Proč je důležité začít spořit na stáří co nejdříve?

23.11.2022

V České republice je nastaven průběžný penzijní systém. Bohužel je nastaven tak, že míří ke kolapsu. Přibývá totiž penzistů a ubývá mladých, tedy těch, kteří jim penze platí. Nějakou penzi lidé budou i tak vždy dostávat, ta ale bude stačit nejspíš jen na základní životní potřeby - jídlo, ubytování, zdravotní péči. Kdo bude chtít ve stáří víc, bude se muset o sebe postarat sám. Proto je nutné začít spořit na penzi co nejdříve. I kdyby to měla být malá částka.

Kolik peněz na penzi budete potřebovat?

Kolik peněz je nezbytné naspořit na penzi, závisí především na vašem očekávaném způsobu života v důchodu. Pokud chcete strávit stáří v malém vesnickém domku a pěstovat si většinu potravin na přilehlé zahrádce, chovat slepice a králíky, bude vaše finanční potřeba o poznání nižší, než pokud si představujete stáří, během něhož budete cestovat v 1. třídě a spát v pětihvězdičkových hotelech.

V obou případech ale platí jednoduchá rovnice: Na každých 5 tisíc korun měsíčních výdajů po dobu 20 let budete potřebovat naspořit jeden milion korun. Navíc je potřeba počítat s inflací.

Jeden milion korun při očekávané rozumné výši inflace kolem 3 % ročně bude mít za 40 let přibližně třetinovou hodnotu.

Jak tedy určit částku, kterou potřebujete na penzi naspořit? V prvé řadě si spočítejte, kolik peněz by vás stál vytoužený životní styl v penzi v dnešní době. Za každých 5 tisíc korun měsíčně nad očekávanou státní penzi budete potřebovat naspořit 1 milion korun - v dnešních cenách. Potřebnou částku následně vynásobte třemi, pokud vám do penze chybí více než 20 let.

Kdy začít spořit na penzi?

Ideální doba zahájení spoření na penzi je s nástupem do produktivního života, tedy hned po škole s nástupem do prvního zaměstnání. Výdaje studentů jsou poměrně omezené a limitované především nízkými příjmy, které sestávají zpravidla z příspěvku od rodičů a přivýdělku na příležitostných brigádách. Po nástupu do prvního zaměstnání příjmy znatelně vzrostou. Výdaje je budou postupně dohánět, ale v tom je právě ten klíč. Postupně.

Pokud využijete zvýšení příjmů především k vytváření rezerv, stane se spoření součástí vašich běžných výdajů. Navíc je to nejméně bolestné. Vaše životní náklady zatím nevzrostly k úrovni vašich příjmů, a tudíž lze spořit i bez omezení životní úrovně, na kterou jste si zvykli.

Lidé, kteří spoření na penzi odkládají "na lepší časy", jej pak často odkládají celý život a v důchodu končí bez vlastních úspor.

Jak spořit na penzi?

V první řadě je nezbytné spořit začít. I třeba s menší než potřebnou částkou. Důvodem jsou především výnosy z výnosů. Jejich efekt lze pozorovat např. při spoření milionu korun v průběhu 10 let, 20 let, 30 let a 40 let. Při 10letém spoření je třeba odkládat měsíčně řádově 6000 korun, při 20letém řádově 2200 korun, při 30letém 1000 korun a při 40letém jen 500 korun.

Při dlouhém investičním horizontu je vhodné navíc přijmout investiční riziko. Nebát se případných poklesů na trzích. K těm bude docházet, nedá se jim vyhnout ani jim předejít. Zejména v době poklesů trhu je dobré mít vedle sebe zkušeného finančního poradce, který vás povede. Důležité je nepanikařit a zachovat si chladnou hlavu, držet se svého investičního plánu. A finanční poradce vám v tom bude pevnou oporou.

Při dlouhodobé investici lze propadů na trhu naopak využít k doinvestování, které zvýší celkový výnos. V historii se zatím vždy trhy vrátily zpět a akcie dosahovaly nejvyšších výnosů z běžně dostupných investičních aktiv. Prodělali především ti, kteří měli příliš krátkodobý investiční horizont, a ti, kteří z jakéhokoli důvodu museli prodávat ve špatnou dobu.

Zajištění životních rizik, ať již dostatečnými finančními rezervami, nebo vhodným pojištěním, je proto nezbytné i s ohledem na dosažení dostatečných úspor na stáří. Pravděpodobnost, že se dožijeme stáří, je poměrně vysoká. Dosahuje řádově 84 % u mužů a 90 % u žen.

Využití dynamických investic je nezbytné i s ohledem na dosažení cíle. Peněz není nikdy dostatek. A cílů, kterých chce rodina dosáhnout, je zpravidla hodně. Pro spoření na penzi je samozřejmě možné využít i konzervativní přístup na dlouhou dobu. Ale kdo na to má? Při 40leté investici je potřeba na každý milion korun spořit měsíčně necelých 300 Kč při dynamické investici s očekávaným výnosem 8 % ročně nebo téměř 1400 Kč při konzervativní investici s výnosem 2 % ročně.

Samozřejmě je zde i otázka inflace, která sníží za 40 let hodnotu peněz přibližně na třetinu. Jinými slovy, pokud potřebujete naspořit v současných cenách 1 milion korun, ve skutečnosti potřebujete naspořit miliony tři.

Budete-li chtít pobírat ke státnímu důchodu rentu ve výši 10 tisíc korun v současných cenách, budete muset naspořit 2 miliony korun - opět v dnešních cenách. To znamená ale naspořit celkově nějakých 6 milionů korun. Na to vám stačí při dynamické investici na 40 let pouhých 1800 korun, ale při konzervativní je potřeba ukládat téměř 8400 korun měsíčně.

Abyste si vybrali dynamické investice, které naplní váš investiční cíl, je vhodné investiční plán konzultovat s finančním poradcem, který má přehled o situaci na trhu i nabídce vhodných produktů.