Proč se lidé bojí jednorázových investic?

01.12.2021

Mnoho lidí se bojí investovat větší sumu peněz jednorázově, protože se obává špatného načasování, které přinese ztrátu namísto zisku. Jednorázová investice se ve většině případů vyplatí, pokud se investor nenechá vyplašit prvním výkyvem.

Představte si, že jste právě prodali svou firmu a inkasovali značnou sumu peněz. Jste už dávno dospělým a zároveň vyspělým člověkem, proto o investici přemýšlíte a máte jasný cíl: udržet kupní sílu svého právě nabytého finančního majetku. Chcete držet krok s inflací, která aktuálně dosahuje téměř tří procent a podobný vývoj očekáváte i v budoucnu. Netušíte sice, jak se průměrná míra inflace na delším horizontu vyvine, ovšem tři procenta ročně vám přijdou jako velice dobrý odhad.

Po týdnu úvah ovšem svůj cíl změníte. Chcete dosáhnout nadinflačního výnosu. Jste přesvědčeni o tom, že váš majetek musí v průběhu času růst, a to nejen v nominálním (bez zohlednění inflace), ale také v reálném vyjádření.

Máte peníze, máte definovaný cíl, ale máte rovněž strach. Obáváte se, že investujete zrovna před výrazným tržním poklesem. Všichni ještě máme v živé paměti velkou recesi, která zachvátila svět před 10 lety. Tehdy klesly světové akcie v průměru o 40 procent. Během jediného roku. A přestože víte, že takto velké poklesy jsou velice vzácné, nemůžete si pomoct.

Potom vás napadne jednoduché řešení - uděláte z jednorázové investice pravidelnou. Díky tomu snížíte riziko špatného načasování na minimum. Sláva. Teď už se jen rozhodnout, po jakou dobu budete měsíční investici do vámi zvolených investičních nástrojů posílat. Rok, dva roky, či pět?

Ne tak rychle

Možná jste si všimli, že lidský mozek je stroj na rychlé závěry. Například jako v tomto případě: Pravidelná investice je všelék, dokáže eliminovat riziko špatného načasování.

Ne vždy je ale rychlý úsudek správný. Pokud se totiž na celou problematiku podíváte z hlediska statistiky, dostanete poněkud odlišný obrázek.

Podívejme se na závěry studie Vanguard z roku 2012, která porovnala výkonnost jednorázové a pravidelné investice typického vyváženého portfolia (60 procent akcií, 40 procent dluhopisů) v dlouhém horizontu let 1926 až 2011, a to v desetiletých obdobích. Pravidelnou investici přitom brala jako investici po dobu 12 měsíců.


"Jednorázovky" vyšly lépe

Autoři studie dospěli k závěru, že ve zhruba 66 procentech desetiletých období bylo lepší investovat jednorázově než pravidelně. Jinými slovy, ve dvou třetinách desetiletek přinesla jednorázová investice vyšší výnos než investice pravidelná.

Tento závěr není nijak překvapivý. Akciový trh má dlouhodobý rostoucí trend, pomineme-li Japonsko, které je specifickým případem. Akcie tedy častěji rostou, než klesají. Statistický pohled tak mluví jednoznačně ve prospěch jednorázové investice. Za povšimnutí stojí i fakt, že značný dopad má délka pravidelné investice. Studie uvádí, že delší pravidelná investice, konkrétně po dobu 36 měsíců, byla oproti jednorázové investici méně výkonná v celých 90 procentech případů.

Zmatkování investicím neprospívá

Jednorázová investice oproti pravidelné tedy ve většině případů vede k vyššímu dosaženému výnosu. Historicky však nastalo také několik období, kdy se pravidelná investice skutečně vyplatila. Stačí se vrátit do roku 2008. Pokud jste jednorázově investovali pár měsíců před krachem investiční banky Lehman Brothers, zaznamenali jste brzy obrovské ztráty. Byly to ztráty dočasné a trh se na jaře roku 2009 opět nadechl k výraznému růstu. Mnoho investorů však ztratilo nervy a z dočasné papírové ztráty udělalo ztrátu reálnou.

Každopádně lze říct, že pravidelná investice byla v roce 2008 mnohem lepší než investice jednorázová. Má to však jeden háček. Ve zmíněném krizovém roce jsem byl osobně svědkem toho, jak mnozí investoři své pravidelné investice pozastavili. Zrovna v době, kdy zažíval tento typ investice "zlaté časy", mnozí investoři toho nebyli schopní využít. Jejich zdůvodnění by se dalo vyjádřit asi takto: "Přece nebudu posílat peníze do černé díry, vždyť se celý finanční systém hroutí. Počkám, až se situace uklidní."

A právě tady je problém. Je velice těžké pokračovat v posílání pravidelné investice, když je svět kolem vás v plamenech. Když jsou média plná černých titulků a veškerou pozornost na sebe strhávají proroci totální zkázy. Za takové situace mnozí investoři v letech 2008 a 2009 čekali, až se bouře přežene. Bohužel v době, kdy se globální ekonomika skutečně stabilizovala, byly ceny akcií už dávno mnohem výše.

K čemu jsme dospěli?

Pravidelná investice není univerzálním receptem na úspěch. Investor díky pravidelné investici nikdy nezainvestuje celý svůj finanční majetek "na vrcholu". A tato "jistota" bývá ve většině případů zaplacena v podobě nižších dosažených výnosů. Pokud máte milion a máte strach ze špatného načasování, je však obecně lepší investici rozložit v kratším čase než v delším.

Zopakujme si závěry ze studie Vanguard. Zatímco pravidelná investice po dobu 12 měsíců byla oproti jednorázové horší v 66 procentech desetiletých období, pravidelná investice po dobu 36 měsíců byla podvýkonná hned v 90 procentech období.

Východisko i pro konzervativce

Pokud tedy máte jednorázovou částku, investujte ji raději jednorázově. Pokud se bojíte špatného načasování, můžete zvolit opatrnější (defenzivní) přístup.

V praxi to znamená, že jste se například po konzultaci s investičním poradcem rozhodli, že dlouhodobě chcete držet portfolio tvořené ze 60 procent akciemi a 40 procent dluhopisy. Vzhledem k tomu, že máte obavu ze špatného načasování své investice, investujete okamžitě do akcií například jen 40 procent svého portfolia. Zbývajících 20 procent buď dočasně přidáte do dluhopisové složky portfolia, nebo je budete držet na bankovním účtu a budete je mít připravené k doinvestování do akciových fondů, kdykoliv se na trhu objeví zajímavé příležitosti, které přinášejí pokles hodnoty akcií.

Možná jste teď trochu naštvaní a říkáte si, že článek nenabízí jasnou odpověď. Jenže lidé jsou zkrátka různí - vždy budou existovat investoři preferující pravidelnou investici. Pro ně je mnohem důležitější riziko špatného načasování než riziko dosažení nižšího výnosu. Univerzální řešení pro všechny neexistuje. Pokud však ponecháme emoce a rozdílný charakter investorů stranou, faktem zůstává, že ve většině případů jednorázová investice tu pravidelnou z hlediska dosaženého výnosu válcuje.