Smrtí hypotéka nekončí, je nutné pokračovat ve splácení.

17.02.2023

Zdědit nemovitost je pěkné, spolu s ní ale můžete zdědit i dluhy. Pokud je nemovitost zatížená hypotékou, může Vám vzniknout problém, jelikož úvěr smrtí nezanikne. Je třeba pokračovat v jeho splácení, jinak se dluh bude ještě dále navyšovat o sankční úroky.

Ohroženi jsou spoludlužníci

Pokud je ve smlouvě uvedeno více dlužníků, po smrti jednoho přechází povinnost splácet úvěr na dalšího z nich. Jelikož manželé jsou v úvěrové smlouvě uvedeni vždy jako spoludlužníci, je třeba na riziko úmrtí myslet již při uzavírání smlouvy. Zbylý dlužník musí pokračovat ve splácení úvěru okamžitě, bez ohledu na probíhající dědické řízení, jinak mu bude banka účtovat sankční úroky.

Je-li ve smlouvě uveden jako spoludlužník někdo, kdo pomohl hlavnímu dlužníkovi získat úvěr tím, že mu svými příjmy zvýšil bonitu, zbude mu povinnost splácet dluh, a přitom nemusí zdědit vůbec žádný majetek. To je také třeba vzít v úvahu ještě předtím, než se někomu podepíšeme do úvěrové smlouvy v roli spoludlužníka. Nejsnadnějším řešením, jak chránit pozůstalého manžela a ostatní spoludlužníky, je sjednání životního pojištění, které kryje riziko smrti. Pokud dojde k úmrtí, pohledávku bance splatí pojišťovna a úvěr zanikne.

Pro dědice, kteří zdědí nemovitost, je velmi důležité, aby si co nejdříve ověřili, zda na ni není vázán hypoteční úvěr a zástavní právo. Spolu s nemovitostí by mohli získat i dluh, který se navíc bude při nesplácení neustále zvyšovat.

V nejhorším případě dědictví odmítněte

Především je důležité banku o úmrtí co nejdříve informovat, doložit jej úmrtním listem a domluvit se s ní na dalším postupu. Pokud úvěr nebude splacen z pojištění, je možné pokračovat v jeho splácení nebo jej jednorázově umořit. Nemá-li dědic nebo původní spoludlužník hypotéku z čeho splácet, může si k sobě přibrat dalšího dlužníka. Jinou možností je nemovitost prodat a úvěr splatit. Banky v takovém případě většinou vycházejí dědicům vstříc a neúčtují si sankční poplatky za předčasné splacení, jak je to jinak u hypotečních úvěrů běžné. Úmrtím dlužníka není dotčeno zástavní právo banky, takže pokud by k žádné dohodě s dědici nedošlo, může banka nemovitost sama prodat v nucené dražbě. Jednou z možností je dědictví zcela odmítnout, v takovém případě pak přebírá majetek i s dluhy stát.

Co s hypotékou po úmrtí dlužníka:

Pokud není úvěr splacen z pojištění, připadají v úvahu následující možnosti:
- nemovitost si ponechat a pokračovat ve splácení, lze přibrat dalšího spoludlužníka;
- nemovitost si ponechat a úvěr jednorázově splatit;
- nemovitost prodat a úvěr jednorázově splatit nebo dluh převést na nového majitele nemovitosti, který bude ve splácení pokračovat;
- pokud nedojde k dohodě, banka může realizovat své zástavní právo a nemovitost sama prodat;
- dědictví lze úplně odmítnout, majetek i s dluhy přebere stát.

Banky se zatím s případy úmrtí klientů splácejících hypotéku téměř nesetkávají, lze ale předpokládat, že jich bude postupně přibývat. Důvodem je rychle se zvyšující počet hypotečních úvěrů i možnost splácet je desítky let.

Z výše uvedeného vyplývá, že nejjednodušší je situace v případě, kdy měl dlužník sjednánu pojistku. Je však nutné mít správný typ pojištění.

Není pojištění jako pojištění

Většina hypotečních bank sjednání životního pojištění povinně nevyžaduje, a to ani pokud jde o samožadatele, který bude ve smlouvě jediným dlužníkem. Neplatí to ale vždy, každá banka na to má svá interní pravidla.

Při výběru pojištění je třeba vědět, proti čemu skutečně chrání. Je nutné, aby obsahovalo rizikovou složku, která zajistí, že v případě úmrtí klienta bude jeho úvěr splacen. Pojištěna mohou být i další rizika, například invalidita nebo vážná onemocnění. Tyto události často vedou k výraznému snížení příjmu, což může znamenat pro člověka splácejícího úvěr i pro jeho rodinu závažný problém. Kapitálové či investiční pojištění sjednané zcela bez rizikové složky je pouze spořením, pokud má sloužit jako ochrana dlužníka či jeho pozůstalých, je třeba připojistit si další rizika.

Pro účel splácení úvěru je vhodnější čistě rizikové pojištění, které neobsahuje spořicí složku, a je proto výrazně levnější. Dlužník platí pojišťovně pouze za ochranu proti možným rizikům, ne za správu svých úspor. Riziková životní pojištění nabízejí klientům i banky. Pojistná částka by měla pokrývat výši úvěru, může být sjednána také jako klesající. V tomto případě se pojistná částka snižuje spolu s tím, jak je úvěrový dluh postupně umořován, výhodou je nižší cena takového pojištění. Pojišťuje se riziko smrti dlužníka, k tomu si lze sjednat další připojištění, například pro případ plné invalidity z důvodu úrazu či nemoci, pro případ vzniku vážných onemocnění, dlouhodobé pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání.