Srážek se zvěří přibývá, viníkem je prý řidič. Kdo zaplatí škodu?

16.11.2020

Pomačkané plechy po střetu se zvířetem jsou to nejmenší. Pokud ovšem nemáme havarijní pojištění, náhrady se asi nedočkáme, ani kdyby bylo auto na odpis. Problematické bývá i odškodnění za úraz, jiná pravidla přitom platí pro řidiče a jiná pro posádku.

V podzimních měsících roste počet nehod se zvěří. Přispívá k tomu hned několik faktorů: mlhy a deště snižují viditelnost, probíhá říje a zvířata jsou vyplašena podzimními hony. Dříve se také stmívá, takže se více prolíná čas lidských aktivit s obdobím, kdy vyráží za potravou noční zvířata. Nejnověji se přidává i efekt plašené zvěře, v době pandemických opatření tráví čas v přírodě více lidí.

NEJ ve srážkách se zvěří

Nejrizikovější úsek
se nachází v katastrálním území obce Bílý Kostel nad Nisou. Od dubna do září 2020 tam na 759 metrů dlouhém úseku silnice I/13 mezi Bílým Kostelem nad Nisou a Rynolticemi došlo k 41 nehodám a celková výše škod se vyšplhala k 5 115 100 Kč.

Nejohroženější zvíře
V období od dubna do října jsou nejčastější srážky se srnčí zvěří. Souvisí to s teritorialitou této zvěře, která od dubna do srpna obývá poměrně malé úseky a nikam se z nich nevzdaluje. Pokud právě jejich územím vede silniční komunikace, srážka na sebe nenechá dlouho čekat. Podle expertních odhadů pod koly automobilů nejčastěji končí srnčí zvěř, a to zhruba z 80 procent všech případů.

Nejvyšší škoda na kilometr

Prvenství co do výše škody na kilometr komunikace drží Praha. Z dat vyplývá, že se škoda ze střetu se zvěří na pražských silnicích zvýšila z 18 217 Kč/km za období říjen 2019 až březen 2020 na současných 24 273 Kč/km.

Nejčastější nehody
Největší četnost srážek je evidována v Praze (každého 1,9 kilometru). Nejvíce nehod v absolutních číslech se stalo ve Středočeském kraji.

V loňském roce byly srážky se zvířaty příčinou 15 928 nehod, což představovalo 15 procent z celkového počtu nehod. Za prvních devíti letošních měsíců, tedy ještě před kritickým podzimem, je nehod již 10 837. Vyplývá to ze statistik nehodovosti Policie ČR.

"Počet pojistných událostí se zvěří má růstový trend. Oproti loňskému roku odhadujeme letos nárůst těchto škod cca o 30 procent," uvádí Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

"Celkově jsme v loňském roce měli 580 škod způsobených zvěří, letos zatím 550 škod, z toho nám vychází nárůst o bezmála 20 procent, tedy o pětinu," potvrzuje mluvčí UNIQA pojišťovny Eva Svobodová. Zdaleka neplatí, že se škody stávají hlavně v zalesněných a málo obydlených, nefrekventovaných úsecích. Zvěře přibylo, musí shánět potravu a v některých oblastech je rušena turisty i pejskaři venčícími na volno své miláčky, zvířata tak často zamíří i do obytných sídel. "Střety se dějí v poslední době často i uvnitř obcí, někdy dokonce přímo na návsi, jako například nedávná nehoda s divočákem se škodou bezmála čtvrt milionu korun," poukazuje Eva Svobodová.

A roste i průměrná výše škody na vozidlech, aktuálně činí zhruba 42 tisíc korun. "Je to dáno náročnějšími opravami vozidel, kde při nárazu trpí především přední část vybavená celou řadou čidel a dalších elektronických zařízení," vysvětluje Jan Marek z Generali Česká pojišťovna. Tyto komponenty obvykle bývají fatálně poškozené a není možné je opravit, ale pouze vyměnit.

Daleko horší ale mohou být následky nehody pro posádku vozidla, srážka s větším zvířetem nezřídka končí vážným zraněním. "Nepříjemná je i skutečnost, že v těchto případech je téměř vždy považován za viníka řidič, což má dopad i na odškodnění zdravotních následků. Zatímco při klasické nehodě dvou aut se posuzuje míra zavinění a pojišťovna kompenzaci za úraz proplácí, u srážek se zvěří se tak neděje," upozorňuje expert na odškodnění společnosti Vindicia Tomáš Beck.

Do cesty mu vběhl divočák, kdo zaplatí odškodnění?

Pojďme si podmínky odškodnění přiblížit na nehodě, která se skutečně stala manželům, kteří se jednoho nedělního rána vydali na návštěvu ke známým. Do cesty jim vběhlo divoké prase, řidič už nemohl nehodě zabránit, došlo ke střetu a auto nakonec narazilo do stromu. Oba manželé byli vážně zraněni a z auta zbyl jen neopravitelný vrak. Havarijní pojištění neměli, řidič měl sjednanou životní pojistku a povinné ručení.

"Z povinného ručení se hradí škody způsobené mnou, tedy například když při nehodě dojde k poškození jiného auta, dopravního značení, sloupů vedení apod. A samozřejmě hradí se i újma na zdraví osob ve vozidlech," říká Eva Svobodová. A tak tomu i bylo v tomto případě, manželka řidiče byla odškodněna z pojištění odpovědnosti vozidla, částka ale podle expertů adekvátní nebyla.

A řidič? Naštěstí měl sjednáno životní pojištění, jinak by nedostal ani korunu. "Pokud má motorista sjednáno jen povinné ručení, bohužel nemá na žádné odškodnění nárok. Jedině v případě, že by se podařilo vypátrat vlastníka zvířete, bylo by možné uhradit škodu z pojištění jeho odpovědnosti," podotýká Milan Káňa z Kooperativy.

"Podle našich zkušeností má řidič šanci na odškodnění, pokud například prokáže, že v čase srážky se zvěří probíhal na místě organizovaný lov. Splašenou zvěř mu tak pod kola v podstatě poslali myslivci. Pokud by se mu to povedlo, odškodnění úrazu bude proplaceno z odpovědnosti místního mysliveckého sdružení," radí Tomáš Beck z Vindicia.

A to se v tomto konkrétním případě podařilo. Už u nehody pomáhali a první pomoc poskytli myslivci, kteří v místě pořádali hon. Dokonce policie neurčila jako viníka nehody řidiče auta, ale právě myslivce. Divoké prase, které nehodu zavinilo, bylo postřelené. "Podařilo se nám získat pro manželku více než půl milionu korun z odpovědnosti mysliveckého sdružení a stejnou částku i pro manžela z důvodu trvalých následků úrazu," shrnuje Tomáš Beck. Vindicia také vymohla sto tisíc za vrak auta.

Takže si to shrňme. Povinné ručení slouží k pokrytí škod, které vy jako vlastník auta způsobíte někomu jinému. V případě klasické srážky auta se zvěří nemá řidič právo ani na kompenzaci úrazu, ani na úhradu škody na vozidle. Pokud chcete, abyste byli chránění i v těchto případech, sjednejte si připojištění, které vám tyto škody pokryje. U některých pojišťoven je riziko střetu se zvěří standardní součástí pojistného krytí v rámci havarijního pojištění. Všude se ale dá připojistit, a to i v rámci povinného ručení, zpravidla má ale limity plnění. Pokud se vám podaří prokázat, že viníkem nehody se zvěří je myslivecké sdružení, protože v daný den a dané lokalitě vyhlásilo organizovaný lov, máte velkou naději, že odškodnění bude proplaceno z odpovědnosti místního mysliveckého sdružení.

Co dělat po nehodě?

  • Snažte se předejít vzniku sekundární nehody. Zastavte u krajnice, zapněte výstražná světla, oblečte si reflexní vestu a umístěte na zem výstražný trojúhelník. Došlo-li ke zranění osob, samozřejmě neprodleně kontaktujte zdravotníky.
  • Vždy volejte policii, a to bez ohledu na výši škody. Při zranění nebo úhynu zvířete totiž vzniká škoda mysliveckému sdružení, kterému policie tuto skutečnost nahlásí. Navíc odklizení zvířete je na správci příslušné honitby.
  • Pamatujte, že řidič si nesmí poraněné či usmrcené zvíře odvézt. Mohlo by to být kvalifikováno jako přestupek proti majetku či jako krádež.
  • Proveďte důkladnou fotodokumentacimísta nehody a škody na vozidle, dbejte při tom zásad bezpečnosti. Policie vytvoří záznam o nehodě, který zároveň bude sloužit jako důkaz pro pojišťovnu.
  • Máte-li vozidlo v nepojízdném stavu, můžete kontaktovat asistenční službu vaší pojišťovny.
  • Případně později z domova pojišťovně nahlaste střet se zvířetem. Povinné ručení vám ale pro tyto případy stačit nebude, pro účast pojišťovny budete potřebovat havarijní pojištění či speciální připojištění.