Špatně spočítaná pojistná částka je velký problém.

27.12.2021

Fenomén podpojištění je mezi poradci dobře znám. Přesto se jedná o časté pochybení při sjednání pojištění. Klienti si sami neuvědomují, že podle občanského zákoníku má pojišťovna právo krátit pojistné plnění ve stejném poměru, o kolik je hodnota pojištěné věci vyšší než pojistná částka. Přicházejí tak často o statisíce a poradci o svou pověst.

Pro lepší pochopení problematiky si uveďme jednoduchý příklad: 

  • Částka, na kterou se klient pojistí, je 200 tisíc korun.
  • Skutečná hodnota pojištěné věci je 400 tisíc korun.
  • Podpojištění je tedy 50 %. V případě, že by došlo k pojistné události, pojišťovna bude plnit pouze 100 tisíc korun místo celé hodnoty pojištěné věci. Na základě podpojištění tak zkrátí plnění o 50 %.

S podpojištěním se nejčastěji setkáváme u pojištění domácností. Do pojistné částky se započítává celá domácnost, to znamená prakticky veškeré vybavení. V praxi se může jednat i o celý obsah šatních skříní. Běžný šatník čtyřčlenné rodiny může mít hodnotu okolo 250 až 300 tisíc korun. Bohužel se setkáváme s tím, že klienti mají na podobnou částku pojištěnou celou domácnost.

Důrazně doporučujeme pečlivě spočítat, jakou hodnotu vaše domácnost má a teprve podle toho nastavit pojistnou částku. Používání pomocných výpočtů a doporučení pojišťoven může být zavádějící.

S podpojištěním se lze setkat i u pojištění nemovitosti. Pro laika bez znalosti nemovitostního trhu není snadné správnou pojistnou částku určit. Pokud chcete mít jistotu, že je vaše nemovitost pojištěna správně, využijte k určení pojistné částky konzultace se znalcem z oboru oceňování nemovitostí. Vyplatí se to. Podpojištění je problém v okamžiku pojistné události. Na druhou stranu přepojištění, což je opak podpojištění, je problémem s každou platbou pojistného. Platíte totiž více, než byste museli.

S fenoménem přepojištění se v praxi setkáváme výrazně častěji u pojišťování vozidel, konkrétně u havarijního pojištění. Velká část pojišťovaných vozidel má totiž ve skutečnosti nižší hodnotu, než je pojistná částka určená v pojistné smlouvě. Klienti totiž pojistnou částku určují podle kupní ceny nebo určením podle srovnání podobných vozidel na trhu s ojetinami. Kupní cena však málokdy odpovídá skutečné hodnotě vozidla. Tento fakt je potvrzený praxí soudních znalců, kteří oceňují tisíce vozidel každý rok.

Skutečnou hodnotu vašeho vozidla se však zpravidla dozvíte až při řešení pojistné události, což je pozdě. Využívejte proto konzultace se znalci již v procesu sjednání pojištění. Víme o případech, kdy klienti tímto postupem šetří tisíce korun každý rok. Vyjádření znalce oproti tomu stojí řádově stokoruny.

Některé pojišťovny podpojištění striktně uplatňují, některé mají limity v řádu desítek procent, kdy k podpojištění nepřihlíží, a některé k podpojištění nemusejí přihlížet za určitých okolností vůbec. Určitou formou prevence podpojištění tak může být i správná volba konkrétního pojistného produktu.