Vlastníci bytů tlačí nájemníky upsat se k přímým exekucím.

27.03.2020

Přibývá vlastníků bytů, kteří do nájemních smluv vkládají pasáž o přímé exekuční vykonatelnosti. Nájemníci tak u notáře předem stvrzují, že pokud budou dlužit na nájmu, projde věc soudem jen formálně a účet nájemníka, případně i část jeho majetku, může rovnou, bez soudního soukolí, postihnout exekutor. Stejně tak svižně lze neplatiče vystěhovat.

Je to bič na dlužníky ještě dříve, než se neplatiči stanou. Výhodou pro vlastníka je rychlost. Bez doložky totiž dlužící nájemník často "uteče" před exekucemi do osobního bankrotu dříve, než soudy o pohledávce vlastníka bytu vůbec rozhodnou.

"V souvislosti s množícími se případy, kdy nájemník neplatí nájem, nemovitost nehodlá opustit a majitel bytu jej nedobrovolně ubytovává, zaznamenáváme nárůst žádostí o sepsání dohody o přímé vykonatelnosti," potvrdil Právu prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer. Podle notáře Pavla Bernarda z Brna se sepisuje meziročně zhruba o pětinu více těchto doložek.

Dohodu o exekuční vykonatelnosti sepíše každý notář spolu s nájemní smlouvou. Majitel bytu pak nemusí v situaci neplacení nájemného a skončení nájmu nájemníka žalovat a čekat na rozhodnutí soudu, které nájemníkovi nařídí nemovitost vyklidit. Věc jde rovnou k exekutorovi, který tuto záležitost vykoná.

Exekuční doložku využívají zejména ti vlastníci bytů, kteří si na jejich pořízení vzali hypotéku. Když totiž nájemník přestane platit, sami vlastníci se pak dostávají do finančních problémů. Nejen že se musejí obvykle vyrovnat s dlužnými poplatky v daném činžovním domě, ale i se splátkami bance, u nichž počítali, že je bude pokrývat nájem.

Exekuční doložka má tu výhodu, že je sepsána u notáře, a vyjadřuje tak jednoznačný souhlas nájemníka s tím, že když bude dlužit, může na něho jít exekutor rovnou, a věřitel, vlastník bytu, tak nemusí čekat na neúměrně zdlouhavé potvrzení exekučního titulu soudem.

Čekat bez takové doložky na rozhodnutí soudu, který vydá exekuční titul povolující vystěhování, může trvat měsíce, ale i roky. Vymáhat své právo bez ní znamená samozřejmě i další soudní výdaje. Neplatič se může účelově odvolávat, následně vyhlásí osobní bankrot a šance na vrácení dluhu se ještě zmenší.

Nejlepší je sepsat doložku současně s podpisem nájemní smlouvy, přičemž nájemce v dohodě udělí souhlas s tím, že pokud nájem přestane hradit, po domluveném období může být přikročeno k jeho vystěhování.

Důležité je o sepsání doložky požádat notáře už ve chvíli, kdy byt pronajímáte. A myslet na to, že smlouva musí být podepsána na dobu určitou. Protože exekutor může neplatiče vystěhovat teprve až po jejím uplynutí.