U rodičů zůstává bydlet skoro třetina mladých. Ostatní volí nejčastěji pronájem.

14.06.2019

V pronajatém bytě žije osamoceně nebo s partnerem či partnerkou 25 procent mladých Čechů ve věku od 18 do 30 let. Další mají pronájem se spolubydlícím nebo v rodinném domě. Vlastní byt nebo dům má dohromady 23 procent mladých. U svých rodičů jich pak zůstává 31 procent. Vyplývá to u průzkumu realitní společnosti Residomo a agentury STEM/MARK. Podle 60 procent dotazovaných je ideální věk pro osamostatnění mladých lidí v průměru 22,5 roku. 

Mladí lidé jednoznačně touží po samostatnosti, svobodě a životě podle svých pravidel, ale vše závisí na jejich vlastní ekonomické soběstačnosti a na vztazích v rodině. Více než 80 procent dotázaných mladých lidí, kteří bydlí u rodičů, uvedlo, že důvodem jsou finance a že budou moci odejít, až budou mít dostatečný příjem.

Zároveň podle průzkumu 93 procent lidí od 18 do 30 let souhlasí s tím, že pokud bydlí u rodičů, budou finančně přispívat na chod společné domácnosti. Takzvaný mama hotel, kdy potomek s vlastními příjmy bydlí stále s rodiči a na chodu domácnosti se podílí jen minimálně, je pro 75 procent z nich nepřijatelný.

Od rodičů se přitom stěhují dívky dříve než chlapci. S rodiči bydlí 36 procent mladých žen ve zkoumaném věku, v případě mladých mužů je to 51 procent. U mladších ročníků, tedy do 18 let, je nepoměr podobný - bydlení s rodiči opustilo 18 procent žen, ale jen devět procent mužů.

Výhoda spolubydlení? Společnost přátel i rozdělení domácích prací

Jako způsob, jak se osamostatnit, uvádějí respondenti často spolubydlení. Souhlas vyjádřilo 71 procent, proti bylo šest procent. Spolubydlení považují mladí lidé za běžnější ve větších krajských městech, tedy v Praze, Brně a Ostravě. V Praze a v Brně je nedostatek dostupného bydlení, naopak v Ostravě není problém sehnat malý byt. Na vesnicích a v malých městech se udržuje tradice rodinných a dvougeneračních domů.

Mezi jednoznačné výhody spolubydlení patří podle mileniálů kontakt s ostatními lidmi, společnost přátel a také dělba práce při domácích pracích. Přínos spolubydlení spatřují i ve zvýšení nebo získání tolerance a respektu k ostatním. Naopak nejčastěji zmiňovanou nevýhodou, kterou uvedlo 64 procent respondentů, byla ztráta soukromí. Předností spolubydlení je podle něj příznivá cena, kdy nájemníci sdílí náklady a většinou platí za pokoj, nikoliv za celý byt.

Zatímco ženy spíše preferují samostatný pronájem, mladým mužům většinou nevadí spolubydlení s více lidmi. Samostatný pronájem podle průzkumu vyzkoušelo 58 procent žen a 41 procent mužů.

Průzkum se uskutečnil letos v březnu. Odpovídalo v něm 1020 lidí od 18 do 30 let.