UniCredit Bank

01.02.2020

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia je úspěšnou univerzální obchodní bankou pokrývající všechny finanční potřeby svých klientů. Klientům nabízíme vysokou odbornost podloženou dlouhou tradicí a vedoucím postavením v korporátním a privátním bankovnictví, a také i inovativní přístup a kvalitní řešení v retailovém bankovnictví. Jsme bankou první volby pro klienty v našich tradičních, jako i v nových strategických segmentech. Pokrýváme finanční potřeby individuálních a privátních klientů, podnikatelů, korporátních i mezinárodních firem, kterým poskytujeme kromě jiného i špičkové služby v oblasti strukturovaného a akvizičního financování, syndikovaných úvěrů, financování komerčních nemovitostí, zemědělství či financování ze strukturálních fondů EU.