náročné pružně reagovat na tržní vlivy a přizpůsobovat investiční taktiku novým trendům. Generali Fond globálních značek nabízí aktivní správu portfolia, takže se investoři nemusejí o nic starat. Přitom ale ví, že jsou jejich peníze v dobrých rukou," uzavírá Daniel Kukačka.