Rozlišujte pojištění domácnosti a nemovitosti. Vyplatí se to.

04.05.2020

Pojištění nemovitosti je v České republice běžný standard. Důvodem je i to, že mnoho z nich je koupeno na hypotéku, kde je to podmínkou. Podle odborníků ovšem platí, že kdo chce komplexní ochranu nemovitosti, měl by přidat i pojištění domácnosti. Proč?

Například proto, že případy vytopených domácností loni stouply podle statistik pojišťoven o bezmála jedenáct procent. Prasklé hadičky a únik vody způsobují domácnostem milionové škody.

Ceny pojistného u pojištění domácnosti se liší podle hodnoty majetku. V běžných případech se většinou pohybují v řádu stokorun ročně. Například pojištění bytu o rozloze 70 metrů čtverečních ve 3. patře bytového domu na sídlišti okresního města vyjde při maximální pojistné částce ve výši sto tisíc korun na cca 560 korun. Za předpokladu, že jde o domácnost s běžným vybavením. I přesto odborníci tvrdí, že pojistná částka je i v tomto případě nízká.

Pojišťovny nabízejí pojištění domácnosti v několika variantách, přičemž ta základní kryje škody způsobené živelnou pohromou (vichřicí, deštěm, krupobitím, bouřkou, výbuchem) nebo pádem letadla či jeho části. Mnoho pojišťoven má v základním balíčku i pojištění škod způsobených následkem poškozeného vodovodního zařízení nebo elektrorozvodů.

Na přání klienta se dá základní varianta rozšířit o možnost připojištění proti krádeži vloupáním, odcizení a vandalismu, povodním a záplavám, zkratu či přepětí elektrického proudu.

Podle ní přitom platí, že čím více rizik pojištění pokrývá, tím je dražší. A běžné je i to, že u jednotlivých pojistných událostí mají pojišťovny stanoveny různé limity třeba spolu s výší povinné spoluúčasti.

Co pojišťovny nejčastěji plní?

"Mezi nejčastější pojistné události v domácnosti patří vodovodní škody a škody způsobené požárem," říká mluvčí Česká asociace pojišťoven (ČAP) Veronika Exnerová.

Tvrdí, že meziročně nejvíce stouply výše škod z vodovodních událostí: "Průměrná výše jedné pojistné události vzniklé vodovodní škodou podle údajů naší asociace dosahuje 25 527 korun. To je meziroční nárůst o bezmála jedenáct procent. Škody jsou zaviněny například prasklou hadičkou u přívodu k umyvadlu, u splachování toalety. Často jsou spojené nejenom s poškozením vlastního bytu, jeho zařízení, ale i s vytopením sousedů."

Odpovídá i na častou kritiku na adresu pojišťoven za to, že při pojistné události neplní adekvátně reálným škodám. Příčinou je podle ní takzvané podpojištění. A majetek je podpojištěný vždy, když je pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě nižší než skutečná hodnota pojištěného majetku.

Pokud tak dojde za stavu podpojištění ke škodné události a klient očekává od pojišťovny úhradu vzniklé škody, bude zklamán, protože pojistné plnění je vypočítáno z pojistné částky, která je uvedena ve smlouvě a maximálně do její výše.

Podle Občanského zákoníku je pojistitel v takovém případě navíc i oprávněn snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku.

Kolik stojí pojištění domácnosti?

Výše pojistného, které lze platit měsíčně nebo ročně, vychází hlavně z výše pojistného plnění a spoluúčasti. Každý pojištěnec si tedy musí sám předem rozmyslet a spočítat, jakou odhadní cenu vybavení jeho domácnost má.

"Nesmí zapomenout započítat ani součásti bytu nebo domu, jako je například kuchyňská linka a tak podobně. Terčem vloupání bývají nejčastěji elektronika, šperky a u chalup pak zahradní technika nebo kola a lyže," říká Dana Míchalová.

Pro pojišťovnu je pro stanovení pojistného důležitá i míra zabezpečení vstupu do nemovitosti nebo její přilehlé budovy, ale třeba i lokalita - povodňová oblast, odlehlé místo, region s vysokou kriminalitou.

S vyšší pojistnou částku musí počítat lidé, kteří ve své domácnosti mají cennější artefakty, jako jsou třeba umělecká díla nebo i nákladná elektronika, například domácí nahrávací studio.

Zapamatujte si:

  • Pojištění nemovitostikryje škody na nemovitosti jako celku. Jako jsou dveře, okna, stropy, podlahy, stěny, objekty na pozemku domu (garáž, bazén, plot a podobně).
  • Pojištění domácnostikryje věcné škody z odcizení a poškození věcí, které jsou součástí domácnosti a jsou ve vlastnictví obyvatel domácnosti nebo majitele.
  • V případě krádeží/vloupání je důležitá úroveň zajištění a ochranných prvků, která je stanovena konkrétně v pojistných podmínkách.